Home

Generieke maatregelen betekenis

Betekenis generieke maatregelen

Wij nemen je mee - Filmpje: Wat zijn generieke maatregelen

De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn in Nederland voor iedereen voelbaar. Het kabinet wil werkenden en werkgevers helpen om door deze moeilijke tijd heen te komen. En stimuleren en investeren waar het kan en ondersteunen waar aanpassing nodig is. Op 27 oktober en 9 december 2020 presenteerde het kabinet aanvullingen op het steun- en herstelpakket Gezamenlijk werken de leerlijnen aan een set van generieke competenties voor het leergebied kunstzinnige oriëntatie. Deze generieke competenties zijn daarmee (kunst)vakoverstijgend. Gezamenlijk werken de leerlijnen aan de generieke competenties van het leergebied kunstzinnige oriëntatie Generieke maatregelen kunnen in principe in alle sectoren worden toegepast. Soms heeft een generieke maatregel bij een bepaalde sector zo'n specifieke functie en vorm, dat deze voor die sector sectorspecifiek is. Dan wordt de maatregel ook op de sectorspecifieke lijst van die sector vermeld De Generieke Module is geschreven voor professionals in de ggz die betrokken zijn bij de preventie van, de besluitvorming over en de toepassing van dwang en drang in de ggz in Nederland Betekenissen van DCGM in het Engels Zoals hierboven vermeld, DCGM wordt gebruikt als een acroniem in tekstberichten te vertegenwoordigen Disabkids chronische generieke maatregel. Deze pagina gaat over het acroniem van DCGM en zijn betekenissen als Disabkids chronische generieke maatregel

De generieke maatregelen hebben, mede met het oog op het toelaten van nieuwe activiteiten, tot doel dat in 2030 een netto reductie is gerealiseerd van ten minste 10 kiloton ammoniakemissie ten opzichte van de ammoniakemissie in 2013. 56% van de depositieruimte die als gevolg van deze reductie ontstaat De generieke digitale infrastructuur (GDI) wordt geborgd in de Wet digitale overheid (Wdo) en bestaat uit standaarden, producten en voorzieningen die gezamenlijk gebruikt worden door overheden, publieke organisaties en in een aantal gevallen ook private partijen HANDREIKING GENERIEKE RISICOBENADERING HANDREIKING GENERIEKE RISICOBENADERING VERSIE 1.1 (03-2017) - PAGINA 5 VAN 47 1 Inleiding De documenten uit de PGS-reeks (publicatiereeks gevaarlijke stoffen) worden in de komend Van deze generieke module kunt u hier de samenvattingskaart downloaden. Deze behandelt de volgende onderwerpen: Het onderwerp van de module; waarop getoetst wordt of de maatregel kan worden beëindigd, in relatie tot de doelen per individuele patiënt. Maatregelen als separatie, afzondering en fixatie worden dagelijks getoetst Maatregelen. In het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is een pakket aan generieke maatregelen opgenomen voor de landbouw. Strengere eisen aan de uitstoot uit stallen en het uitrijden van mest moeten de uitstoot van ammoniak verminderen. Deze maatregelen moeten uiteindelijk in 2030 leiden tot een vermindering van de uitstoot van ammoniak met 10.

De generieke doelen, hun onderliggende leerinhouden en ontwikkelstappen in de leerlijnen worden in het leerplan geconcordeerd met de ontwikkelingsdoelen en eindtermen die door de Vlaamse regering zijn vastgelegd voor respectievelijk het gewone kleuter- en lager onderwijs. De concordanties zijn terug te vinden op de doelenpagina's Kenmerkend voor dergelijke vormen van beïnvloeding is dat de keuzevrijheid wordt ingeperkt. Deze generieke module beschrijft voor zorgverleners welke elementen er essentieel zijn om dwang te voorkomen en, wanneer dwang onvermijdelijk is, goede zorg bij dwang en drang te waarborgen. Deze module is momenteel in herziening Wat is de betekenis van Preventieve maatregel? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 1 betekenis van het woord Preventieve maatregel. Door experts geschreven Betekenis maatregel. Wat betekent maatregel? Hieronder vind je 6 betekenissen van het woord maatregel. Je kunt ook zelf een definitie van maatregel toevoegen. 1: 52 23. maatregel. actie die genomen moeten worden om de doelstellingen te halen. Bron: aquo.nl: 2: 27 27. maatregel 5 Maatregelen voor effectievere samenwerking in de meetketen−61 5.1 Inleiding−61 5.2 Alarmering−61 5.3 Acute fase−62 5.4 Overdracht van de acute fase naar de nafase−64 5.5 Versteviging en verankering van de meetketen−64 6 Maatregelen in breder perspectief−6

Generiek - 6 definities - Encycl

maatregel is onnodig, schadelijk en juridisch niet mogelijk. Alle luchthavens zorgen voor emissie en depositie van NO X op Natura 2000-gebieden en veroorzaken hierdoor schade aan deze natuurgebieden. Een generieke ontheffing zou voor de luchtvaart zorgen voor continuering van een comfortabele uit De maatregelen staan gegroepeerd volgens de vier pijlers van het actieprogramma. Voor een effectieve aanpak is het nodig om naast het generieke beleid, maatregelen te nemen die toegespitst zijn op bepaalde groepen. De maatregelen die onder meer toegespitst zijn op de aanpak van discriminatie op gron Wat is de betekenis van generiek? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 4 betekenissen van het woord generiek. Door experts geschreven Generieke maatregelen Maatregelen die proactief toegepast kunnen worden aan het begin van ontwerpprocessen, als een vorm van 'safe-by-design', worden generieke maatregelen genoemd. Bij elk type gevaar kunnen generieke maatregelen helpen om de gevolgen van een ongeval te verminderen en zo de noodzaak voor aanvullende bescherming te beperken Wat is de betekenis van generieke concurrentie? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 2 betekenissen van het woord generieke concurrentie. Door experts geschreven

Generieke maatregelen - Samenoverwe

 1. generiek betekenis & definitie. generiek - Bijvoeglijk naamwoord 1. (geneesmiddel) waarvan het patent is verlopen en dat zonder merknaam op de markt wordt gebracht. 2. algemeen, niet specifiek 3. (biologie) behorend tot of gerelateerd aan een geslacht generiek - Zelfstandignaamwoord 1
 2. Dit is een doorverwijspagina, bedoeld om de verschillen in betekenis of gebruik van Generiek inzichtelijk te maken.. Op deze pagina staat een uitleg van de verschillende betekenissen van Generiek en verwijzingen daarnaartoe. Bent u hier via een pagina in Wikipedia terechtgekomen? Pas dan de verwijzing naar deze doorverwijspagina aan, zodat toekomstige bezoekers direct op de juiste pagina.
 3. 'Het draait nu vooral om maatwerk, geen generieke maatregelen' Gefeliciteerd! U heeft de promotieknop gebruikt om het gekozen artikel te promoten. Via dit menu kunt u uw persoonlijke social media campagne instellen. Vastgoedjournaal beheert op social media de de grootste kanalen voor de Nederlandse vastgoedsector
 4. Dit is best een handig overzicht. Gemaakt door Peter van den Bunder, met dank. Met het duidelijk overzicht van alle huidige maatregelen voor onze sector. Overzicht generieke maatregelen en toepasbaarheid CC sector Let wel: dit is uiteraard niet 100% vaststaand. Met de dag veranderen er weer zake
 5. Provinciale Staten: mix van generieke en gebiedsgerichte maatregelen nodig. DEN BOSCH - De aanwezige stikstof moet snel fors omlaag. Om te komen tot een substantiële en onomkeerbare daling van stikstof is een mix van generieke en gebiedsgerichte maatregelen nodig

generiek betekenis en definiti

Ik hoor steeds vaker maatregelen nemen. Voor zover ik me kan herinneren heb ik altijd geleerd dat het moet zijn maatregelen TREFFEN. Wat is juist? Of mag het allebei? Goeievraag is het grootste vraag en antwoord platform van Nederland De generieke (= generische) naam of stofnaam van een medicijn is de verkorte chemische naam van de farmacologisch actieve (= werkzame) stof in dat medicijn (bijv. 'acetylsalicylzuur' is de generieke naam van de chemische stof '2-acetoxy-benzoëzuur', dat de werkzame stof is in 'Aspirine®'. Na. Omdat generieke geneesmiddelen pas na het aflopen van het octrooi geïntroduceerd worden, worden ze vaak volgens de modernste inzichten gefabriceerd. Ervaring Naast de prijsstelling van een generiek geneesmiddel is de lange ervaring met het geneesmiddel een belangrijk voordeel De maatregel moet de rijks-overheid flexibeler maken. Het is helder dat je de flexibiliteit ontzettend vergroot als je het aantal functies vermindert'', zei generieke functiebeschrijvingen nog geen competentiema-nagement is. 9 Voorkom vervuiling van het functieboek Wijs iemand (in- of extern) aan als bewaker van het functie Er zijn twee verschillende strategietypologieën: Porter's generieke strategieën en Treacy & Wiersema.Op deze pagina wordt de eerste besproken. Michael Porter introduceerde begin jaren tachtig zijn belangrijke ideeën over concurrentiestrategie. Volgens hem zijn er twee hoofdwaarden die leiden tot een concurrentie voordeel: Kostenleiderschap en differentiatie

Betekenis Generiek - betekenis-definitie

Wat is de betekenis van maatregel? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 8 betekenissen van het woord maatregel. Door experts geschreven Hieronder vind je een betekenis van het woord generieke componenten Je kunt ook zelf een definitie van generieke componenten toevoegen. 1: 0 0. generieke componenten. onderdelen van een standaard raamwerk die niet specifiek zijn voor het doel waarvoor het raamwerk is opgezet. generieke maatregelen >> De examinering van de generieke vakken is voor mij een typisch gevalletje 'door de bomen het bos niet meer zien'. Dit komt onder andere doordat ik niet dagelijks met deze examinering in aanraking kom, maar als ik er wel mee in aanraking kom dan valt het me op dat er een he-le-boel informatie is over dit onderwerp

Gratis woordenboek Van Dal

Generiek beleid - definitie - Encycl

 1. Dit is een doorverwijspagina, bedoeld om de verschillen in betekenis of gebruik van Repressie inzichtelijk te maken.. Op deze pagina staat een uitleg van de verschillende betekenissen van Repressie en verwijzingen daarnaartoe. Bent u hier via een pagina in Wikipedia terechtgekomen? Pas dan de verwijzing naar deze doorverwijspagina aan, zodat toekomstige bezoekers direct op de juiste pagina.
 2. Een huurwoning zoeken is één ding, er een vinden en krijgen is iets heel anders. Lange wachttijden, te weinig huurwoningen, of te dure huurwoningen. Veel mensen vinden maar geen woning die bij hen past en die ze kunnen betalen. Vooral mensen met een laag en middeninkomen. Maar ook studenten, dak- en thuislozen, en mensen die er ineens alleen voor komen te staan. Het kabinet neemt maatregelen.
 3. Zo hebben generieke competenties los van een specifieke context maar weinig nut: 'Generieke competenties krijgen pas betekenis wanneer ze in een specifieke context worden toegepast en kunnen een gebrek aan specifieke competenties niet compenseren.
 4. Het arrangement Generieke vakken is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt. Auteur teamvp nw Laatst gewijzigd 2018-04-27 18:18:46 Licentie. Dit lesmateriaal is.
 5. Geen generieke maatregel voor alle huishoudens met een koopwoning in de maak Ingediende motie is verworpen (motie, zie downloads) Minister S. van Veldhoven-Van der Meer heeft antwoord gegeven op de vraag of er aanvullende maatregelen getroffen worden voor huiseigenaren
 6. De generieke gids werd aangepast in het kader van de nieuwe situatie en maatregelen voor bedrijven. De aanpassingen staan onder meer in verband met social distancing, telewerk, het dragen van maskers, het collectief vervoer en de ventilatie en verluchting

De betekenis van remediëren vind je op deze pagina. Er werden 2 verschillende definities van remediëren gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken middelen of maatregelen in geval van een noodsituatie; maatregelen gericht op het beperken van de bewegingsvrijheid van de patiënt om schade aan de gezondheid, of verstoring van orde in het ziekenhuis te voorkomen (zie hoofdstuk 1 van deze generieke module) Generieke maatregelen Veluwe 15 Enclave20 Gelderse Vallei 21 Noord-Veluwe 25 CONCEPT Uitvoeringsagenda Rijntakken 27 Probleemanalyse28 die van grote betekenis zijn voor onze provincie. Het behoud van deze natuur, in het licht van de stikstofproblematiek,.

Maatregelen - 5 definities - Encycl

 1. Iedereen in Nederland moet kunnen vertrouwen op goede gezondheidszorg en jeugdhulp. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg en jeugdhulp in Nederland
 2. Generieke verlenging geldigheid macrodoelmatigheidsbesluiten i.v.m. covid19-maatregelen. Vanwege de genomen crisismaatregelen rondom het covid19-virus ontstaat bij sommige instellingen vertraging in de TNO-procedure bij de NVAO
 3. Fysieke maatregelen. Een (woning)overval helemaal voorkomen, is helaas onmogelijk. Gemeenten, politie, woningcorporaties en bewoners kunnen wel de kans op een overval verkleinen. Bijvoorbeeld door de inzet van fysieke maatregelen die bijdragen aan het verkleinen van het risico op een woningoverval
 4. Generieke vaardigheden zijn vaardigheden die leerlingen bij alle vakken gebruiken. Door ze te gebruiken binnen wetenschap en technologie kunnen leerlingen deze vaardigheden verder ontwikkelen
 5. generiek (farmacologie) (geneesmiddel) waarvan het patent is verlopen en dat zonder merknaam op de markt wordt gebracht. algemeen, niet specifiek behorend tot of gerelateerd aan een geslacht; Synoniemen. generisch; Verwante begrippen [1] magistraal, offlabe
 6. gswet De ontwikkeling van veehouderijbedrijven in de nabijheid van Natura2000 gebieden is bijzonder problematisch. Noodzakelijke investeringen blijven daardoor achter. Als deze situatie lange
 7. maatregel Geen resultaat voor 'maatregel' Het woord is verkeerd gespeld of het staat niet in het gratis woordenboek. Wil je meer woorden en mogelijkheden? Neem een abonnement. Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken? Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis. U krijgt direct en zonder verdere.

bevorderen van arbeidsparticipatie. Dergelijke maatregelen beschouwen wij zodoende ook als generieke re-integratiemaatregelen. 18 Een ander middel dat de overheid ter beschikking staat om mensen in een uitkeringspositie die (weer) klaar zijn om te participeren in het arbeidsproces te helpen, zijn specifieke maatregelen gericht op re-integratie Vertalingen in context van generieke in Nederlands-Engels van Reverso Context: generieke geneesmiddelen, generieke medicijnen, voor generieke Welkom bij het ICB. Meester in Caribisch Belastingrecht!. Search for: Search for Als het gaat om corona zijn de meeste banken erg begripvol naar hun (zakelijke) klanten en werden er vanaf het begin maatregelen toegepast, zoals uitstel bij het aflossen van de hypotheek. Nu zijn we zes maanden verder en is er sprake van een tweede golf. Welke maatregelen nemen banken nu? VJ sprak hierover met woordvoerder Elise van Heeswijk van Rabobank

Maatregel - 12 definities - Encycl

 1. Indeling In dit hoofdstuk wordt eerst een overzicht gegeven van de verschillende disciplinaire maatregelen (2.3.5.). Vervolgens wordt er ingegaan op de lichte disciplinaire maatregelen zoals de niet-openbare berisping en de maatregelen die in beginsel altijd toegepast kunnen worden (2.3.5.). Tot slot volgt er een behandeling van iets zwaardere disciplinaire maatregelen, zoals de openbare.
 2. Voor het uitwerken van de bedrijfsprocessen hanteren we de CORA Processjablonen.. De sturende processen worden bepaald door externe factoren (regelgeving, maatschappelijke context, economische conjunctuur enzovoorts), interne doelstellingen en door verantwoordingsinformatie uit de processen
 3. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een generiek kader 'Coronamaatregelen' opgesteld voor bedrijven, organisaties, instellingen, lokale overheden en verenigingen. Het kader geeft adviezen hoe al deze organisaties zich kunnen houden aan de Nederlandse maatregelen vanuit de Rijksoverheid

Beroeps Organisatie Kunstenaars - Generieke maatregelen

Richtlijnen beschrijven evidence-based aanbevelingen voor de dagelijkse praktijk. Ze maken deel uit van de professionele standaard, bevatten normatieve uitspraken en hebben mede daardoor een juridische betekenis. Richtlijnen kunnen voor en door één specialisme zijn opgesteld (monodisciplinair) of voor en door meerdere medisch specialismen of professionals (multidisciplinair) generieke teksten over stapeling van Locaties en Beschrijving werkingsgebied in woor- 2.3 Betekenis van (regel)tekst in de toepassingsprofielen voor OW-besluiten • Algemene Maatregelen van Bestuur (Rijk) • Ministeriële Regelingen (Rijk Zij zien dat de generieke maatregelen ten koste gaan van de algehele volksgezondheid, terwijl Covid juist heel gericht met zogenoemde 'focused protection' zou kunnen worden aangepakt. Ook zien zij dat de maatschappelijke gevolgen van maatregelen juist degenen raken die door omstandigheden en leefstijl al vatbaarder zijn voor besmetting met het nieuwe corona-virus De ISD maatregel is een maatregel op basis waarvan stelselmatige daders in een inrichting geplaatst kunnen worden die specifiek voor hen bestemd is. Het gaat hierbij om daders die door het plegen van reeksen delicten veel criminaliteit en onveiligheid veroorzaken. De ISD maatregel is voor een periode van maximaal twee jaar Deze hebben uiteraard al de nodige maatregelen genomen om de continuïteit van hun activiteiten te kunnen verzekeren tijdens de periode van lockdown. Zij kunnen de reeds genomen maatregelen aftoetsen aan de maatregelen in de gids die op dat vlak dus een inspiratiebron kunnen zijn. De generieke gids is een evolutief document

De generieke concurrentiestrategieën van Porter worden in de strategische marketing door ondernemingen gehanteerd voor het creëren van toegevoegde waarde en een onderscheidend vermogen tegenover de concurrent, oftewel een concurrentiestrategie De maatregelen traden vanaf middernacht met onmiddellijk ingang in werking. De generieke gids wordt aangepast in het kader van de nieuwe situatie en maatregelen. Presentatie Kris De Meester (VBO) omtrent aanpassingen van de generieke gids in het kader van de nieuwe situatie en maatregelen. Prebes, dd 27 oktober 202 De betekenis van data in letterlijke zin is een evenzo belangrijk punt. Bezit van data is niet afdoende om voort te blijven bestaan. Het moet renderen en je moet het gebruiken zoals de prachtige case van fietsenwinkel.nl duidelijk maakt. De gebruiksvriendelijkheid van data moet daarom groot zijn. Drie generieke processen voor datamanagemen Betekenis generieke functies. Er is al veel gezocht naar de betekenis van generieke functies en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis. Wij hopen dat jij ook wat aan de informatie op deze website hebt gehad. En zien je graag in de toekomst nog een keer terug op onze website

Mogelijke maatregelen. Een werkgever kan een duidelijke rol spelen om langdurig zitten op het werk te beperken. Enerzijds vanuit de wettelijke verplichting om arbeidsrisico's te beperken, anderzijds vanuit het belang om personeel optimaal inzetbaar te houden generiek additief generiek adres generiek algoritme generiek bouwblok generiek coderen generiek document generiek geneesmiddel generiek inferentiemechanisme generiek inhoudsdeel generiek lettertype generiek neuraal netwerk generiek neuronennet generiek niveau generiek object Zojuist vertaald NL>EN: volgorde van bewerkingen NL>EN: hyaloplas

Generieke maatregelen worden op bepaalde overwegen in het kader van LVO genomen. Kosten voor deze maatregelen worden volledig betaald door het LVO. Afhankelijk van de problematiek kunnen deze maatregelen al het probleem bij een overweg (deels) oplossen. De Backoffice van het LVO zal samen met de regio bekijken in hoeverre dit het geval is Generieke maatregelen . 2 1 INLEIDING Het hemelwaterplan geeft al aan dat er heel wat winst te boeken is door op een andere manier te gaan ontwerpen. Qua werkingsprincipes is er maar een beperkt spectrum: hergebruik, verdamping, infiltratie, buffering en afvoer

Generiek gezien zijn uitkeringen hetzelfde als bijvoorbeeld het verstrekken van een lening, het afsluiten van een lijfrente of het uitkeren van een annuleringsverzekering. Naast de modellen-bibliotheek wordt een 'oplossingen-bibliotheek' bijgehouden. Van ieder generiek probleem wordt een eveneens generieke oplossing vastgelegd Naar aanleiding van de CAO-onderhandelingen stellen de LOGA-partijen de generieke salarisverhogingen gedurende de looptijd van het akkoord vast. Deze verhogingen leiden tot aangepaste salaristabellen (zie bijlage 1 van CAR-UWO). LOGA-partijen Het overleg over de arbeidsvoorwaarden in de sector Gemeenten wordt gevoerd in het LOGA maatregelen in MER's en de mogelijkheden voor doorvertaling ervan in plannen, vergunningen en eventueel flankerende maatregelen'. - De problematiek inzake het omgaan met milderende maatregelen is gegroeid vanuit een juridische en praktijkgerichte invalshoek De betekenis van maatregel vind je op deze pagina. Er werden 2 verschillende definities van maatregel gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken

Generieke renteaftrekbeperking (earningsstrippingregeling

 1. of meer hetzelfde en generiek beschreven in dit draaiboek
 2. Generieke geneesmiddelen zijn geneesmiddelen met dezelfde werkzame bestanddelen in dezelfde concentratie ofwel sterkte en dezelfde farmaceutische vorm (bv. tablet, capsule of drank) als het originele geneesmiddel (merkgeneesmiddel ofwel spécialité)
 3. Generieke doelen . 8.1 Persoonsgebonden ontwikkeling. SOCIO-EMOTIONELE ONTWIKKELING (SE) IVzv1 Keuzes willen, durven en kunnen maken door betekenis te geven aan die keuzes en daar de verantwoordelijkheid voor opnemen. IVzv2 Op een efficiënte manier informatie en leerervaringen opnemen,.
 4. Energetische maatregelen zijn maatregelen die u kunt treffen om uw vastgoed energiezuinig te maken. Een belangrijke en eenvoudig te realiseren energetische maatregel is het plaatsen van isolerende beglazing. Isolatieglas draagt bij aan uw comfort in de woning en u kunt hiermee flink besparen op uw energierekening
 5. maatregelen gelden (denk bijvoorbeeld aan horeca). Locaties Buiten mogen mensen bij elkaar zijn als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren. Vanaf 3 personen kan worden gehandhaafd op de onderlinge afstand van 1,5 meter. Binnen mogen samenkomsten plaatsvinden in beginsel van maximaal 30 personen per gebou
 6. ister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over het wetsvoorstel Eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen. Aan het einde van het debat aanvaardde de Kamer het wetsvoorstel zonder stem

generieke competenties - competentieprofielen worden ontwikkeld. Dit rooster biedt u een overzicht van de profielen per rol, per niveau en, voor het niveau A, per klasse. specifieke betekenis van een gedragsindicator over, met inachtneming van de volgende regels Kerncompetenties of generieke competenties Dit zijn competenties die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van alle medewerkers in je organisatie, ongeacht de functie, het niveau of de afdeling/dienst. Kerncompetenties zijn erg afhankelijk van waar de organisatie voor staat.Ze worden vastgelegd op basis van de strategische doelen van de organisatie en zijn de directe vertaling van de. Vertalingen van 'generiek' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen

Maatregelen in het jeugdstrafrecht. In het jeugdstrafrecht gelden niet alleen andere straffen maar ook andere maatregelen: plaatsing in een jeugdinrichting (een zogenaamde PIJ-maatregel) de gedragsmaatregel (per 1 februari 2008) inbeslagneming van illegaal verkregen goederen Het arrangement Generieke vakken is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt. Auteur teamvp nw Laatst gewijzigd 2018-04-27 18:18:46 Licentie. Dit lesmateriaal is. Generiek protocol sport en corona - vanaf 2 november 3 m.a.w. om de betekenis van de kleurencodes als een vaste standaard te Dat maakt het nog steeds mogelijk om als provinciaal of lokaal bestuur autonoom maatregelen te treffen, door een kleurencode uit te roepen die strenger is dan afgekondigd door een hoger beleidsniveau

Coronavirus: financiële regelingen Rijksoverheid

In Nederland zijn er, vaak voor grote groepen patiënten, (hele) goedkope generieke geneesmiddelen. Dit zijn geneesmiddelen waar geen patent meer op rust. Ieder geneesmiddel verliest na een periode van ongeveer 8-10 jaar na introductie zijn patent. Vanaf dat moment mag iedere fabrikant het geneesmiddel maken en verkopen. De ontdekker en ontwikkelaar van dit geneesmiddel heeft vanaf dat moment. Vrijheidsbeperkende maatregelen zijn ingrijpend. Ze hebben grote invloed op het dagelijks leven van de cliënt. Dat geldt vooral voor fixerende maatregelen (fixeren = vastzetten) die de bewegingsvrijheid van cliënten ernstig beperken. De gevolgen: Cliënten voelen zich letterlijk beperkt in hun vrijheid en vertonen meer onrust en verzet De EU treft maatregelen om het concurrentievermogen van EU-producenten van generieke geneesmiddelen en biosimilaire producten te vergroten. De Raad heeft vandaag een verordening aangenomen die de mogelijkheid biedt om voor uitvoerdoeleinden en/of het aanleggen van voorraden een uitzondering te maken op de bescherming die aan een oorspronkelijk geneesmiddel wordt verleend door een aanvullend.

Generieke competenties - SL

Generieke maatregelen . ten tijde van . de coronacrisis. Het kabinet heeft diverse maatregelen genomen om inkomensondersteuning te geven aan huishoudens tijdens deze coronacrisis en op deze wijze zoveel mogelijk een inkomensdaling te mitigeren In samenwerking met De verstrengde maatregelen in het kader van de coronacrisis hebben een impact op bedrijven. Zo is onder meer telewerk opnieuw verplicht en zijn er nieuwe voorschriften voor medewerkers die in het buitenland wonen of verblijven. Hoe pak je dit aan in je organisatie? Al je vragen over deze nieuwe maatregelen en de uitwerking ervan in je organisatie worde Online vertaalwoordenboek. EN:generieke code. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004 Vertalingen in context van wordt aan generieke in Nederlands-Frans van Reverso Context: Gewerkt wordt aan generieke vrijstellingen voor verticale beperkingen die vergelijkbaar zijn met die van de Gemeenschap

Maatregellijsten MJA3 RVO

4 SPECIFIEKE MAATREGELEN TEN AANZIEN VAN BURGERS 4.1 GENERIEKE DIENSTVERLENING ADMINISTRATIE Voor Wonen-Vlaanderen: loketten . code GEEL code ORANJE code ROOD Loket kan open blijven, op voorwaarde dat er plexiglas voorzien is. Contacten beperken tot essentiële • Waar mogelijk digitaal en telefonisch werke In het 95e OMT zijn aanvullende maatregelen geadviseerd om transmissie in de kinderopvang en op scholen te verminderen vanwege de hoge incidentie in d Waaraan doodgaan? Aan kanker die niet behandeld wordt of aan corona die altijd behandeld lijkt te worden. Ziekenhuizen hebben/krijgen een steeds grotere achterstanden op â reguliere zorgâ Generiek kader kinderopvang en scholen . 3 februari 2021 . In het 95e OMT zijn aanvullende maatregelen geadviseerd om transmissie in de kinderopvang en op scholen te verminderen vanwege de hoge incidentie in de samenleving in het algemeen en het vóórkomen van nieuwe varianten van SARS-CoV-2. Deze adviezen aan kinderopvang en Generiek kader

 • Rolschaatsen of skeelers.
 • Joegoslavische nationaliteit.
 • Kinderstring HEMA.
 • Geeksquad opzeggen.
 • Fietsbanden voor zware mensen.
 • Corruptie Mexico.
 • Can I run it assassins creed unity.
 • Handleiding kantelbeugels Jamet.
 • Goedkoop Hotel Eindhoven centrum.
 • Prepareren dieren.
 • Endometriose opsporen.
 • PROVOKE psoriasis.
 • Video deluxe Premium tutorial.
 • New Girl season 7.
 • Steve Miller Band Nederland.
 • Adobe Illustrator cs6 Crop image.
 • Mijn schat in het Surinaams.
 • Overtreffende trap Engels dry.
 • Ashanger hartje goud.
 • Mac opstarten in veilige modus lukt niet.
 • Chevrolet Impala 1967.
 • CH4 CO2 equivalent.
 • Biologische Maizena.
 • RET Zuidplein.
 • Moriowormen bijten.
 • SBS live stream.
 • Betonplaat tuinhuis.
 • Justice League Animated Movies in order.
 • Helderheid beeldscherm aanpassen werkt niet HP.
 • Klimaat MexicoCancún.
 • Samsung Ambilight tv 55 inch.
 • Cadzand appartement te koop.
 • Use IP camera as webcam.
 • Mulan voice lines Smite.
 • Strand Mallorca.
 • Kledingkast schoonmaken.
 • Puzzel Museum Collection.
 • 5 cm ontsluiting.
 • Spiritueel platform.
 • Sininen tulevaisuus jäsenmäärä.
 • Politie helikopter Nederland.