Home

IBR statussen

Over IBR - IBR en BV

Infectieuze Bovine Rhinotracheïtis (IBR) Wat is IBR. IBR (Infectieuze Bovine Rhinotracheïtis) of koeiengriep is een virusinfectie bij rundvee. IBR wordt veroorzaakt door Bovine Herpesvirus type 1 (BoHV1) en is verwant aan het Aujeszky-virus en andere herpesvirussen Bewaken IBR-onverdachtstatus en overgang naar IBR-vrijstatus. Voor de bewaking van de IBR-onverdachtstatus is het nodig maandelijks (minimaal 9 maal per jaar) een tankmelkonderzoek op de aanwezigheid van gE-antistoffen uit te voeren. Na een periode van 24 maanden met alleen maar gunstige uitslagen kan het bedrijf ervoor kiezen IBR-vrij te worden IBR is een virale ziekte van de bovenste ademhalingswegen. Besmetting gebeurt vooral door 'neus-aan-neus' contacten. Aankopen van subklinisch besmette dieren vormt het voornaamste risico. Eenmaal besmet is een rund levenslang drager. IBR veroorzaakt schade door economisch verlies en handelsbeperkingen

status ibr-vrij 43% status onbekend 35% status tankmelk-onverdacht 22% VX01IBR_hoofdverhaal.indd 6 12-03-18 12:23. database en aan- en afvoergegevens van dieren uit I&R worden de statussen van bedrijven door GD beheerd', legt Beekman uit. Draagvlak voor aanpak groo IBR ligt nog steeds op de loer. De landelijke aanpak van IBR is in 2018 gestart. Hierdoor hebben veel bedrijven de vrij status gekregen of moesten verplicht vaccineren. Desondanks komen dierenartsen nog steeds onverwachte IBR uitbraken tegen. Dierenartsen uit twee praktijken delen hun ervaringen in een uitgebreid interview, dat u hieronder kunt.

Richtlijn bestrijding IBR - IBR en BV

 1. Verbetering ibr en bvd status in Nederland 08-04-2020 De vrijwillige bestrijding van ibr en bvd op melkveebedrijven maakt progressie in Nederland. Niet-melkleverende bedrijven blijven achter. Volgens cijfers van ZuivelNL was eind 2017-begin 2018 zo'n 65% van de melkveebedrijven ibr-onverdacht en ibr-vrij
 2. Infectieuze rhinotracheïtis (IBR) is een virusziekte onder runderen veroorzaakt door het bovine herpesvirus type 1 (BHV1). Het virus veroorzaakt een acute ontsteking (=-itis) van de slijmvliezen in de voorste luchtwegen: de neus (=rhino) en de luchtpijp (=trachea); aan deze ontstekingen ontleent de ziekte haar naam. De ziekte staat ook bekend als koeiengriep
 3. Download 'K-LV-RNDIU-02b1, bijlage 1, Lidstaten of regio's met art 9 of 10 IBR status' PDF document | 1 pagina | 140 kB. Voorschrift | 10-09-201

België heeft sinds 1 november 2014 de IBR artikel 9 status en bij de export van slachtrunderen naar België zal direct vanaf het begin conform de geldende regels gehandeld worden, zonder overgangstermijn. Hier bestaan geen oude verworven gewoontes waaraan rechten ontleend zouden kunnen worden IBR vrij - route vaccinatie. Het programma IBR-vrij (route vaccinatie) biedt bedrijven die IBR-vaccinatie toepassen de mogelijkheid de status 'vaccinerend' te krijgen. U ontvangt halfjaarlijks automatisch een vaccinatiebericht van GD en registreert de vaccinatie eenvoudig in VeeOnline. Meer informatie & aanmelde IBR-virus is gevonden of gE-antistoffen zijn aangetoond. Een ongunstige uitslag betekent dat er in één of meer monsters wél IBR-virus is gevonden of gE-antistoffen zijn aangetoond. Ook een dubieuze uitslag wordt beschouwd als ongunstig. Een onvolledige uitslag betekent dat er minde

Brown Swiss

50,1 procent van de melkveebedrijven had aan het eind van 2019 de status IBR-vrij en 25,1 procent de status IBR-onverdacht. De gezamenlijke 75,2 procent betekent een stijging van ruim 10 procent ten opzichte van december 2017, toen het bestrijdingsprogramma nog niet van start was gegaan Stap 3: blijf vrij en beschermdLijkt het erop dat uw bedrijf vrij is van BVD en/of IBR dan is de grote uitdaging om vrij te blijven, zie onder stap 3.. De BVD/IBR vrije status wilt u natuurlijk beschermen om vrij te blijven. Hiervoor is het noodzakelijk een aantal managementmaatregelen te nemen IBR-besmette dieren zijn een permanent risico, op niet-vrije bedrijven is IBR vaccinatie een belangrijk hulpmiddel om t.z.t. de vrij-status te kunnen bereiken. IBR uitbraken komen in Nederland nog te vaak voor. Dergelijke uitbraken vormen een risico, ook voor IBR-vrije bedrijven Ruimen bij status-10 uit de tijd. Het Belgische IBR-traject duurt vanaf de eerste plannen tot de artikel 9-status nu zo'n 20 jaar. Door de al langere vrijwillige aanpak en het grote aantal bedrijven dat al met dat traject bezig is, is de kans groot dat Nederland er minder lang over doet

IBR-programma rundvee DG

 1. Voorkomen van (plan)schade bij het bestrijden van planologische overcapaciteit . prof. dr. ir. (Arjan) A.G. Bregman | 2019 . Op verzoek van het Ministerie van I&M en in nauw overleg met het Ministerie van BZK en het IPO heeft het IBR een notitie 'Voorkomen van (plan)schade bij het bestrijden van planologische overcapaciteit'
 2. dat het percentage niet-melkleverende bedrijven met een vrije of onverdachte status voor deze ziekten in het derde kwartaal van 2020 is gestegen

Hoe krijg je een hogere IBR status? Liselot De Roo geplaatst op 14-9-2018 18:29:00. IBR staat voor 'Infectieuze Boviene Rhinotracheïtis' en wordt ook wel 'Canadese griep' genoemd. IBR wordt veroorzaakt door een virus die de bovenste luchtwegen aantast. Deze ziekte is nog algemeen verspreid in onze rundveestapel.. Dieren afkomstig van een gecertificeerd IBR-vrij bedrijf kunnen zonder bloedonderzoek en verplichte vaccinatie deelnemen aan de keuring, met behoud van de IBR-vrije status voor het bedrijf. Voor optimale bescherming is het advies om dieren afkomstig van gecertificeerd vrije bedrijven twee keer preventief te vaccineren met een geïnactiveerd gE-negatief IBR-vaccin, volgens voorschriften van de fabrikant Opgelet! Het al dan niet opvolgen van je status voor IBR via tankmelk, maakt geen verschil in het risico dat je bedrijf loopt voor insleep van IBR. Momenteel zijn er dit jaar al een kleine 20 bedrijven die te maken hebben gehad met IBR. Met als gevolg het verliezen van hun I3/I4 statuut. Meestal is aankoop van een dragerdier hiervan de oorzaak Oorzaak IBR onbekend. De oorzaak van de ziekte is niet bekend. Volgens een Duitse dierenarts is er sprake van onvoldoende hygiënemaatregelen. Ook zijn er volgens hem dierenartsen uit Nederland op Duitse melkveebedrijven actief, terwijl Nederland een lagere IBR-status heeft dan Duitsland Aandeel IBR- en BVD-vrije melkveebedrijven gedaald Eind 2018 was 77% van de melkveebedrijven procent IBR-vrij, een jaar later 75%. Bij BVD daalde het percentage onverdacht en vrij van 76% naar 73%. Dat rapporteert GD die het programma uitvoert

Borging en normering van duurzame energietransitie in het omgevingsrecht . mr. J.J. (Jacco) Karens | 2019 . Promotieonderzoek Rijksuniversiteit Groningen Als EU-lidstaat, maar vooral ook als verdragspartner bij het Akkoord van Parijs is Nederland gehouden om in diverse sectoren duurzaam beleid en regelgeving te ontwikkelen die gericht is op het zorgvuldig omgaan met de beschikbare hulpbronnen. De IBR-status monitort hij via tankmelkonderzoek. 'En voor beide ziekten vaccineren we preventief. Dat doen we via een combi-enting', zegt de veehouder. 'Ik zie het als een verzekering.' Graumans vindt het positief dat de IBR- en BVD-bestrijding verplicht is gesteld

Bedrijven die IBR-vrij zijn, kunnen dit goed blijven: minder dan 1% van de IBR-vrije bedrijven verliest jaarlijks haar status. Voor de melkveehouderij geldt sinds april 2018 een collectieve aanpak met verplichte bestrijding van IBR. Dit wordt georganiseerd via de kwaliteitssystemen in deze sector Duitsland is door de Europese Commissie erkend als volledig ibr-vrij land. Eind mei vroeg Duitsland de ibr-artikel 10 status aan nadat in de laatste regio's rondom Keulen en Düsseldorf, vlakbij de Nederlandse grens, de laatste ibr-positieve dieren waren afgevoerd. Noordrijn-Westfalen laatste staat ibr-vri IBR & BVD Drs. Frederik Waldeck, dierenarts Landelijke onderwijsdag UDV Gezonde veehouderij Utrecht, 5 november 201 Verbetering ibr en bvd status in Nederland 08-04-2020 De vrijwillige bestrijding van ibr en bvd op melkveebedrijven maakt progressie in Nederland. Niet-melkleverende bedrijven blijven achter. Volgens cijfers van ZuivelNL was eind 2017-begin 2018 zo'n 65% van de melkveebedrijven ibr-onverdacht en ibr-vrij

IBR stand van zaken. 50,1 procent van de melkveebedrijven had aan het eind van 2019 de status IBR-vrij en 25,1 procent de status IBR-onverdacht. De gezamenlijke 75,2 procent betekent een stijging van ruim 10 procent ten opzichte van december 2017, toen het bestrijdingsprogramma nog niet van start was gegaan Wanneer wordt vaccinatie tegen IBR verplicht? Bedrijven die niet kunnen aantonen dat ze IBR-vrij of IBR-onverdacht zijn, worden verplicht hun dieren te vaccineren tegen IBR. Deze bedrijven moeten in april actie ondernemen of hebben ondernomen om hun status te onderzoeken. Wie op 1 april nog geen status heeft, moet vaccineren bestrijding van IBR en BVD niet stevig wordt aangepakt, vindt Van Gent. fase. In België is er zelfs een koninklijk besluit van kracht om BVD-vrij te worden. Daarnaast zijn onze buurlanden hard op weg naar een IBR-vrije status. Duitsland heeft een artikel 9-status. Dat betekent dat het land bezig is definitief IBR-vrij te worden, zegt Van Gent IBR. De organisatie van de bestrijding van IBR, die op vergelijkbare wijze als die van BVD is gestart op 1 april 2018, is voorlopig gelijk aan die van BVD. Alleen voor SBK is geen regulerende rol voorzien. Voor IBR bereidt de minister van Landbouw Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) regelgeving voor Bedrijven die IBR positief zijn in de tankmelk zullen voor 30 juni moeten gaan starten met IBR vaccinatie om IBR vrij te worden (route 3). Voor deze IBR positieve bedrijven biedt HIPRA de mogelijkheid om de IBR status van het bedrijf inzichtelijk te maken en de voortgang of verbetering van de IBR situatie door vaccinatie op te volgen via de SeroMilk Marker (SMM)

Verplichte bestrijding van ibr en bvd - WU

Om voor IBR een artikel 9-status te krijgen en de import te kunnen aanpakken is de overheid nodig om het programma Brussel-proof te maken. De Nederlandse overheid wil de regeldruk verlagen. Daarom hebben we het afgelopen halfjaar naar de regelgeving gekeken en hoe de private regeling vorm moest krijgen.. De Basisregistratie Personen (BRP) bevat persoonsgegevens van inwoners van Nederland (ingezetenen) en van personen die Nederland hebben verlaten (niet ingezetenen). Personen die korter dan 4 maanden in Nederland wonen kunnen ook als niet-ingezetenen in de BRP staan. Bijvoorbeeld omdat ze tijdelijk werken of studeren in Nederland

IBR en BVD vrij worden en vrij blijven! MSD Animal Healt

IBR Aanpakken: bestrijden verhoogt saldo. Wanneer uw bedrijf IBR-vrij is, stijgt het saldo met € 15-20 per koe. Tevens kunt u bij de export van runderen voordeel hebben van de IBR-vrij status. Welke aanpak bij uw bedrijf past, hangt af van de IBR-historie van uw bedrijf, hoe snel u IBR-vrij wilt worden en welke investering u bereid bent te doen Boeren schoven de schuld op het levende IBR-vaccin en eisten schadevergoeding van fabrikant Bayer. De stuurgroep IBR-bestrijding stopte meteen met de verplichte entcampagne tot meer duidelijk was. Inderdaad bleek dat op de 12 bedrijven ernstig vervuilde entstof was gebruikt, er zat BVD-virus bij in. Bayer erkende de fout en vergoedde de schade In het derde kwartaal 2019 blijkt 75% van de melkveebedrijven IBR-vrij te zijn of de IBR-status onverdacht te hebben. Dat is 2% meer dan in het tweede kwartaal 2019. Dat blijkt uit cijfers van de Diergezondheidsmonitoring van Royal GD. Ook in het eerste kwartaal van 2019 stond de teller op 73% status, wat wil zeggen dat de landen officieel vrij zijn. Bestrijding zelf betalen De details van het ibr-bestrijdingsprogramma moeten nog worden ingevuld, maar zeker is dat vaccineren van dieren op bedrijven met een onbekende status verplicht wordt. Op dit moment is van tien procent van de Neder-landse vleesveebedrijven de ibr-status bekend.

Verbetering ibr en bvd status in Nederland VeeteeltVlees

Melkveehouders werken nu twee jaar aan een IBR- en BVD-vrije sector. Zuivelaars dwingen melkveehouders op straffe van melkweigering deel te nemen aan een monitorings- en bestrijdingsprogramma (zie kader onderaan).Toch levert dat weinig op, want het percentage IBR-/BVD-vrije melkveebedrijven is ondanks alle gemaakte kosten eerder verslechterd dan verbeterd status of individual animals and herds, namely the gE minus status (meaning not infected but possibly vaccinated animals). The use of these vaccines made possible to start an IBR control leading to a further potential eradication in countries facing a higher prevalence o Rechtsvergelijkend Bouwconsumentenrecht . prof. mr. dr. M.A.B. (Monika) Chao-Duivis | prof. mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman | 2008 . Rechtsvergelijkend Bouwconsumentenrecht (Comparative Consumer Construction Law) In opdracht van het Duitse Ministerie voor Landbouw en Consumentenbescherming voert de Universiteit Heidelberg een rechtsvergelijkende studie uit naar het consumenten bouwrecht in. April 2024: IBR-vaccinatie is verboden. April 2026: België vraagt de IBR-vrije status aan bij Europa. 99,8% van de bedrijven is dan IBR-vrij. April 2027: Uiterlijk in april 2027 behaalt België de IBR-vrije status. Nieuwe statuten. Op 21 april 2021 wijzigen de naamgeving en inhoud van de IBR-statuten Onderzoek klachten en geschillen bij bouwen . prof. mr. dr. M.A.B. (Monika) Chao-Duivis | mr. dr. H.P.C.W. (Hugo) Strang | 2014 . In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het Instituut voor Bouwrecht kwantitatief onderzoek gedaan

Infectieuze Rhinotracheïtis (IBR) of koeiengriep - WU

Ruim 92 procent van de Vlaamse rundveebedrijven is inmiddels ibr-vrij.Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van DGZ. Een jaar geleden lag dat percentage nog op 88.9,5 procent rundveepopulatie niet ibr-vrijVan de ruim 12.000 Vlaamse bedrijven zijn er nog 858, omgerekend zo'n zeven procent, met een I2-statuut. Deze bedrijven hebben gezamenlijk 9,5 procent van de Vlaamse rundveepopulatie op stal. Trefwoorden IBR, artikel 9-status, artikel 10-status, aanvullende voorwaarden Opgesteld door Goedgekeurd door Xavier Patigny, attaché Jean-François Heymans, Directeur-generaal a.i. 1. Doel Deze omzendbrief beschrijft de aanvullende garanties voor het intracommunautaire handelsverkee IBR komt in Nederland zeer veel voor. Helaas zien we dat het percentage besmette bedrijven en het aantal acute uitbraken toeneemt. Naar schatting komt IBR op 24% van de bedrijven voor! Problemen met IBR zie je duidelijk bij acute uitbraken op IBR-vrije bedrijven. Veel dieren worden ziek Measuring bulk milk antibody titres can be a very useful means of determining IBR status of the herd. However, a negative bulk milk result does not necessarily indicate that a herd is IBR-free as up to 20% of the milking herd can be latently infected with IBR before the bulk milk result will become positive, therefore blood testing is essential to confirm IBR-free status of a herd Van de 14.200 Vlaamse rundveebedrijven hebben 8800 bedrijven de ibr-vrije status. Dat is 62 procent, zo meldt Stefaan Ribbens van Dierengezondheidszorg Vlaanderen

Bijlage 1, Lidstaten of regio's met art 9 of 10 IBR status

Een boerenzoon en vaccin-expert stuit per toeval op een Europees onderzoeksrapport over de oorzaak van de vervuiling van Bayers IBR-vaccin in 1998. Het document, dat 15 jaar geheim is gehouden, biedt een zeer goede verklaring voor de slijterproblematiek 17-05-2019 - Het percentage Vlaamse bedrijven met de Infectieuze Bovine Rhinotracheïtis (IBR) vrij status steeg vorig jaar fors. Terwijl op 1 januari 2018 twee derde van de bedrijven deze status had,.. IBR-vrij (route tankmelk): geschikt voor bedrijven waar geen antistoffen in tankmelk worden gevonden. IBR-vrij (route vaccinatie): voor overige bedrijven. IBR- vrij niet melkleverend bedrijf; Indien u al deelneemt aan een vrijwillig IBR bestrijdingsprogramma, dan behoudt u de status zoals deze per 1 april 2018 bekend is bij de GD voor dieren

België, exporteisen veterinair Export dieren, dierlijke

Bingham Memorial Hospital. Photo courtesy of Bingham Healthcare The Idaho Department of Health and Welfare designated Bingham Memorial Hospital in Blackfoot as a Time Sensitive Emergency Level IV Trauma Center on Nov. 24. BMH is the flagship hospital of the Bingham Healthcare system. The facility is a federally-classified critical access hospital of 25 beds IBR PLOMBERIE updated their status. December 24, 2020 · L'entreprise IBR PLOMBERIE vous remercie pour toute la confiance et le soutien que vous lui avait apporté pour cette année 2020 et vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année ibr bij de afdeling herkauwers van Die-rengezondheidszorg (DGZ) Vlaanderen. Hij wijst onder meer op de oprichting van een ibr-werkgroep in 2009. 'Na af-loop daarvan is vooral geprobeerd om veehouders bewust te maken en te sti-muleren tot het nemen van een bedrijfs-venster, een steekproef naar de ibr-status van een bedrijf Bedrijven die geen ibr-status hebben of besmet zijn met ibr moeten straks met het bestrijdingsprogramma vaccineren, zo gaf Waldeck aan. 'Vrije bedrijven hebben al voorgesorteerd op de toekomst.' Nog één symposium ibr-bvd. Op donderdag 16 november vindt in Hotel Nobis in Asten het laatste ibr-bvd symposium plaats. De avond begint om 19.30 uur Wij willen hier een beschrijving geven, maar de site die u nu bekijkt staat dit niet toe

Toont de vliegafstand en vliegtijd tussen Ancona Falconara Airport (AOI) en Hyakuri Airport (IBR) en geeft het op een interactieve kaart weer. Wereldwijde afstandscalculator met afstand in vogelvlucht, routeplanner en vluchtinformatie Bedrijven met een vrij-status of onverdacht-status, op basis van onderzoek op antistoffen of virus, kunnen volstaan met het bewaken van deze status. Bedrijven die deelnemen aan een bestaand programma voor IBR of BVD, kunnen direct instromen in één van de routes van de landelijke aanpak Na de primovaccinatie moeten er om de 6 maanden herhalingsvaccinaties worden uitgevoerd tot alle dieren op het bedrijf seronegatief zijn voor het glycoproteïne gE. Op dat moment is het wild-type virus niet meer aanwezig op het bedrijf (I3 statuut) en kan het bedrijf evolueren naar een IBR-vrije status (I4 statuut)

IBR-aanpa

EU-status Voor de bestrijding van IBR (koeiengriep) heeft de staatssecretaris van Economische Zaken (EZ), op verzoek van de sectorpartijen, besloten regelgeving voor te bereiden, die nodig is voor het kunnen aanvragen van een officiële EU-status voor IBR BIJLAGE 1: lijst van lidstaten of regio's met artikel 10- of artikel 9-status of zonder IBR-status 1.a. Lijst van lidstaten of regio's met de artikel 10-status. Lidstaten Regio's van de lidstaat waarop de aanvullende voorwaarden voor IBR van toepassing zijn overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn 64/432/EEG Denemarken Alle regio' IBR en BVD zijn infectieziekten die deze jaren meer en meer in de belangstelling komen te staan. Mede doordat in 2017 waarschijnlijk verplichte bestrijding van BVD en IBR van start zal gaan. BVD en IBR kunnen naast acute uitbraken ook sluimerend op een bedrijf voorkomen, dit houdt in dat schade optreedt zonder dat je dit direct in de gaten hebt IBR is an important cause of financial loss to British beef and dairy farmers. IBR infection in a herd will prevent exports to IBR-free regions and countries. SAC provides a cost effective IBR Screening and Eradication Programme for infected herd ; The IBR Accreditation Programme provides assurance and the status accredited free of IBR

during the IBR. Status: Mandatory - Department of Health & Human Services policy requires that certain information technology (IT) investments have earned value management (EVM) applied to their projects. The Federal Acquisition Regulation (FAR) requires that projects with EVM conduct one or more IBRs Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR) Introduction Infectious bovine rhinotracheitis (IBR) is a disease characterized by acute inflammation of the upper respiratory tract. BoHV-1 infection can also sporadically cause abortion in cattle. BoHV-1 infection affects animal health and productivity causing significant economic losses to cattle producers. Its main significance is as a barrier to the. Volume 3: Approaches to Implementing an Incident-Based Reporting (IBR) System This document is for the use of local, state, and federal systems personnel (i.e., computer programmers, analysts, etc.) who are responsible for developing an IBR system that will meet NIBRS's reporting requirements An IBR plan offers complete loan forgiveness after 20 years for borrowers who took their loans out after July 1st, 2014, or 25 years if the loans were taken before that date. If you make your payments in full and on time and the loan is still not completely paid off after this period of time, any remaining loan amount will be forgiven and legally discharged

Levensduur › Aandeel IBR- en BVD-vrije en -onverdachte

Iodine monobromide | IBr or BrI | CID 82238 - structure, chemical names, physical and chemical properties, classification, patents, literature, biological activities. The herd history (and status if known) that the purchased animal is coming from should be est ablished as far as possible. Routine quarantining of all purchased cattle is recommended for a period of at least 4 weeks. Blood samples should be taken to ascertain individual animal IBR status before entry into the main herd. BEWARE that some anima For IBR, the monthly payment will be $100 per month, with potential loan forgiveness of $11,948 after 300 months. So, if Person A switches to PAYE, they will save $273 per month in student loan payments alone. That equates to a savings of $3,276 per year in student loan payments

2)IBR-vrij (route tankmelk) -> bedrijven die nog geen status hebben maar die op een geleidelijke, eenvoudige en voordelige manier vrij willen worden. 3)IBR-vrij (route vaccinatie) -> bedrijven waarvan bekend is dat de tankmelk afweerstoffen tegen IBR bevat dienen 2x per jaar een IBR-koppelvaccinatie toe te passen According to this Naval Center for Earned Value Management (CEVM) Integrated Baseline Review (IBR) Toolkit, An IBR is a formal review conducted by the government program manager and technical staff, jointly with their contractor counterparts, following contract award to verify the technical content of the performance measurement baseline (PMB) and the accuracy of the related resource. Uitroeiing BVD en IBR in Nederland. Deze modelleringsstudie richt zich op ondersteuning van de plannen voor uitroeiing van BVD en IBR in Nederland door middel van een goede kwantitatieve veterinair-epidemiologische onderbouwing van de bestrijding van de beide virussen en de bewaking van een vrije status

 • PN junction explained.
 • Paris Fashion Week 2020 schedule.
 • De Wasbeer prijzen.
 • IPhone 11 fototips.
 • Battle of the Five Armies.
 • Vader Jasmine Aladdin.
 • Carboon tijdperk Engels.
 • Mohawk betekenis.
 • Fotolocaties Zoetermeer.
 • Nikkie Plessen laarzen.
 • Pottery furnace rs3.
 • Autovakantie Baskenland.
 • Reuma & alternatieve behandeling.
 • Dakpan zonnepanelen.
 • Jeugdjournaal duitsland logo.
 • Io callisto ganymede europa.
 • Drugs Antwerpen 2020.
 • Fleurop bloemen bezorgen.
 • Punta Cana Airport.
 • Swiss Sense Filipijnen.
 • Hoofdzetel ECB.
 • Sesamstraat liedjes Tommie.
 • Geschiedenis Duitsland Wikikids.
 • Autowax.
 • Eneco cv ketel storing.
 • Spelling op maat molen mollen.
 • Griekse winkel Leiden.
 • Enzo pizza.
 • Hoog Normandië.
 • Stop drip ijs houder.
 • Jake Paul Team 10.
 • SBS live stream.
 • Appartement aan het water Rotterdam.
 • Zadel tegen zadelpijn.
 • Gemeente Someren milieustraat.
 • Full frame canon 6d.
 • Samsung Ambilight tv 55 inch.
 • Kroeg huren Apeldoorn.
 • Domeinen aardrijkskunde basisschool.
 • Bakker Nieuwegein.
 • Embleem voor op kleding.