Home

Sumeriërs Annunaki

Anunnaki - Wikipedi

 1. dere goden)
 2. De Sumerians, de 'Black head people', eerste negroide ras. Rond 4000 v.Chr. ontstond de oude Sumerische cultuur op een door de zon verschroeide uiterlaag langs de rivieren de Tigris en de Eufraat in wat nu het zuiden van Irak is. Deze raadselachtige Mesopotamiërs zijn vooral bekend door het uitvinden van het spijkerschrift - 's werelds oudste.
 3. De Anunnaki leerden de Sumeriërs hun manier van leven en gevestigde vorsten. Hier wordt het interessant: de *koningen* zouden optreden als hun afgezanten op aarde en de mensen regeren volgens oude principes. Zonder dat de mens het wist, werden koninklijke bloedlijnen genetisch gemanipuleerd door de Annunaki (rhesus negatieve bloedgroepen)
 4. De Annunaki. Het is een onderwerp wat ik tot nu toe links heb laten liggen. Ik heb het altijd een wazig verhaal gevonden, en ik weet dat we oneindig zijn. Altijd al geweest zijn, en altijd zullen zijn. We hebben geen schepper(s). Toch is dat nu precies wat de Annunaki en hun 'boodschappers' wel verkondigen. Zij zeggen onze scheppers te zijn
 5. Annunaki stichters van Atlantis. Omdat zij zo veel meer ontwikkeld waren en in de ogen van de mensen op aarde tovenarij beoefenden zoals 'vliegen', werden ze direct als goden gezien en vereerd. Deze legende die stamt uit de Mesopotamische tijd, zo'n 7000 jaar geleden. De Sumeriërs, een gebied dat nu in Zuid-Oost Irak ligt, geloofden in.
Enkele feiten over de Anunnaki AnGeLWinGs

De Annunaki Die van koninklijke bloed zijn worden verondersteld onsterfelijke goden te zijn die de aarde bewoonden tijdens de oude Sumerische tijd in Mesopotamië. De Sumerische beschaving ontwikkelde zich aan de Perzische Golf en groeide in kracht rond 4 - 3.000 v.Chr. De 'Vlakte van het Land van Shinar' is het gebied dat na 2.000 v.Chr. Babylon werd genoemd Momenteel zijn de Anunnaki al weer bijna terug op hun niveau van toen. Kijk naar de geweldige stappen de laatste eeuw van de grammofoon, typemachine, radio, fototoestel naar de huidige technologie. Zo is het ook met de wapensystemen. De Anunnaki zijn een oorlogvoerend ras. Ze zitten op een dood spoor in de evolutie Zecharia Sitchin is de auteur van talloze boeken waarin hij zijn controversiële theorie uiteenzet op basis van de vertalingen die hij zou hebben gemaakt van spijkerschrifttabletten uit het pre-Babylonische tijdperk over de oorsprong van de mensheid, waarvan hij de schepping toeschrijft aan de Annunaki, goden Sumeriërs, die hij presenteert als buitenaardse wezens die tijdens de prehistorie. Een van de Anunnaki, Enki, heeft zeven halfgoden geschapen om de mensheid te helpen beschaven. Deze halfgoden stonden bekend als de Apkallu. Apkallu en mensen waren in staat om te kruisen. Na de zondvloed verschenen er vier menselijke Apkallu-hybriden die de toorn van de goden opriepen. Het verhaal van Reptilia

Sumerians - Anunnak

Sumeriërs, mensen uit Sumer, een gebied dat nu in Zuid-Oost Irak ligt, geloofden erin. Alles wat ik erover lees wijst erop dat de Annunaki uitgestorven is, in die zin dat er geen grote groepen mensen zijn die geloven in de vorming van de aarde en de invloed die de Annunaki gehad zouden hebben zoals beschreven in de oude legendes De Sumeriërs uit het oude Mesopotamië, het hedendaagse zuidoosten van Irak, waren hun tijd ver vooruit. De landbouw, wetenschap, wiskunde, geneeskunde, astronomie, stedenbouwkunde en het transport- en scholensysteem vinden allemaal hun oorsprong in Sumer. De Sumeriërs danken deze ontwikkelingen aan de Anunnaki-reuzen,. Als je kijkt naar de afbeeldingen van de Annunaki in de kunst van de Sumeriërs, worden ze weergegeven met wat horloges op hun polsen lijken zijn. Als dit geen hoax is, dan zijn de jaren van het bewind van de koningen op de lijst van Sumerische Koningen is totaal legitiem zou ik veronderstelen. Het lijkt te mooi om waar te zijn

De Anunnaki, het verhaal Angel-Wings

Sumeriers vonden het eerste schrift uit, het spijkerschrift en bouwden de eerste steden. Er zijn meer dan 30.000 kleitabletten gevonden in Nineveh, Irak in 1842. Deze vertellen over de geschiedenis van het ontstaan van de eerste mens: De Annunaki kwamen uit de hemel, zij brachten kennis en wetenschap maar kwamen om metalen (goud) uit de aarde te delven Volgens Sitchin dankten de Sumeriërs al hun kennis aan een bezoek van deze Anunnaki. Nou ben ik geen astronoom, maar ik weet wel dat het in het verre heelal erg koud is. De intensiteit van de zonnestraling neemt namelijk af met het kwadraat van de afstand tot de zon

De Annunaki uitgelegd en ontmaskerd - Indigo Revolutio

Annunaki stichters van Atlantis - Dutch Multimdi

De Sumeriërs zagen de buitenaardse bezoekers, de Annunaki, aan voor Goden. Sommige mensen geloven dat de Annunaki weer terug zullen komen op aarde. De Annunaki zouden de wereld zo'n 40.000 jaar geleden hebben aangedaan om goud te delven Foto over Beeldhouwwerk van historische annunaki. Sumerische Cultuur. Metropolitaans, New York. Afbeelding bestaande uit sumerisch, cultuur, york - 2767514 Toen de Reptilian aliens op die manier de aarde ontdekten, besloten ze om er een kolonie op te starten. Deze kolonisten zouden later de Annunaki genoemd worden, oftewel het godenvolk van de Sumeriërs. Vervolgens wordt dan ook erg veel gekeken naar de Sumerische mythologie om het bestaan van de aliens te bewijzen

Foto over Beeldhouwwerk van historische annunaki Sumerische Cultuur Metropolitaans Museum van Kunst, in New York De V.S. Afbeelding bestaande uit arts, album, cultuur - 4222485 Bewijs van dit alles zou te vinden zijn in de Sumerische geschriften, omdat de oude Sumeriërs die informatie hadden ontvangen van hun goden, de Annunaki. Deze goden waren volgens Sitchin geen bovennatuurlijke wezens, maar wel buitenaardse wezens die de aarde hadden ontdekt toen die twaalfde planeet ons zonnestelsel doorkruiste, en met Tiamat botste, zo'n 450 000 jaar geleden Enki, de prins van de hemel is één van de 3 goden uit het Anunnaki pantheon samen met zijn vader Anu en zijn halfbroer Enlil. De Anunnaki, later bekend als de Elohim, waren een groep bovennatuurlijke wezens wiens daden gedocumenteerd werden in de historische bestanden van de Sumerische beschaving, één van de oudste op deze Aarde. De religieuze literatuur van de Sumeriërs is ouder dan de. De Annunaki zouden de wereld zo'n 40.000 jaar geleden hebben aangedaan om goud te delven. Dat goud hadden ze nodig om hun eigen planeet Nibiru te beschermen tegen hun zon, die op imploderen stond. Hierdoor nam de straling op de planeet Nibiru toe, alleen een gouden schild zou de Annunaki kunnen beschermen The Sumerians, the world's first documented civilization dates back 6,000 years. They created system of time, the calendar, writing, agriculture, and many ot..

Le terme Anunnaki ou Anun-naku, du sumérien A-nun-na(k) « progéniture du dieu An/Anu (père des dieux) le Seigneur de la Création et Maître de l'Univers » désigne dans la mythologie mésopotamienne un groupe de dieux. Il prend deux sens différents selon les textes et les époques : dans certains cas, plutôt anciens, il s'agit des principales divinités du panthéon mésopotamien. De Anunna, ook bekend als de Anunnaki, zijn de centrale personages in de verhalen van oude ruimtebezoekers die op onze planeet zijn geland, de mensheid hebben geschapen, haar beschaving hebben gegeven en sporen hebben nagelaten in de legendes van vele naties. Het zijn de Sumerische en Babylonische teksten die wemelen van talloze goden, monsters en halfgodenhelden die de wereld de namen van. Dat staat gegrift in vreselijk oude kleitabletten van de Sumeriërs. Dit volk woonde ooit in het gebied tussen de Eufraat en de Tigris (het huidige Irak). Ze schrijven dat hun land werd bezocht door de Annunaki van de planeet Nibiru De Sumeriërs geloofde dat akkerbouw, veeteelt en de weefkunst via de annunaki tot de mens waren gekomen. Ouderdom van de tempel De opgraving heeft meerdere lagen blootgelegd en daaruit blijkt dat de tempel duizenden jaren in gebruik is geweest We weten dat het woord AN.UNA.KI voor het eerst in spijkerschrift werd opgetekend door de Sumeriërs. In die taal betekent Annunaki letterlijk: Die van de Hemel naar de Aarde kwamen. In de bijbel worden ze Anakim of Anakin genoemd, en in de Genesis worden de namen Elohim en Nephilim gebruikt

Ze zagen er net zo uit als hoe de Sumeriërs de Anunnaki beschrijven op hun kleitabletten. Hoe dan ook, de Anunnaki behoren toe aan een buitenaards ras dat geclassificeerd is als Nordics. Over het algemeen groot, albino wit, blauwe ogen, blond of witte haren (er zijn ook sommige Anunnaki met rood haar en groene ogen) Vandaar dat de Sumeriers zoveel kennis bezaten! Het werd ze aangereikt door de 'goden', ofwel zij die van de hemel naar de aarde kwamen, de Annunaki derhalve. De Annunaki verwekten kinderen met de vrouwelijke leden van het slavenras en deze 'halfgoden' werden de heersende bloedlijnen op de planeet Het begon allemaal echter mis te lopen wanneer de mensen teveel lawaai begonnen te maken en de Annunaki niet meer gehoorzaamden. Enlil klaagde dat hij niet meer kon slapen, en besloot om het menselijke ras - de Sumeriërs - uit te roeien met een grote zondvloed

De Annunaki claimden deze onsterfelijkheid al te bezitten. Dit was de kennis waar Adam en Eva geen toegang toe mochten verkrijgen in de hof van Eden (dat hof - het gebied - dat volgens de kleitabletten ook daadwerkelijk bestond). Maar de Annunaki waren ook al zover dat ze hybride wezens konden bouwen Ze bevestigen echter het niet-universitaire onderzoek, wat we al lang beweren, de Sumeriërs waren vóór de zondvloed op aarde en zijn de afstammelingen van de SHU MER, het volk van Shu, die uit de oceaan op aarde kwam. Dus de indicatie dat deze vondsten minstens 12.000 jaar oud zijn, is waarschijnlijk niet de laatste indicatie van de leeftijd Één van de conclusies die Zacheria Sitchin stelt in zijn onderzoek naar de archeologie uit Chaldea en omgeving (Sumeriërs), is dat een groot deel van de wereld bezoek heeft gehad van de Annunaki. Dat zouden goden zijn van de planeet Niburu. De wereld heeft onderwijs gekregen van deze wezens

De Sumeriërs zijn in feite de oudste beschaving van de mensheid. The Anunnaki Creation Story: The Biggest Secret in Human History - Nibiru is Coming (September 2020). Gerelateerde Artikelen. Adelfopoiesis: de middeleeuwse unie tussen mensen van hetzelfde geslacht Mythische wezens: zeemeermin als verleiding van het kwaad De zeemeermin evenals de zeemeerman zijn de beroemdste mythische wezens ter wereld. De mythe van dit vreemde wezen dat half vis half mens is gaat al terug naar het begin van de menselijke beschaving The Anunnaki Creation Story: The Biggest Secret in Human History Nibiru is Coming 445 000 years ago, creator gods - as they call it - came to Earth. They were called the Anunnaki, which means Those Who from Heaven to Earth Came. These beings inhabited a distant orbiting planet called Nibiru, which only entered our solar system every 3,600 years Die zoektocht bracht hem bij verschillende thema's die zijn aandacht vasthielden. Ik zat eerst veel op zo'n website dat heette niburu.co. Daar ging het over Sumeriërs en de Anunnaki (Mesopotamische volksstammen, red.). En toen ging het over 9/11, over hoe het geldsysteem functioneert, hoe internationale politiek werkt Nibiru is een woord dat komt uit het Akkadisch en betekent doorwaadbare plaats, plaats van overgang of veerboot. In astronomische context is het een hemellichaam. In astronomische Babylonische teksten wordt Nibiru geïdentificeerd als de planeet Jupiter.In tablet V van de Enoema Elisj bestaat er mogelijk een associatie met de Poolster..

Mike's Blog: augustus 2007

De Annunaki Die van koninklijk bloed zijn Angel-Wings

De Annunaki leven onder ons: De Negende Cirkel van de Hel De Annunaki - welke rol zij speelden in de geschiedenis van de mensheid. De hele waarheid over aliens en de satanische sekte De Negende Cirkel van de Hel. De aanwezigheid van buitenaardse wezens op onze planeet wordt al lange tijd besproken in samenzweringskringen Vier scheppergoden . De oude Mesopotamiërs schreven de natuurkrachten toe aan de werking van goddelijke krachten. Omdat er veel natuurkrachten zijn, waren er ook veel goden en godinnen, waaronder vier scheppende goden. Deze vier scheppende goden waren er, in tegenstelling tot het joods-christelijke concept van God, vanaf het begin NIET 450.000 jaar geleden landden de Annunaki in de wateren van Mesopatamië. In de Bijbel werden ze Nephilim genoemd en zijn de bewoners van de planeet Nibiru die met een omloopstijd van 3600 jaar rond onze zon draait. Aangezien de Sumeriërs ook de maan en de zon als planeten beschouwden kunnen we dus gerust over de 12 de planee Annunaki der Sumeriërs. Elohim is immers een meervoudsvorm. Tegenwoordig noemt men deze goden aliens of buitenaardsen. Die oude goden werden door de Sumeriërs, Babyloniërs, Egyptenaren en anderen aanbeden, onder verschillende namen en beelden. De Elohim van de Bijbel zou in werkelijkheid een godheid van de Sumeriërs zijn. Die. De tabletten vermelden (zo heb ik gelezen) dat de Annunaki reeds meer dan 400.000 jaar de planeet bezoeken. Zolang zou de 'moderne' mens als slaaf hebben geleefd totdat de goden hen de vrijheid schonken om zelf een beschaving op te richten

De oorsprong van de mens volgens oude Sumerische teksten

In dat museum bevinden zich vondsten uit prehistorische tijd, met representatieve voorbeelden van de cultuur van de Sumeriërs, Akkadiërs, Babyloniërs, Assyriërs, Chaldeeërs enz . eur-lex.europa.eu. eur-lex.europa.eu. beschrijft de Annunaki als de bewoners van Nibiru, een planeet die een 3600 jarige,. Vanuit deze achtergrond kijkt hij naar het ontstaan van de mensheid op aarde, de opkomst van de eerste bekende beschaving (de sumeriërs) en de banden met de joden en de egyptenaren. De auteur toont overtuigend aan dat er een schakel ontbreekt tussen de neanderthalers en de mens en hoe de Sumeriers via hun bloedlijnen de na hun komende beschavingen hebben beïnvloed Het Sumerische volk vergaarde al hun kennis via een bezoek van de planeet Nibiru, en meer bepaald de Anunnaki; het volk, dat deze planeet bewoonde, soms ook wel eens als Annunaku geschreven. Naar verluidt voorspelden de Sumeriërs een terugkomst van de planeet Nibiru in het jaar 2003 Dat juist de Sumeriërs veel opduiken in die theorieën is overigens deels de schuld van een serieuzere auteur: natuurkundige Carl Sagan. Hij wees er in de jaren zestig op dat als er zulk contact geweest was, de resulterende legendes eruit zouden zien als de Sumerische verhalen over de vismens Oannes, van wie de Sumeriërs de landbouw, het schrift en de eerste wiskunde zouden hebben geleerd

Volgens de Sumeriërs zouden de Annunaki homo sapiens

De Anunnaki waren de zeven belangrijkste goden van het pantheon van de Sumeriërs: Anu, de hemelgod; Enlil, de god van de lucht; Enki, god van de aarde; Ninhursag, moedergodin van de bergen; Inanna (Babylonische Ishtar), godin van de seks en oorlog; Sîn, de god van de maan; en Utu, de zonnegod In het nawoord geeft ze aan dat ze dit verhaal heeft gebaseerd op de geschiedenis van de Sumeriërs. 'De eerste priesteres' is een verhaal dat je meeneemt naar de tijd van de Anunnaki, de nakomelingen van Anu. Dit verhaal gaat over macht, overgave, man en vrouw en samenbundeling van krachten De Anunnaki's kwamen van die planeet Niburu die door ons zonnestelsel zou moeten razen met een omloopbaan van 1 Sars, 2160/3600 jaar. De meningen over het begrip Sars staat ter discussie. Volgens de Anunnaki's zelf zou deze planeet Niburu enkel gebruikt worden als oversteek. Een soort lift om van hun verre stelsel mee te liften naar ons stelsel Eridu was het belangrijkste heiligdom van de god Enki, de god van de aarde en volgens de Sumeriërs de Schepper, de god van het (zoete) water, van de dood en van de scheppende geest. In Sumerië werd zijn naam gespeld als EN. KI. dat vrij vertaalt Heer (der) Aarde betekent

gebouwd. Wel weten wij dat de oude Sumeriërs, en daarna de oude Egyptenaren, tempels bouwden en er een priesterstand op na hielden, die de natuurwetten bestudeerden. Zij zochten contact met de Annunaki's, met de goden, waarvan zij wisten dat deze om de zoveel jaren de aarde een bezoek zouden brengen. Zij bestudeerden he Laten we het erop houden dat mijn golf onder andere overeenstemde met die van de Sumeriërs. En daarbij heb ik het niet over de Annunaki, in dit geval speelden ze wel een aanzienlijke rol tijdens de tijd van Sumerië, echter, ik was niet bij hun acties betrokken in de zin van dat ik achter hun acties stond. Integendeel. Daarover later meer Wistje dat de Sumeriers geen Engels spraken? opensubtitles2 opensubtitles2. L'idea di sumera scrittura di essere qui a Puma Punku e Tiahuanaco sembrerebbe riguardano l'fine Zecharia Sitchin, e il suo idee che i Sumeri erano inoltre interagire con questi spazio esseri chiamati Annunaki

animisme / Annunaki / Anunnaki / archeologie / cultus / eerste steden / Eridu / Eufraat / Geschiedenis / goden / godsdienst / Historische roman / Inanna / Irak / Literaire fictie / Mens en maatschappij / Mesopotamië / Moeder Aarde / Moedergodin / mythen / Mythologie / Obeid / oertijd / oorsprong / oudheid / pre-Sumerisch / prehistorie / Psychologische roman / religie / Roman. De oude Sumeriërs kenden de precessie en inclinatie van de aardas. Over het hoe en van wie ze dat wisten zullen we het nu niet hebben, maar ze bezaten 'gewoon' deze kennis. De Aarde staat niet rechtop, maar staat ten opzichte van de zon een beetje scheef. Deze scheve stand noemt men inclinatie, en bedraagt 23,5 graden. (zie afbeelding Yup, ook de Annunaki/Tiende Planeet. Maar dit is een verhaal van de Sumeriers. Ondanks dat de Sumeriers veel details wisten van ons hele zonnestelsel, waar de tegenwoordige wetenschap jaloers op is, kunnen we er niet vanuit gaan dat de verhalen van het buitenaardse ras 100% waar is Sumeriërs creëerden een geavanceerde beschaving met eigen architectuur, kunst, astronomie, wiskunde en kunst. Ook hadden ze een uitgebreid systeem van taal en schrijftechnieken. Hun religieuze systeem was complex en bestond uit honderden goden. Zijn de videobeelden van een 12.000 jaar oude Anunnaki een hoax? 12 juli 2019 7 mei 2018 door Rudy

De Nephilim - Anunnak

 1. Tim Volckaert, Ronse. 1,001 likes · 3 talking about this. This hybrid between canonical cataloguing and artist-driven exhibiting will be the first comprehensive monography of Tim Volckaert (°1979)...
 2. Het voelt alsof de Annunaki energie nog steeds actief is in deze regio. Ben je enthousiast en wil je meer weten? Er is veel informatie te vinden en we willen zeker de documentaire The Other Land of the Gods - the mysteries of Romania aanbevelen die al deze plaatsen en veel meer laat zien, met hun mysteries, hun achtergrond én hun precieze locatie met coördinaten op de kaart
 3. De oude Sumeriërs kenden deze planeet al, tezamen met zijn bewoners, de Anunnaki, ook wel de Nefilim (goden) genoemd. In de ogen van de Sumeriërs waren de bewoners van Nibiru ' goden' met al hun voertuigen, wapens en kennis. De leider van de eerste groep Anunnaki die naar de aarde kwamen was Ea
 4. Het feit dat de Sumeriërs deze weelde aan kennis vergaarden vóór de Egyptenaren, zou ons niet moeten verrassen. ditrianum.org Thousands of years ago, t h e Sumerians k n ew that the Earth traveled around the Sun and that the planets moved while the stars remained in place
 5. Recensie De eerste priesteres door Fany van Hemelen: 'Op die verre dag, in die lang vervlogen nacht, in dat verre jaar, in de tijd dat Anu de hemel in bezit nam,' - Gilgamesj, Sumerisch kleitablet Zo begint het verhaal van De eerste priesteres. Toen ik deze zin las, werd ik onmiddellijk aangetrokken tot dit verhaa
 6. De Annunaki hebben de mens gecreëerd, de mens was bedoeld als 'werkvolk' en stond ten dienste van de Annunaki. Het is de Annunaki volgens Stanford (en ook andere publicisten over dit onderwerp) niet gelukt de mens dom te houden. De mens (die een kruising zou zijn tussen een mannelijke aap en een vrouwelijke Annunaki) heeft kennis verworven
 7. De Sumeriërs Tiamat werd geassocieerd met de wereldoceaan van chaos, waarin de hele wereld werd geboren. Dit beeld wordt geassocieerd met de kosmogonische overtuigingen van oude beschavingen. Tiamat werd afgebeeld als een zevenkoppige hydra en een draak. Marduk vocht met haar, gewapend met een knots, een boog en een net

De Anunnaki, een bevolkingsgroep afkomstig van Sirius, kwamen naar Aarde om de mensen manieren bij te brengen, maar vervielen zelf ook in de dualiteit. In de teksten is hier het volgende over te lezen: While the great Anunaki sevenfold let the Igig toil under the corvée Anu, their father, the king, their counsellor, heroic Enlil Deze worden de 'Annunaki' genoemd bij de Sumeriërs. Of komt er toch eerder energie en bewustzijn zowel van beneden als van boven? Het kan ook zo zijn, dat energie meer zit in vuur en water, de oerelementen en dat bewustzijn samen komt met de afgeleide elementen lucht en aarde Volgens de Sumeriërs zijn de mensen enkel geschapen om de helpers van Anu, de Anunnaki, te dienen. Sitchin vertelt dat Nibiru, 'de planeet van de kruising', een elliptische baan in ons deel van het melkwegstelsel aflegt die in zijn geheel zo'n 3.600 jaar duurt Hoe de Anunnaki de mensen akkerbouw leerden ook is een weergave van ons zonnestelsel, met alle planeten tot en met Pluto, te zien. Plus nog een tiende planeet. Een schema van wat de Sumeriërs beschrijven in hun klei-tabletten. Gepost door Unknown op 15:25

Volgens de vroegste bronnen werd de aarde toen zij jong was bevolkt door de Anunnaki, de nakomelingen van Anu. Zij leerden de mensen de geheimen van Psychologische Roman, Sumeriërs, Ur, Zondvloed; Recensies. 23-02-2019. De eerste priesteres. De twee die een zijn [Recensie] Met De eerste priesteres heeft Jacqueline Zirkzee een prachtige. Niet de Sumeriërs waren het begin van onze beschaving maar andere tempeldorpen gingen hen voor. Volgens de vroegste bronnen werd de aarde toen zij jong was bevolkt door de Anunnaki, de nakomelingen van Anu. Zij leerden de mensen de geheimen over een hogere beschaving Het is ook denkbaar, gebaseerd op wat we weten over engelen uit de Bijbel, dat een of meer van hen verschenen aan de pre-Sumeriërs (mogelijk zelfs Kaïn) en werd uitgelegd dat, als zijnde goden, 1) ze elk een huis of tempel nodig hadden, en 2) elke tempel een priester-koning nodig had om de offers te overzien en ervoor te zorgen dat alle stadsgoden tevreden waren Zijn boek, dat is gebaseerd op zijn intensieve research van de Sumerische kleitabletten en andere oude geschriften, beschrijft de Annunaki als de bewoners van Nibiru, een planeet die een 3600 jarige, elliptische baan heeft om onze zon en haaks op alle andere planeten in ons zonnestelsel draait

De geschiedenis en cultuur van de Sumeriërs Zie ook: Mesopotami Hij praat over de planeet aarde, de planeet Niburu, Sumerische kleitabletten, over hoe alles energie is, dat de mens uit de ruimte komt,. Tags: Akashic records Annunaki archonten ascentie Chris Thomas Sumerische kleitabletten tijdreizen Velon Anunnaki. De Anunnaki (enkelvoud Anunnaku) vormen in de Mesopotamische mythologie (Sumeriërs, Akkadiërs, Assyriërs en Babyloniërs) een groep godheden die verwant zijn en soms overlappen met de Anunna (de 'Vijftig Grote Goden') en de Igigi (de mindere goden). Nieuw!!: Enki en Anunnaki · Bekijk meer » Apsu. Apsu (of Abzu in het sumerisch.

Wie zou mij meer kunnen vertellen over de Annunaki

 1. ente Sumerië deskundige professor Samuel Kramer
 2. Vertalingen in context van cuneiform in Engels-Nederlands van Reverso Context: A cuneiform tablet in the British Museum (BM 71537) however suggests Artaxerxes III died from natural causes
 3. Het verhaal van de eerste priesteres: 3,5 sterren! Op die verre dag, in die lang vervlogen nacht, in dat verre jaar, in de tijd dat Anu de hemel in bezit nam,' begint het verhaal van de eerste priesteres.- Gilgamesj, Sumerisch kleitablet Volgens de vroegste bronnen werd de aarde toen zij jong..
 4. Het sprookje van de bruine dwerg Vandaag vergaat de wereld. Dan scheert Nibiru, ook wel Planeet X genoemd, langs de aarde. Het gevolg: vloedgolven, aardbevingen en een omkering van de polen
 5. g van hun atmosfeer tegen de sterke elektromagnetische straling van hun pulsar. Dit goud bevond zich niet op hun planeet. In The Lost Book of Enki staat omschreven hoe Alalu, één van de Annunaki - na een familie ruzie over de troonopvolging, waarna hij verbannen zou worden - ontsnapte in een ruimteschip en op de vlucht sloeg
 6. Ancient aliens debunked . In een video die meer dan drie uur duurt ontkrachten Chris White in samenwerking met wetenschapper Mike Heiser -twee sinds jaar en dag fervente tegenstanders van de ancient aliens theorie- een aantal zaken op een op het eerste zicht vrij serene manier
 7. Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten Sumerian tablets - Engels-Nederlands woordenboek en zoekmachine voor een miljard Engelse vertalingen

Ancient Aliens 6: De Anunnaki-reuzen (video) - NineForNews

Nammu of Nan Mu, Namma, Nana of Nina is in de Mesopotamische mythologie de Sumerische scheppingsgodin wier cultus een hoogtepunt kende rond 3500 v.Chr.. Zij werd vooral vereerd in Ur en trad in meerdere hymnen, mythen en epen op. Tenslotte werd ze met Ninhursag gelijkgesteld. Haar kleindochter.. Die Anunnaki in die antieke mitologie van Sumerië. Die Sumeriërs Die Sumeriërs was 'n volk in antieke Mesopotamië... die wêreld tussen twee riviere, die Tigris en Eufraat in die huidige Irak. Wat veral tydens die derde millennium vC 'n belangrike kultuurhististoriese rol gespeel het

En dan nu lekkerrr flauw. Je beste vriend of collega terug laten evolueren tot... AAP! serieus, hierrr een aangezichtsfoto uploaden en gaan met die banaan. Het uploadding is gemaakt door een Britse universiteit ter gelegenheid van het Darwinjaar. Dus wete Op woensdag 21 maart 2018 wordt tegelijk met de verkiezingen voor de gemeenteraden een raadgevend referendum gehouden over de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017, in de volksmond de Sleepwet genoemd. Het wordt voorlopig het laatste referendum, want minister-president Rutte was niet blij met de uitslag van het raadgevend referendum over het verdrag met Ukraïne. A ) westerse cultuur en technologie zijn de afgelopen 2000 jaar opgebouwd, Dat is de Sumeriers, de Egyptenaren, de Grieken en de Romeinen niet gelukt. Samenlevingen die zijn ingestort. B ) Ik help het u hopen

Zijn dit gelekte video beelden van een 12

 1. In zijn boek De twaalfde planeet (1976) beschrijft Sitchin hoe Anunnaki, buitenaardse wezens afkomstig van de planeet Nibiru, de Sumerische beschaving in Mesopotamië hebben opgebouwd. Volgens hem bevindt deze twaalfde planeet -Sumeriërs zagen de maan en de zon ook als planeten- met zijn bewoners zich in een uitgerekte elliptische baan achter Neptunus
 2. Filip Lovecraft is lid van Facebook. Word lid van Facebook om met Filip Lovecraft en anderen in contact te komen. Facebook geeft mensen de kans om te delen en maakt de wereld toegankelijker
 3. Tim Volckaert, Ronse. 1,001 likes · 3 talking about this. This hybrid between canonical cataloguing and artist-driven exhibiting will be the first..
 4. Volgens hem bevindt deze twaalfde planeet -Sumeriërs zagen de maan en de zon ook als planeten- met zijn bewoners zich in een uitgerekte elliptische baan achter Neptunus

Schilderproject - Ancient Aliens V Annunaki Irak

 1. Bij mij zijn het namelijk de Sumeriërs die 12 planeten beschrijven in het zonnestelsel en bezocht werden door de Annunaki... Hebben ze ook allemaal vast gelegd in steen. Maar of dat allemaal waar is zie ik nog allemaal wel een keer, kan het niet bewijzen en niet debunken dus zit het gewoon in mijn achterhoofd. En 2012..
 2. Tim Volckaert, Ronse. 990 likes. This hybrid between canonical cataloguing and artist-driven exhibiting will be the first comprehensive monography of Tim Volckaert (°1979). The work of Tim Volckaert..
 3. 177.883 gebruikers | 136.679 films | 53.890 regisseurs | 4.735.201 berichten | 7.806.135 stemme
 4. 21-nov-2020 - De ruimte en verder. Bekijk meer ideeën over ruimte, heelal, zonnevlammen
 5. Zecharia Sitchin: Niburu en de Anunnaki onzi

Sumer­ië en onze buitenaardse afkomst - Mike's Werel

 • Hevige tandpijn 's nachts.
 • Basenji fokker.
 • Gemeente Reuver afspraak.
 • Directeur Integriteit Defensie.
 • Stokke tuigje bevestigen.
 • Bluejay portal.
 • Hoe heet de Tempel van Zeus.
 • Lee Child wiki.
 • Nieuwe Hoop Rotterdam.
 • Tryptase betekenis.
 • De Pas Elst.
 • UvA net ID.
 • Cessna Mustang range.
 • Augusta golf 2020 leaderboard.
 • Trap zwart verven ervaringen.
 • Vibram FiveFingers.
 • Aardappeleters betekenis.
 • Binnenkant ooglid wit.
 • Peren oude soorten.
 • Anaerobe tank.
 • PTSS therapeut.
 • Jackfruit Jumbo.
 • Bezienswaardigheden Meloneras Gran Canaria.
 • Wat te zien op botscan.
 • Kansspelbelasting Toto.
 • Madame Tussauds London entrance.
 • Hotel met poolbar Griekenland.
 • Hotel Berghoeve Epen.
 • Best Pokémon MMORPG 2020.
 • Little Havana Bonaire.
 • Disachariden voeding.
 • Solidago complex 100ml.
 • Witte tv klein.
 • Coin ketting goud.
 • Afvallen 3 maanden na bevalling.
 • AH pyjama heren.
 • Waar keuken kopen.
 • Cottage te koop Engeland.
 • Bios ict.
 • ABVV Paardenmarkt telefoonnummer.
 • Eevee knuffel 30 cm.