Home

Salomo Bijbelverhaal

Dan antwoordt Salomo: 'Jehovah, mijn God, ik ben nog erg jong en ik weet niet hoe ik moet regeren. Geef mij daarom wijsheid om uw volk goed te regeren.' Jehovah is blij dat Salomo dit vraagt. Daarom zegt hij: 'Omdat je om wijsheid hebt gevraagd en niet om een lang leven of rijkdom, zal ik je meer wijsheid geven dan iemand ooit heeft gehad Als Salomo klaar is met bidden, daalt er vuur uit de hemel neer. Het verbrandt de dieroffers die daar werden gebracht. Een helder licht van Jehovah vult de tempel. Dit toont dat Jehovah luistert en dat hij blij is met de tempel en met Salomo's gebed Salomo of Salomon was volgens de Hebreeuwse Bijbel de derde en laatste koning van het Verenigd Koninkrijk Israël en volgens de Talmoed een van de 48 profeten. Er is geen bewijs voor het bestaan van Salomo of het Verenigd Koninkrijk Israël. Volgens de overlevering in de Hebreeuwse Bijbel was hij een zoon van David en Batseba. Na zijn dood werd zijn rijk opgesplitst in het noordelijke Koninkrijk Israël en het zuidelijke Koninkrijk Juda, waarbij zijn patrilineaire nakomelingen enkel over. Het Bijbelse verhaal van Salomo. Twee vrouwen die samen in een huis woonden hadden ongeveer gelijktijdig een zoon gekregen. De ene baby was gestorven. Beide vrouwen eisten het levende kind op. Ze vroegen Salomo om hulp. Er was geen mogelijkheid om aan te tonen wie de waarheid sprak

De wijze koning Salomo Bijbelverhaal - JW

 1. Verhaal: Salomo - Twee vrouwen vechten om een baby. Korte uitleg: Een verhaal van Ellen Zuijdwegt - Dronkers dat al gepubliceerd is in de werkvorm 'Vertel het maar'. Ellen heeft weer een heel mooi verhaal geschreven dat je beeldend kunt vertellen. Thema's: wijsheid van Salomo, juiste keuzes maken. Te gebruiken voor
 2. Salomo. De grote Koning Salomo regeerde vanuit Jeruzalem 40 jaar over het koninkrijk Israël. De naam 'Salomo' betekent 'vrede'. Het is een toepasselijk naam want ten tijde van Salomo volgt er na de vele veldslagen van zijn vader David een periode van rust en voorspoed. Kinderen . Salomo had één zoon; Rechabeam (1 Kronieken 3:10)
 3. Ze heeft gehoord over Salomo's wijsheid en ze wil weten of hij echt zo wijs is. Ze stelt Salomo allerlei moeilijke vragen en ontdekt hoe wijs hij is: nog veel wijzer dan ze dacht (1 Koningen 10:1-13). In het Nieuwe Testament wordt de wijze koning Salomo genoemd in Matteüs 12:42 en in Lucas 11:31. Salomo wordt ook genoemd als schrijver van ee
 4. Als Salomo hoort wat Ahía aan Jeróbeam heeft gezegd, wordt hij woedend. Hij probeert Jeróbeam te doden, maar Jeróbeam vlucht naar Egypte. Enige tijd later sterft Salomo. Hij is 40 jaar koning geweest. Nu wordt zijn zoon Rehábeam koning. Jeróbeam hoort in Egypte dat Salomo gestorven is en komt naar Israël terug. Rehábeam is geen goede koning

Salomo's tempel Bijbelverhaal - JW

1 Koningen ©Salomo tot koning gezalfd Koning David was op hoge leeftijd gekomen. Hoewel men hem met dekens toedekte, kon hij het niet meer warm krijgen HOOGLIED is een liefdeslied dat is geschreven door koning Salomo. Het gaat over de liefde tussen een jongeman en meisje. Het verhaal is niet heel duidelijk. Het meest waarschijnlijk is, dat koning Salomo het meisje heeft ontmoet toen hij zijn kudden en wijngaarden bezocht Beeldmateriaal bij de Bijbelvertelling Prachtige platenseries bij heel veel Bijbelverhalen. Je kunt de platen op het Digibord laten zien tijdens je vertelling of ze gebruiken bij het terug vertellen NADAT David Goliath heeft gedood, brengt Israëls legeroverste Abner hem bij Saul. Saul is erg tevreden over David. Hij maakt hem tot een overste in zijn leger en haalt hem bij zich in huis. Wanneer later het leger van de strijd tegen de Filistijnen terugkeert, zingen de vrouwen: 'Saul heeft er duizenden gedood, maar David wel tienduizenden. Bijbel voor Kinderen heeft als doel om Jezus Christus bekend te maken onder kinderen door distributie van geillustreerde bijbel verhalen via: het Internet, mobiele telefoons, PDA, traktaten in Full Color en kleurboeken, in vele talen

de dood van Absalom, door Albert Weisgerber Absalom of Avshalom (Hebreeuws אבשלום, Avšalom, Vader van de vrede) was volgens de traditie in de Hebreeuwse Bijbel de derde zoon van koning David van het Verenigd Koninkrijk Israël. Hij werd geacht de knapste man in het koninkrijk te zijn Ze bracht Salomo een bezoek en legde hem alle vragen voor die ze had bedacht. 2 En Salomo wist op al haar vragen een antwoord, er was er niet één waarop hij het antwoord schuldig moest blijven. 3 Toen de koningin van Seba merkte hoe wijs Salomo was en ze het paleis zag dat hij gebouwd had, 4 de gerechten die bij hem op tafel kwamen, de wijze waarop zijn hovelingen aanzaten, de kleding en de.

Salomo - Wikipedi

Salomonsoordeel - Wikipedi

1 Koningen 3 - BasisBijbe

7 verrassende dingen die je nog niet wist over Ethiopië | TearKinderbijbelverhalen - Oude Testamentbvib
 • Yamaha Wildstar 1600 onderdelen.
 • BF Skinner.
 • Photinia op stam Boskoop.
 • Vooropleiding AIVD.
 • Wierookvat Santiago de Compostela.
 • Borduren (pakket).
 • Zoon van Jezus.
 • Gras gele uiteinden.
 • Gilbert Rommy ongeluk.
 • Antislip verf GAMMA.
 • Vitaminen betekenis.
 • Willemsplein 100 Rotterdam.
 • WhatsApp bellen gaat niet over.
 • Symbool oog.
 • Meest voorkomende zoönosen hond.
 • Paranormale gaven ontwikkelen.
 • Zaphkiel date A live.
 • Gebroken bekken revalidatie.
 • Pioneer composet 17 cm.
 • Vlinderhondje asiel.
 • Pijn na laseren spataderen.
 • Honing mosterd saus zonder mayonaise.
 • Golf ber.
 • Backup Hyves.
 • Oorlogsmusea in Zeeland.
 • Ontstekingsremmer spieren.
 • Paranormale gaven ontwikkelen.
 • Ventilator op voet.
 • Eindadvies Platform 2032.
 • Scooter begrenzen naar 25.
 • Krantenwijk Lyrics.
 • Apple ID blijft om wachtwoord vragen.
 • Ooglaseren Utrecht.
 • Oud Hollandse tegeltjes keuken.
 • Boekhouder opleiding ROC.
 • Straatvoetbal kopen.
 • Zijn medicijnen drugs.
 • PEP planten.
 • Melding Gemeente Rijssen.
 • Google One.
 • Grote knuffelbeer 150 cm.