Home

Betekenis overtollig

Wat is de betekenis van Overtollig - Ensi

Overtollig bn. bw. (-er, -st), 1. groter of meerder zijnde in aantal of hoeveelheid dan nodig is : overtollige goede werken ; 2. overbodig, onnodig: overtollige moeite aanwenden; overtollige woorden bezigen; — zelfst.: het overtollige schaadt; 3. bovenmatig, overdadig: overtollig eten en drinken overtollig Betekenis ' overtollig ' U heeft gezocht op het woord: overtollig. over·t o l·lig bn, bw meer dan nodig is Betekenis ' overtollig ' U heeft gezocht op het woord: overtollig overtollig. wat in te ruime mate aanwezig is De overtollig goederen zullen worden gedumpt. Synoniemen. overbodig, overcompleet, overmatig, overtallig; Verwante begrippen. overmaat, overschot, overvloed, restant, tevee overtollig. wat in te ruime mate aanwezig is VB: De overtollig goederen zullen worden gedumpt

Overtollig — overbodig — overdadig. Meer dan noodig. Overtollig (van tal, tellen) is meer dan het ver-eischte getal, zoodat het min of meer met nutteloos gelijk staat of de beteekenis van hinderlijk nadert overtallig. Syn.: redundantie Def.: de aanwezigheid van meervoudigheid in het systeem voor het uitvoeren van bepaalde systeemfuncties ten einde de betrouwbaarheid van het totale systeem te vergroten Toelichting: Er zijn meer metingen of sensoren dan strikt noodzakelijk is 1) met een te grote hoeveelheid vb: ik hou niet van overmatig eten Synoniem: overdadig (2) 1) Bijzonder sterk 2) Buitengewoon 3) Buitensporig 4) De maa... Definities

Betekenis ' overtollig - Home Van Dal

Overbodig 1) Buitensporig 2) Frustratoir 3) IJdel 4) Meer dan nodig 5) Meer dan nodig is 6) Niet nodig 7) Niet vereist 8) Nodeloos 9) Nutteloos 10) Ongewenst 11) Onnodig 12) Onnut 13) Ontbeerlijk 14) Overdadig 15) Overdreven 16) Overtollig 17) Redundant 18) Te missen 19) Teveel 20) Zinloo Boventalligheid kan ontslag betekenen. Als u boventallig wordt verklaard kan dit verschillende uitwerkingen hebben. U kunt recht hebben op een andere functie bij dezelfde werkgever. U kunt ontslagen worden met een ontslagvergoeding of met professionele begeleiding naar een nieuwe baan. Soms krijgt u de keuze tussen deze twee mogelijkheden Boventalligheid betekent dat door een reorganisatie of fusie arbeidsplaatsen komen te vervallen. Dat kan nodig zijn om concurrerend te blijven of om een faillissement te voorkomen. Als je boventallig bent, bestaat jouw functie niet meer. Je bent dus plat gezegd gewoon je baan kwijt Overtollig is meer dan vereischt wordt voor het bereiken van een doel, de vereischte maat of het noodige aantal te boven gaande, en dus nutteloos

overtollig - WikiWoordenboek - Wiktionar

Spuien 1) Aflaten 2) Aflaten van een kanaal 3) Aflopen 4) Afvoeren van water 5) Geforceerd verkopen 6) Kwijtraken 7) Lozen 8) Openbaren 9) Overtollig water lozen 10) Sassen 11) Uitbrengen 12) Uiten 13) Uitlaten 14) Uitlozen 15) Uitspuwen 16) Uitwateren 17) Ventileren 18) Water lozen 19) Waterloze overtollig bn. 'overbodig' Vroegmiddelnederlands ouertulleg (1276-1300), ouertolleg (1291-1300) 'overvloedig', ouertullechheit (1265-1270) 'onmatigheid', Nnl. overtollig. Daarnaast, vooral in Hollandse teksten, overtallich 'overvloedig' (1330), 'overduidelijk' (1353) en in het oosten ook overtellich

overtollig betekenis en definiti

(engels: trimming (cutting)) Overtollig materiaal of onregelmatigheden wegsnijden, waardoor de omvang van een voorwerp wordt verminderd De betekenis van overtollige vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van overtollige gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken Banken kunnen hun (tijdelijk) overtollig kasgeld tegen het zogeheten depositotarief parkeren bij de Europese Centrale Bank (ECB). Het tweewekelijkse vastgestelde depositotarief wordt beschouwd als een van de belangrijkste rentetarieven binnen de eurozone

Bij ver-staat wel dat dit voorvoegsel vaak nauwelijks betekenis aan het werkwoord toevoegt. Verexcuseeren wordt daarna als voorbeeld gegeven van een werkwoord waarin ver- eigenlijk overtollig is Betekenissen van EWL in het Engels Zoals hierboven vermeld, EWL wordt gebruikt als een acroniem in tekstberichten te vertegenwoordigen Overtollige gewichtsverlies. Deze pagina gaat over het acroniem van EWL en zijn betekenissen als Overtollige gewichtsverlies. Houd er rekening mee dat Overtollige gewichtsverlies niet de enige betekenis van EWL is Wat is de betekenis van zijlen? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 2 betekenissen van het woord zijlen. Door experts geschreven Wat is de betekenis van Overbodig? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 4 betekenissen van het woord Overbodig. Door experts geschreven

Synoniemen van overtollig; ander woord voor overtollig

Hieronder vind je 7 betekenissen van het woord baggeren. Je kunt ook zelf een definitie van baggeren toevoegen. 1: 6 1. baggeren ( inergatief ) het uitdiepen van een vaargeul door het verwijderen van overtollig sediment van de bodem. Bron: nl.wiktionary.org: 2: 3 2. baggeren. Zand wegschoppen uit de bodem van de rivier overtollige liquide middelen: liquide middelen die niet voor de bedrijfsuitoefening noodzakelijk zijn. Engels: excess cash. Zie ook: cash, contanten, operationele kasstroom, positieve kassstroom, zelffinanciering, vrije kasstroom. Tip anderen Tweete

Wat is de betekenis van kassucces? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 2 betekenissen van het woord kassucces. Door experts geschreven overbodig* [overtollig] {overbodich [zich ter beschikking van iem. stellend, bereidvaardig, bereidwillig] 1396, naast orbodich [bereid] 1478; de huidige betekenis 1717} vgl. middelhoogduits urbot [het aanbieden]; het is merkwaardig dat de betekenis zich heeft ontwikkeld van bereidwillig, via kwistig, tot overtollig, wellicht onder invloed van overtollig

Overtallig - 2 definities - Encycl

 1. Overtollig - betekenissen en gebruik van het woord. Nederlands woordenboek. Synoniemen en ander woord
 2. Wat is Surplus: Het overschot, in economie, verwijst naar het overschot aan inkomsten in verhouding tot uitgaven of uitgaven in een staat, bedrijf of organisatie gedurende een bepaalde periode.Het woord komt van het Latijnse superāvit, wat 'overgebleven' betekent.. In die zin is het overschot het positieve verschil dat wordt geregistreerd tussen wat u heeft en wat u verschuldigd bent
 3. overtollig: meer dan wat je echt nodig hebt. Vind je Galgje leuk? Geef ons dan een like op Facebook of deel deze pagina

De betekenis van overbodig is: over` bo - dig, bijvoeglijk naamwoord, meer dan nodig is; niet nodig onnodig, onnut, overtollig, redundant, nutteloos. Betekenis overbodig. Er is al veel gezocht naar de betekenis van overbodig en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis in hedendaagse spelling: overtollig, overbodig, overdadig. 82. Overtollig — overbodig — overdadig.. Meer dan noodig. Overtollig (van tal, tellen) is meer dan het ver-eischte getal, zoodat het min of meer met nutteloos gelijk staat of de beteekenis van hinderlijk nadert. — Gij kunt de overtollige exemplaren van dit boekje wel behouden (dat zijn de exemplaren, die na de uitdeeling nog. Boventalligheid houdt in dat uw functie bij uw werkgever vervalt wegens een reorganisatie. Er zijn dan meer medewerkers dan functies. Boventalligheid is een belangrijke reden voor ontslag Betekenis 'draineren' Je hebt gezocht op het woord: draineren. drai·n e ·ren (draineerde, heeft gedraineerd) 1 van overtollig vocht ontlasten. Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken? Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis Blijvend overtollig Hoewel op de belastinginspecteur de bewijslast rust om aannemelijk te maken dat liquide middelen duurzaam overtollig zijn, moet u, gezien de gevolgen, wel ieder jaar de vraag stellen of de spaarrekeningen, deposito's en beleggingen binnen afzienbare tijd nog wel een actieve functie gaan vervullen in de onderneming en dus tot het ondernemingsvermogen gerekend mogen blijven

Dit beeld illustreert wat overbodigheid is: je bent over of overtollig dat wil zeggen: je kunt gemist worden of het is zinloos dat je er bij bent. Het gevoel gaat dieper Het voorbeeld wat ik noemde gaat over 'ze hebben jou niet nodig' of 'je bent in dat project verder overbodig' Betekenis van overtollige materialen: Wanneer een voorraad materiaal niet langer nodig is voor de taak, wordt dit materiaal als overtollig materiaal genoemd. Een van de belangrijke functies van voorraadbeheer is het indienen van lijsten van verouderde en overtollige voorraad, zodat stappen kunnen worden gezet voor hun verwijdering Schaamlipverkleining (ook schaamlipcorrectie, labiumreductie, labiaplastiek of labioplastiek) is een cosmetisch-chirurgische ingreep om de binnenste schaamlippen te verkleinen, of geheel te verwijderen. Deze kunnen in lengte variëren van 7 millimeter tot 5 centimeter. Soms worden ook de buitenste schaamlippen verkleind, en/of wordt de clitorishoed verkleind De depositofaciliteit is de mogelijkheid die de centrale bank biedt aan de onder haar vallende banken om overtollig kasgeld bij haar te stallen. Over dat geld wordt aan de bank de depositorente uitgekeerd. De depositorente is altijd lager dan de refirente (refirente moet door een algemene bank betaald worden aan de centrale bank, depositorente betaalt de centrale bank aan de algemene bank)

betekenis & definitie. overtollig; overbodig. het nodige te boven gaand; overtollig. Voorbeelden: Let er echter wel op dat bijvoorbeeld een filmpje voor gebruik op internet qua bestandsomvang zo klein mogelijk moet zijn Excretie of uitscheiding is het proces waarbij een organisme afvalstoffen en overtollige stoffen uit het bloed of uit lichaamsvloeistof kwijtraakt. Een aantal processen in de stofwisseling produceert nutteloze tot schadelijke bijproducten die uitgescheiden moeten worden omdat anders het organisme ontregeld of vergiftigd raakt.. Excretie bij zoogdiere Betekenis 'hout' Je hebt gezocht op het woord: hout. hout (het; o) 1 de harde stof waaruit bomen bestaan: die opmerking snijdt geen hout bewijst niets; uit het goede hout gesneden zijn geschikt zijn; van dik hout zaagt men planken gezegd als iets op een voortvarende maar grove manier wordt aangepakt; (Belgi overtollig personeel 2 een stuk. Een polder is een door een of meer waterkeringen omgeven gebied waarvan de waterstand kunstmatig geregeld kan worden. De waterstand binnen een polder is hierdoor meestal lager dan in het omliggende gebied. Een polder wordt beschouwd als een waterstaatkundige eenheid

Als u liquide middelen aanhoudt in uw onderneming voor deze verwachte kosten, mag u die als tijdelijk overtollig beschouwen. Conclusie. Als u een aanzienlijk bedrag aan liquide middelen op de balans heeft staan, is het van belang de vraag te stellen of in uw onderneming sprake is van tijdelijk of blijvend overtollige liquide middelen Betekenis 'proef' Je hebt gezocht op het woord: proef. proef (de; v(m); meervoud: proeven) 1 onderzoek naar de juistheid of degelijkheid van iets; iemands geduld op de proef stellen iemand heel lang laten wachten zodat hij of zij misschien ongeduldig wordt 2 controle: de proef op de som nemen onderzoeken of iets wat je hebt uitgedacht echt. in Charivarius' Een Ander Woord (1945): bovenmatig: overtollig, uitbundig, zeer buitengewoon: buitengemeen, ongemeen, ongewoon, buitenmate, bovenmatig, overmatig.

Overtollig geld voor een bepaalde termijn en tegen een afgesproken rentevergoeding ter beschikking stellen. Uitlenen van effecten: zie securities lending. Engels: to lend. Zie ook: lenen, ontlenen, uitzetten, geldgever, parkeren (van geld), bewaarloon. Tegenovergesteld: uitlenen. Tip anderen Tweete Geboren worden, overtollig blijken en dan maar voortijdig doodgaan. Dat is het lot in Nederland van 525.000 dieren die als proefdieren in de laboratori Betekenis 'lozen' Je hebt gezocht op het woord: lozen. 1 loos ( bijvoeglijk naamwoord, bijwoord ; vergrotende trap: lozer , overtreffende trap: loost ) 1 schijnbaar , niet echt : loos alarm 2 alleen voor de vorm, voor het uiterlijk aangebracht : een loze deur ; loze beloften 2 loos ( bijvoeglijk naamwoord ) 1 wat is er loos? aan de hand l o ·zen ( loosde, heeft geloosd ) 1 (overtollig water. Indicatie van verwijdering overtollig ijzer uit lichaam Patiënten met hemochromatose, een ijzerstapelingsziekte, krijgen regelmatig een flebotomie. Bij deze ziekte stapelt ijzer zich op in de organen, en dan vooral in de lever. Hierdoor ontstaat ernstige orgaan-, weefsel-, en gewrichtsschade Hieronder vind je een betekenis van het woord Tumescent Je kunt ook zelf een definitie van Tumescent toevoegen. 1: 0 0. Tumescent. Vloeistof die gebruikt wordt om het overtollig vetcellen af te zuigen. Bron: plastischechirurgie.nl: Betekenis van Tumescent toevoegen. Aantal woorden: Naam: E-mail: (* optioneel) Email confirmation: << Submusculair

Groepscohesie: betekenis en de gevolgen ervan (met diagram) Lees dit artikel om meer te weten te komen over de betekenis, de gevolgen en beheersmaatregelen om de samenhang te vergroten of verkleinen. Betekenis van cohesie: Groepscohesie is een van de kenmerkende eigenschappen van de groepen, wat erg belangrijk is vanuit behavioristisch oogpunt Frequent plassen door diabetes Frequent urineren, veel dorst hebben, vermoeidheid en afvallen (gewichtsverlies) zijn de kenmerkende symptomen voor alle typen van diabetes, ofwel suikerziekte.Bij onbehandelde diabetes blijft de glucosespiegel in het bloed te hoog en als gevolg daarvan zullen de nieren het overtollige suiker zoveel mogelijk proberen uit te scheiden in de urine Overtollig ijs is niet alleen hinderlijk voor het gebruik van je vriezer, het vreet ook energie. Een laagje van slechts 2 millimeter ijs op de vrieselementen zorgt er al voor dat je 10% meer energie gebruikt bij het koelen van je vriezer Betekenissen van EPPL in het Engels Zoals hierboven vermeld, EPPL wordt gebruikt als een acroniem in tekstberichten te vertegenwoordigen Lijst van de eigenschap overtollig personeel. Deze pagina gaat over het acroniem van EPPL en zijn betekenissen als Lijst van de eigenschap overtollig personeel

Overmatig - 3 definities - Encycl

De betekenis van overtollige voorraad vind je op deze pagina. Er werd 0 definitie van overtollige voorraad gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken Scheren, in de betekenis van rakelings passeren is scheren, scheerde, gescheerd. Scheren, in de betekenis van overtollige of ongewenste beharing verwijderen is scheren, schoor, geschoren. En om het even heel verwarrend te maken: schoren, in de betekenis van ondersteunen is schoren, schoorde, geschoord Betekenissen van EFF in het Engels Zoals hierboven vermeld, EFF wordt gebruikt als een acroniem in tekstberichten te vertegenwoordigen Overtollige frequentie Factor. Deze pagina gaat over het acroniem van EFF en zijn betekenissen als Overtollige frequentie Factor

Overbodig - 5 definities - Encycl

Wat komt er allemaal kijken bij een ethmoïdectomie ter behandeling van een chronische neusbijholteontsteking.(sinusitis)? Lees hier meer Handelstekort: betekenis en consequenties. 14 februari 2020 9 februari 2020 door Rik. Handelstekorten zijn ongunstige handelsbalansen. zou zijn dat gemakkelijk en goedkoop gedrukte Amerikaanse dollars het land zouden verlaten om te betalen voor de overtollige invoer ten opzichte van de uitvoer De betekenis van redundant vind je op deze pagina. Er werden 3 verschillende definities van redundant gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken Betekenis van de kleur van je slijm Slijm of mucus bestaat meestal water en zout met eiwitten om infecties te bestrijden. Het is dus het beste om overtollig slijm te verwijderen, voordat het dik en geïnfecteerd raakt. Hier zijn een paar manieren om het eruit te krijgen. Slijm ophoesten (niet een productieve hoest onderdrukken,.

Vergelijkbare zoekopdrachten voor overtollig zweten. overtollig zweten oksels; overtollig zweten hoofd; zweten; overtollig oorsmeer; overtollig engels; overtollig slijm; overtollig zweten oorzaak; overtollig; overtollig huid; overtollig vel; overtollig betekenis; overtollig speeksel; Info over overtollig zweten.Resultaten van 8 zoekmachines Betekenis-van.nl is een crowd-sourced definitie gids met een groot en snel groeiend bereik in Google. Alhoewel we sinds mei 2017 zijn begonnen hebben we al enkele honderden bezoekers per dag. Wil je met ons samenwerken, een definitie inzenden of adverteren op deze of een van onze andere goedbezochte websites Betekenissen van SMO in het Engels Zoals hierboven vermeld, SMO wordt gebruikt als een acroniem in tekstberichten te vertegenwoordigen Overtollige materiële volgorde. Deze pagina gaat over het acroniem van SMO en zijn betekenissen als Overtollige materiële volgorde

Overtollig oorsmeer kan verschillende oorzaken hebben: Ouder worden. Het oorsmeer wordt dan sneller hard en brokkelig. Het terugduwen van het oorsmeer. Dit kan gebeuren door een gehoorapparaat of wanneer je het zelf probeert schoon te maken met bijvoorbeeld een wattenstaafje

Betekenis ondernemingswaarde (Enterprise Value) Overtollig werkkapitaal wordt gezien als verspilling. De gewenste hoeveelheid werkkapitaal hangt onder meer samen met de cycliciteit van een bedrijf. De benodigde hoeveelheid kasgeld is soms onduidelijk Biologische betekenis van uitscheidingsorganen. Als resultaat van het metabolisme dat in elke cel van een levend organisme voorkomt, geabsorbeerde opgeloste metabolische stoffen en overtollig water zijn. Ze worden Malpighische vaten genoemd en zijn kenmerkend voor vertegenwoordigers van de spinachtige en insectenklassen Betekenissen van LSA in het Engels Zoals hierboven vermeld, LSA wordt gebruikt als een acroniem in tekstberichten te vertegenwoordigen Arbeid overtollige gebied. Deze pagina gaat over het acroniem van LSA en zijn betekenissen als Arbeid overtollige gebied. Houd er rekening mee dat Arbeid overtollige gebied niet de enige betekenis van LSA is overbodig synoniemen - Nederlands passende woorden voor overbodig Woxikon / Synoniemen / Nederlands / O / overbodi meer dan wat je echt nodig hebt vb: de meeste mensen hebben veel overtollige apparaten in huis; 1) Bovenmatig 2) In te grote mate 3) Meer dan nodig 4) Meer dan nodig is 5) Niet vereist 6) Nutteloos 7) Onnodig 8) Overbodig 9) Overcompleet 10) Overdadig 11) Overmatig.

Boventalligheid - Boventalli

 1. Overtollige gebitselementen (hyperdontie) Normaal worden de twintig melktanden door 32 blijvende gebitselementen vervangen. Wanneer het aantal tanden of kiezen in de mond groter is dan 32, is er sprake van overtollige gebitselementen
 2. operatieve correctie van het overtollig slijmvlies. De chirurgische behandeling kan bestaan uit: het verwijderen van het overtollige slijmvlies (excisie) van de oogbol (bulbaire conjunctiva). Dit kan plaatsvinden 5 mm van de limbus (overgang slijmvlies en hoornvlies) of langs de limbus (peritomie). excisie met een amnionmembraan transplantati
 3. Mariske (huidflapje bij de anus). Patienteninformatie folder over de behandeling van marisken
 4. We hebben geen vertalingen voor overtollig materiaal in Nederlands > Duitsprobeer het met Google Tips bij de vertalingen: Het woordenboek vertaalt geen zinnen, maar geeft wel voorbeelden van zinnen waarin het door u gevraagde woord voorkomt. Wellicht vind je het woord op één van deze websites: Encyclo.nl (Betekenissen van Nederlandstalige.
 5. der kinderen op de BSO. Personeel wat op dat moment niet nodig is op de BSO kan op het dagverblijf wordt ingezet. Glazen wanden en gebruik van spiegels in hoeken; Open en aangrenzende ruimtes; Doorkijkgaten in deuren of mure
 6. Overmatig boeren laten gaat vaak gepaard met oprispingen en maagpijn. Lees meer over de symptomen, oorzaak en behandeling van overmatig boeren laten
 7. In eerste instantie wordt het overtollige ijzer opgeslagen in de lever. Wanneer hemochromatose niet wordt behandeld, leidt dit uiteindelijk tot onherstelbare schade aan de lever. Ook kan op den duur ijzerstapeling optreden in de alvleesklier, de gewrichten, de huid, het hart en de schildklier

Boventallig verklaard, wat nu? Dit kun je doen

 1. Grootste financieel-economische lexicon in NL-taalgebied. Termenlijst met 20550 begrippen over economie, geld, geldzaken, financiële markten, beurs en beleggen
 2. (of workers) no longer employed because there is no longer any job for them where they used to work: Fifty men have just been made redundant at the local factory. overtollig re'dundancy (Zelfstandig naamwoord): There have been a lot of redundancies at the local factory recentl
 3. Vanuit die gedachte kon de uitdrukking krokodillentranen huilen/schreien ontstaan in de betekenis 'net doen alsof je iets heel erg vindt'. Krokodillen kunnen natuurlijk niet echt kindergehuil nadoen, en de gedachte aan huichelarij is gebaseerd op fabels, maar de ogen van het dier scheiden wel echt traanvocht af
 4. Careibu is een landelijk netwerk van studenten die hulp bieden aan mensen van alle generaties
 5. Cash wordt vaak gekoppeld aan overtollig geld en debt aan de omvang van de rentedragende schulden. Regulier netto werkkapitaal valt hier in beginsel dus niet onder. Maar er spelen veel meer factoren. Ik geef u een aantal voorbeelden die aantonen dat de invulling niet altijd zo eenduidig is

We hebben geen vertalingen voor overtollig materiaal in Nederlands > Fransprobeer het met Google Tips bij de vertalingen: Het woordenboek vertaalt geen zinnen, maar geeft wel voorbeelden van zinnen waarin het door u gevraagde woord voorkomt. Wellicht vind je het woord op één van deze websites: Encyclo.nl (Betekenissen van Nederlandstalige. BETEKENIS: wateren die als tijdelijke opslagplaats voor overtollig polderwater dienen UITSPRAAK: [boe-zuhm] WOORDFEIT: Helemaal zeker is het niet, maar waarschijnlijk zijn boezem in de waterbetekenis en boezem voor 'borst(en)' verwant Nederlands: ·een betekenis dubbel bevattend, een pleonasme vormend, met overtollige woorden··↑ Woordenboek der Nederlandsche taal (1864-2001) Wat is de betekenis van lean six sigma? We krijgen er vaak vragen over, bijvoorbeeld in een yellow belt training. In dit artikel leggen we je uit waar de woorden lean en six sigma voor staan en waar het vandaan komt. Hierna kun jij precies uitleggen wat de betekenis van lean six sigma is en spreek je het nooit meer verkeerd uit

Synoniemen van overbodig; ander woord voor overbodig

Doe mee Hoogste tijd voor een nieuwe waardering van bedrijven Ontdek meer Onze droom . Mensen zien geld alleen nog als middel; Werken in harmonie met elkaar samen ; Hebben respect voor alles wat leeft en groeit; Herstellen schade aan de Aarde; En voelen zich rijker dan ze ooit zijn geweest* *Samenvatting van de droom, uit 'De ziel van de Scale of Significance', 30/11/18 Onze missi Een overtollig dier. 3 reacties / Door Luuk Koelman. Zijn hoofd wordt geëist, maar ik vind hem een held: de directeur van de dierentuin van Kopenhagen. Hij liet de anderhalf jaar oude, kerngezonde giraffe Marius met een geweerschot afmaken

Spuien - 13 definities - Encycl

Koolhydraten zoals zetmeel en suiker komen na vertering voornamelijk als glucose in ons bloed terecht. Vervolgens nemen de weefsels glucose op waar het verbrand kan worden. Hierbij ontstaat energie voor het lichaam. De hormonen insuline en glucagon houden het glucosegehalte in het bloed op het juiste niveau Betekenis Werkwoord. concentreren. zijn aandacht richten zich concentreren op concentreren. samenbrengen de macht concentreren ''zich ~'' op één zaak toespitsen . concentreren. het ontdoen van overtollig oplosmiddel van een oplossing De oplossing werd geconcentreerd door indamping onder voorzichtig verwarmen. Voorbeeldzinnen Zet de.

overtollig - (boven het juiste aantal aanwezig

Video: Synoniemen van nodeloos; ander woord voor nodeloos

overtollig - Vertaling Nederlands-Engel

 1. ↑spuien in: Sijs, Nicoline van der, Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, 2e druk, Amsterdam / Antwerpen: Veen, 2002; op website dbnl.org; ISBN 90 204 2045 3 ↑ Weblink bron Gearchiveerde versie Word Prevalence Values op ugent.b
 2. Tag: overtollig. Overtollig. Post author By Jasper; Post date 30 januari 2013; blikt terug op zijn leven en meent met een korte geschiedenis duidelijk te kunnen maken dat zijn hele leven zonder betekenis is geweest. Hij neemt daarvoor een liefdesaffaire waarin al zijn inspanningen tot niets leiden
 3. overstort: Een overstort dient om overtollig rioolwater af te voeren naar oppervlaktewater
 4. Groendaken in Tiel Een onderzoek naar de betekenis van groendaken op Ziekenhuis Rivierenland Tiel en R.K. basisschool De Achtbaan in Tiel Annemieke Smit (red.), Barry de Vries, Dennis Lammertsma, Tineke de Boer en Fabrice Ottbur
 5. excédentaire Vertaald van Frans naar Nederlands inclusief synoniemen, uitleg en gerelateerde woorde
 6. Betekenis Werkwoord. afwateren. water afvloeien deze vaarweg watert af op/naar het IJsselmeer Synoniemen: uitwateren. afwateren. overtollig water afvoeren Het dak waterde via een regenpijp af naar de regenput. Over deze site. Onze missie is om taal & naslagwerken voor iedereen toegankelijk maken..
 7. wegens dubbel gebruik. wegens overcompleet. Grote Van Dale (2005) [bij gebruik] 1 () (alg.Belg.N.) wegens dubbel gebruik [leenvertaling van Fr. cause double emploi], wegens overcompleet [overcompleet: boven het complete aanwezig, syn. overtollig]Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)-[overcompleet: 1 overtollig, syn. overbodig]Verschueren (1996)-[overcompleet: meer dan wat nodig is om iets.

Betekenis boventallig Werksit

Een koolhydraatarm dieet behelst eigenlijk niets anders dan een koolhydraatarme levensstijl waarin koolhydraatarme recepten de boventoon voeren. Het gaat om recepten en een levensstijl waarbij koolhydraten zoveel mogelijk worden beperkt. In veel gevallen is het verliezen van gewicht het doel. Maar koolhydraatarm leven levert meer gezondheidsvoordelen op, zoals: Een verlaging van de bloeddruk. Ben je ook, geïnspireerd door al die opruimgoeroes (en natuurlijk door onze opruimchallenge), tijdens de voorjaarsschoonmaak driftig door het huis gegaan om alle spullen die geen plezier meer brengen overtollig te verklaren?Dan ben je mooi op tijd voor dé feestdag voor overtollige spullen: Koningsdag. De dag waarop we massaal al dat afgedankte goed op een kleedje te koop aanbieden in de. static.karwei.n Download deze Handgeschreven Tekst Schrijven Waarschuwing Renal Failure Begrip Betekenis Stop Filtering Overtollige Afvalstoffen Acute Nier Storing foto nu. En zoek meer in iStock's bibliotheek van royalty-free stockbeelden met Activiteit foto's die beschikbaar zijn voor snel en eenvoudig downloaden De drie basis principes om je overtollige vet kwijt te raken zijn gezonde maaltijden, cardiovasculaire oefeningen en gewichtheffen op een regelmatige basis. Denk eraan, je raakt het overtollige vet niet kwijt als een donderslag bij heldere hemel en het verdwijnt ook niet na één dag, maar je kunt het overtollige vet reduceren indien je er wat moeite voor wilt doen

Nature Today | Nederland te netjes voor de

redundant - de betekenis volgens Algemeen Nederlands

nutteloos synoniemen - Nederlands passende woorden voor nutteloos Woxikon / Synoniemen / Nederlands / N / nutteloo Bij fitness blog Gymjunkies vind je alles over fitness, food & mindset. Inspirerende blogs met handvatten om jouw doelen te behalen De betekenis van BPM in een organisatie is daarmee ook erg ruim. Je kunt bijvoorbeeld de bedrijfsprocessen omtrent CRM- en ERP-systemen verbeteren, maar je kunt je ook richten op processen waarbij de medewerkers en de mensen in de organisatie centraal staan, zoals de klantenservice en eventuele afhandelingen van klachten Er bestaan ook speciale 'oil blotting papers', dit zijn speciale doekjes die het overtollige vet van je gezicht absorberen. Je kunt een glimmende neus dus het best voorkomen door te letten op je voeding en door het juiste huidverzorgingspatroon aan te houden

Overtollig vet - Medi Skin Car

BORSTVERKLEINING EN LIFTING | Corpus Plushoutwallen en houtsingels | Het Reestdal
 • Wie mag blauw zwaailicht voeren.
 • Mutant Museum.
 • Vorsten betekenis.
 • Tierpark Nordhorn corona.
 • Artiesten kleding.
 • Antiek Picart review.
 • Arbeidsomstandigheden industriële revolutie.
 • Tara beauty salon Schalkwijk.
 • Arnhem kaart Nederland.
 • Busstation Bogotá.
 • Christina Applegate leeftijd.
 • YouTube werkt niet op laptop.
 • Review Santa Fe.
 • Varkensvlees allergie.
 • Météo France Paris.
 • Draad spannen druiven.
 • Euronorm Mazda cx5.
 • Shirley Temple cocktail.
 • Risicofactoren smetten.
 • Zelf Kinderspeelgoed maken.
 • Een vlakke figuur die enkel begrensd is door lijnstukken.
 • Amoxicilline/Clavulaanzuur Aurobindo 500 mg/125 mg.
 • Nieuwe Hoop Rotterdam.
 • Meubelwinkels provincie Antwerpen.
 • Bikepark Winterberg map.
 • Wolf Niedersachsen aktuell.
 • Belisol Tilburg.
 • SNCF corona.
 • Hout olie kleur.
 • Lee Child wiki.
 • Band of Brothers season 2.
 • Bijzondere scholen.
 • Dreamville merch.
 • Siliconen allergie.
 • Zoete aardappel chocolade cake.
 • Ophangsysteem Instawall.
 • Pineal gland activation.
 • Oranje Kruis boekje 2020.
 • Cadzand appartement te koop.
 • Inkomstenbron Cuba.
 • Stanford MBA cost.