Home

Directeur Integriteit Defensie

Rinske Fieten Directeur Centrale Organisatie Integriteit Defensie Utrecht en omgeving, Nederland Meer dan 500 connectie Mr C.E. (Claire) Zalm MPA is sinds 2012 directeur Centrale Organisatie Integriteit Defensie bij het ministerie van Defensie. Daarvoor vervulde zij verschillende andere functies bij Defensie Defensie is een organisatie waarin integriteit en professionaliteit voorop staan. De manier waarop de medewerkers van Defensie met elkaar behoren om te gaan staat omschreven in de Gedragscode Defensie (PDF, 84 KB) en Gedragsregels Defensie Sociale Veiligheid & Integriteit (PDF, 219 KB).De gedragscode en -regels vormen de basis van wat Defensie onder integriteit verstaat Wel werden vorig jaar 17 ambtenaren op grond van integriteitskwesties overgeplaatst, tegen 9 in 2015. Dat jaar was het bovendien noodzakelijk tegen 90 medewerkers maatregelen te nemen. In 2016 waren het er 78. Volgens Directeur Centrale Organisatie Integriteit Defensie Claire Zalm zeggen deze cijfers niet alles COID-adviseurs voor leidinggevenden. Ieder Defensieonderdeel beschikt over integriteitsadviseurs van de COID. Zij adviseren en ondersteunen leidinggevenden bij het uitvoeren van het integriteitsbeleid. En zijn aanspreekpunt bij (vermoedelijke) integriteitschendingen

Integriteit. Verwervingsfunctionarissen dienen alle leveranciers die meedingen naar een opdracht gelijk te behandelen en behoren zorgvuldig en integer om te gaan met uw commercieel vertrouwelijke gegevens. Ook van u verwacht Defensie integriteit Directeur Centrale Organisatie Integriteit Defensie. Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Centrale Organisatie Integriteit Defensie. Inspecteur Militaire Gezondheidzorg. Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Inspectie Militaire Gezondheidszorg. Commandant Militaire Muziek Krijgsmach Voor het melden (van vermoedens) van integriteitschendingen binnen Defensie kunt u rechtstreeks contact opnemen met Meldpunt Integriteit Defensie (070) 376 59 15 of met de Servicedesk Defensie (088) 950 05 00 (optie 4). Of via e-mail: meldpunt.integriteit.defensie@mindef.nl

Directeur Defensie Materieel Organisatie Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Defensie Materieel organisatie Directeur Centrale Organisatie Integriteit Defensie, Commandant Militaire Muziek Krijgsmacht en de Inspecteur Militaire Gezondheidszorg.. DMO bestaat uit een directeur, Stafelementen, JIVC en MATLOG. Het organogram van JIVC vindt u bij de beantwoording van vraag 63 en het organogram van de Staf vindt u bij de beantwoording van vraag 100. D-DMO: Directeur Defensie Materieel Organisatie KPU: Kleding en Persoonsgebonden Uitrusting MUNB: Munitiebedrij

• Drs. A.H.C. Annink, Secretaris-Generaal Defensie • W.I.I. van Beek, voorzitter Vaste Commissie voor Defensie van de Tweede Kamer • Drs. O. Beeksma, plv. directeur communicatie • N.C. Beindorff, directeur integriteit en beveiliging ministerie van Infrastructuur en Milieu • Dhr. G.J. van Bemmel, medewerker DMO • Aoo P. Berendsen, lokaal vertrouwenspersoon luchtmobiele brigad Defensie stond de laatste tijd flink in de spotlights. en op de complexe verhouding tussen loyaliteit en integriteit. Processen die bij meer, al dan niet grote, organisaties spelen. Vredesdividend. Al sinds de jaren negentig van de vorige eeuw wordt er bezuinigd op de krijgsmacht Jaarverslag Integriteit Defensie 2018. Het jaarverslag schetst een beeld van de activiteiten binnen Defensie om de integriteit te bevorderen. Ook staat in het Jaarverslag | 15-05-2019. Gedragsregels Defensie Sociale Veiligheid & Integriteit Centrale Organisatie Integriteit Defensie De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 01-09-2020 Op 01-09-2020 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn

Rinske Fieten - Directeur Centrale Organisatie Integriteit

Sinds kort ben ik aan de slag als adviseur Integriteit. Daarover is het nodige te doen binnen het Ministerie. Overigens hebben we al ruim 10 jaar een (prima) organisatie specifiek hiervoor, nl de Centrale Organisatie Integriteit Defensie. Hier maak ik deel van uit Directeur, Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) Integriteit een bestaansvoorwaarde is voor Zeeland Refinery. Defensie heeft een geweldsmonopolie en de samenleving moet dus op Defensie kunnen vertrouwen. Hiervoor moeten medewerkers 24×7,. En tot slot, en tevens ook de reden om de directeuren expliciet uit te nodigen voor deze middag, hoe belangrijk het is dat je als directeur in woord en daad staat voor het belang van integriteit in de organisatie (supervisorsupport). Ministerie van Defensie Ook het Ministerie van Defensie was bereid haar (leer)ervaringen te delen Wat ga je doen? Op een zorgvuldige manier omgaan met integriteitsmeldingen en -klachten en deze onderzoeken: daar zetten wij ons voor in bij de Centrale..

In-Formatie | 04 | de Vliegende Hollander

Een melding doen of klacht indienen bij het Meldpunt Integriteit Defensie kan via 070-3765915 of op meldpunt.integriteit.defensie@mindef.nl. Staatssecretaris certificeert eerste 'proeftuin' op Volkel. Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser was op 12 februari te gast op de Vliegbasis Volkel De Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID) ondersteunt DMO met 2 integriteitsadviseurs. Plaatsvervangend directeur DMO generaal-majoor Ivo de Jong heeft een contract getekend voor de levering van een grote hoeveelheid materieel aan Jordanië Op maandagmiddag 22 oktober vond de bijeenkomst Integriteit voor directeuren plaats over de voortgang en de opbrengsten uit het Gezamenlijk Actieplan Integriteit. Dit actieplan, bestaande uit projecten, initiatieven, onderzoeken, acties en maatregelen op het gebied van integriteit, werd opgesteld naar aanleiding van de misstanden die in februari 2018 naar buiten kwamen Centrale Organisatie Integriteit Defensie -COID, Utrecht. 583 likes · 1 was here. COID ondersteunt leidinggevenden en medewerkers met preventie en incidentmanagement. Het meldpunt is er zowel voor.. Het Commandement der Zeemacht in het Caribisch Gebied (CZMCARIB) draagt bij aan de veiligheid op land en op zee in het Caribisch gebied. Er zijn een marinebasis en marinekazerne gevestigd op Curaçao. Op Aruba bevindt zich een marinierskazerne. Op Sint Maarten is het mariniersdetachement gevestigd. Missie & Visie i

Claire Zalm hoofd Veiligheid, Crisisbeheersing en

Defensie directeur Vacatures. 171 vacatures gevonden. Op zoek naar vacatures, banen, werk defensie als directeur Brigadegeneraal Nico van der Zee gaat deze week als generaal-majoor aan de slag als de eerste Directeur Veiligheid binnen de Bestuursstaf. De functie is een gevolg van de veiligheidssituatie binnen Defensie die met het verschijnen van de Defensienota topprioriteit heeft gekregen Defensie Job Alert Schrijf je in Beveiliger 24/7 €1.800 - €2.500 Burum, Groningen ; Senior Toezichthouder Defensie Leverancier €2.750 - €4.400. Defensie is geen bedrijf vol medisch geschoolde militairen en kan alleen maar bijspringen, zegt directeur Operaties Boudewijn Boots Directeur van het dienstencentrum Psychologisch Advies en Selectie van het ministerie van defensie dat jaarlijks over 15.000 tot 18.000 kandidaten een geschiktheids- of ontwikkeladvies uitbrengt. Begroting 8Meuro, omvang personeelsbestand varieerde tussen 70 en 130 medewerkers (inclusief flex)

Centrale Organisatie Integriteit Defensie -COID, Utrecht (stad). 583 vind-ik-leuks · 1 personen praten hierover · 1 persoon was hier. COID ondersteunt leidinggevenden en medewerkers met preventie en.. Bekijk het profiel van Johan Ringma op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. Johan heeft 5 functies op zijn of haar profiel. Bekijk het volledige profiel op LinkedIn om de connecties van Johan en vacatures bij vergelijkbare bedrijven te zien Over integriteit is nogal eens iets te doen. Helaas is er niet veel moeite nodig om tientallen voorbeelden te vinden waarin het mis is gegaan op gebied van integriteit. We onderzoeken, straffen en beloven beterschap, maar juist vanwege de voortdurende stroom van misstanden lijkt dat nauwelijks te lukken. De overheid kent zelfs een heus handboek integriteitsonderzoek Een Integriteit en Compliance Commissie ondersteunt en adviseert zowel op beleidsmatig als operationeel niveau. De onderneming heeft een separate integriteit en compliance functie en afdeling ingericht. Deze functie wordt geleid door een directeur Integriteit en Compliance die rechtstreeks rapporteert aan de Raad van Bestuur

Amsterdam wil witwassen via vastgoed aanpakken – NieuwsOpnieuw corruptie bij de politie – Nieuws TI-NL

Het kabinet wil in 2021 meer inzetten op de integriteit van bestuurders. Hiervoor zijn verschillende wetsvoorstellen in de maak. Zo wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht voor bestuurders. De inrichting van het Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers krijgt in 2021 prioriteit de centrale organisatie integriteit defensie. Nieuws & Achter­grond Weer een schandaal bij de Koninklijke Militaire Academie, hoe kan dit? Defensie onderzoekt alsnog misbruikaffaire uit 1982. Nieuws & Achter­grond Ronald Vreeburg werd misbruikt door vijf soldaten tijdens zijn opleiding Algemeen organisatiebesluit Defensie 2013. De Secretaris-Generaal is, met inachtneming van de aanwijzingen van de Minister van Defensie, belast met de ambtelijke leiding aan al hetgeen het Ministerie van Defensie betreft conform Koninklijk Besluit van 18 oktober 1988, houdende regeling van de functie en verantwoordelijkheid van de Secretaris-Generaal, waaronder mede begrepen Interim-directeur Peter van den Elzen (66) van het Nederlands Forensisch Instituut Dat staat in Jaarverslag Integriteit Defensie dat dinsdag is gepubliceerd. 23 feb. Binnenland Centrale Organisatie Integriteit Defensie -COID June 3 at 12:42 AM De Koninklijke Landmacht heeft een webinar over werken en opleiden i n tijden van Covid-19 gepubliceerd op de eigen Facebook-pagina

Bij het ministerie Defensie zijn vorig jaar veel meer meldingen binnengekomen van mogelijke schendingen van de integriteit. Het ging om 502 meldingen tegenover 369 een jaar eerder. Dat staat in. Bij Defensie zijn vorig jaar flink meer meldingen binnengekomen van integriteitsschendingen. Uit het jaarverslag Integriteit Defensie dat vandaag is gepubliceerd blijkt dat er in 2017 502.

Integriteit Defensie

Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen OCW 2019. Direct naar content Direct zoeken. Menu. U bent nu hier: 1 De directeur Organisatie en Bedrijfsvoering stelt jaarlijks een budget beschikbaar voor de deskundigheidsbevordering van de Politie en Defensie. Deze aanwijzing geldt voor de duur van vijf jaar Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door Het Parool Hoofdstuk 7a Integriteit (Artikelen 70-70f) Artikel 70; Artikel de directeur van de Defensie Materieel Organisatie, indien de sluiting van het Ministerie van Defensie regionaal of plaatselijk plaats vindt en de ambtenaar elders werkzaam is

amsterdam-1977004_1920 – Transparency International Nederlandpyramide – Transparency International Nederland

Aandacht voor integriteitsschending bij Defensie blijft

 1. de centrale organisatie integriteit defensie. voorpagi­na KMA-officier geschorst na relaties met cadetten. voorpagi­na Tientallen meldingen van seksueel misbruik bij Defensie. voorpagi­n
 2. Hoewel defensie er alles aan doet om de 'externen', te laten geloven dat integriteit bij hen hoog in het vaandel staat, is de realiteit soms volstrekt anders. Alle regelingen zoals de Gedragscode Defensie, maatregelen ter bevordering van de sociale veiligheid, Interne- en Externe commissies ten spijt, het is in de praktijk vaak niet meer dan belijdenis met het woord
 3. def.nl. Kijk hier voor meer informatie. Defensie kent een Gedragscode waarin staat hoe we met elkaar horen om te gaan

Video: Defensie heeft aandacht voor integriteit Integriteit

Integriteit en Wet BIBOB Ministerie van Defensie

See more of Centrale Organisatie Integriteit Defensie -COID on Facebook. Log In. o Jaarverslag Integriteit Defensie 2017 - 5 1 Introductie Op het gebied van integriteit kenmerkte 2017 zich enerzijds door de aandacht in de media voor diverse incidenten en anderzijds door het gestaag doorwerken aan de sociale veiligheid bij Defensie Adviseur Integriteit Defensie vacatures. Senior Communicatie Adviseur (m/v), Callcentermedewerker (m/v), Senior Administratief Medewerker (m/v) en meer op Indeed.n

Mandaatbesluit Personele Bevoegdheden Defensie - Wetten

De zaak is volgens Defensie onderzocht door de Centrale Organisatie Integriteit Defensie en ligt nu bij de Commandant Landstrijdkrachten, generaal Leo Beulen. Hij moet besluiten over de toekomst. Onderzoeker Centrale Organisatie Integriteit Defensie at Ministerie van Defensie Utrecht en omgeving, Nederland 422 connecties. Lid worden en connectie maken. Ministerie van Defensie Voor Commandant Divisie Facilitair & Logistiek, Commandant Divisie Vastgoed & Beveiliging, Commandant Divisie Personeel & Organisatie Defensie, Commandant Divisie Defensie Gezondheidszorg Organisatie, Commandant Nederlandse Defensie Academie, Directeur Bedrijfsvoering CDC, Directeur Financiën & Control CDC, Directeur Centrale Organisatie Integriteit Defensie, Commandant Militaire Muziek. Alex Maas is directeur Bedrijfsondersteuning bij het ministerie van Defensie. Hij was tot 2009 marineofficier en is daarna burgerambtenaar geworden bij Defensie. In onderstaande video neemt Alex je mee langs enkele veelzijdige en bijzondere plekken waar hij heeft gewerkt. Van Den Helder, naar Utrecht en naar Den Haag

fluit voor website 2 – Transparency International Nederland

Meldpunt Integriteit Defensie Klachten en schadeclaims

Vandaag heeft de Onderzoeksraad Integriteit Overheid zijn rapport gepubliceerd over het onderzoek dat is verricht naar mogelijke misstanden bij het parket Limburg. De Raad begon in april vorig jaar zijn onderzoek nadat het van twee medewerkers van het parket een melding had ontvangen. Het College van procureurs-generaal heeft namens het Openbaar Ministerie gereageerd op het advies dat de. Integriteit Leergang Integriteitsmanagement (3 dagen - voorjaar) Training 16-03-2021 Medezeggenschap Training Voorzitter en secretaris van de OR Webinar 22-03-2021 Arbeids directeur van het CAOP. Lees meer. 23 februari webinar met Mariëtte Hamer,. Centrale Organisatie Integriteit Defensie in het nieuws, verzameld uit kranten, blogs en nieuws sites Defensie stelt een leeronderzoek in naar de manier waarop Defensie de samenwerking heeft vormgegeven met het bedrijf Full Circle Compliance. Onderzoekers van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie gaan het leeronderzoek uitvoeren. Het is nog onduidelijk hoeveel tijd het onderzoek in beslag gaat nemen, naar verwachting is dit enkele maanden Het adviseren van de directeur ADD ten aanzien van de af te geven Het uitvoeren van de in de comptabiliteitswet vastgelegde en in het Besluit Taak Audit Dienst Defensie uitgewerkte controle van het DRMV uitvoeren van audits op het gebied van milieu en in opdracht van HDP uitvoeren van audits op het gebied van integriteit

Mandaatbesluit Personele Bevoegdheden Defensie 2017

Volgens de journalisten ligt de schuld niet alleen bij de directeur en de adjunct-directeur. Als journalisten, vertrouwen we op onze leidinggevenden om de integriteit van VOA te beschermen. Hoewel velen een poging hebben gedaan om onze journalistiek te beschermen, hebben sommige helaas geholpen een breuk in onze defensie en onze professionele standaarden te bezorgen Het ministerie van Defensie bestaat uit het departement (de Bestuursstaf), 4 krijgsmachtdelen (Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Marechaussee), het Defensie Ondersteuningscommando en de Defensie Materieel Organisatie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Den Haag, 22 november 2011. Op 27 oktober jl. heb ik u het rapport van de commissie Integriteitszorg Defensie onder voorzitterschap van luitenant-generaal b.d. De Veer toegezonden (Kamerstuk 32 678, nr. 13).Hierbij heb ik toegezegd te zullen ingaan op de aanbevelingen en de wijze waarop ik daaraan gevolg zal geven

BIJLAGE: ORGANOGRAMMEN Organogram Defensie

Defensie is niet alleen een grote, maar ook een zeer diverse inkoper. De producten die Defensie inkoopt, zijn te verdelen in militaire en civiele producten. Bij militaire producten, zoals fregatten en jachtvliegtuigen, gaat het om een relatief klein aantal aanschaffingen die elk een grote tot zeer grote opdrachtwaarde vertegenwoordigen Directeur Defensie Materieel Organisatie; De Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID) ondersteunt commandanten in hun verantwoordelijkheid bij de uitvoering van integriteitbeleid en draagt daarmee bij aan het bouwen van een integere defensieorganisatie

De paradox tussen loyaliteit en integriteit bij Defensie. Organisatie. Defensie stond de laatste tijd flink in de spotlight. Minister Hennis en commandant der Strijdkrachten Middendorp traden af na een vernietigend rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over het mortierongeval in Mali In februari 2013 verzocht Defensie aan de Onderzoeksraad Integriteit Overheid om de kwestie te onderzoeken. Het eerste deel van het onderzoek werd verricht door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Gedurende het onderzoek wijzigde de OVV zonder daarover te communiceren de onderzoeksopdracht en schoof zijn eigen onderzoeksprotocol terzijde De Centrale Organisatie Integriteit Defensie, hét expertisecentrum op het gebied van integriteit, speelt hierin een belangrijke rol, onder meer door onderzoeken en voorlichting. Wil jij ons helpen de integriteit binnen Defensie te vergroten? Versterk dan ons team als junior onderzoeker

Bijlagen bij Rapport commissie integriteitszor

Integriteit kan het vertrouwen in de overheid maken of breken. Gerard Blonk, oud-directeur van ForensicPlaza en voormalig plaatsvervangend strafrechter, rechtbank in Zutphen en officier van justitie bij het Openbaar Ministerie Oost Nederland, Defensie; Zelfstandige. Centrale Organisatie Integriteit Defensie -COID, Utrecht. 581 likes. COID ondersteunt leidinggevenden en medewerkers met preventie en incidentmanagement. Het meldpunt is er zowel voor medewerkers als.. In 1982 werd formeel een bescheiden luchtmacht (LUMA) binnen het Nationaal Leger opgericht. Het eerste militaire toestel was een helikopter van het type Hughes 500 Model 369D met de eenvoudige registratie SAF-100 (Suriname Air Force one-hundred). Dit toestel maakte op 31 maart 1982 tijdens een missie in het binnenland een onfortuinlijke crash, waarbij alle vier de inzittenden inclusief piloot. 16. Agendapunt: Jaarverslag Integriteit Defensie 2017 Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 23 april 2018 Jaarverslag2018.Integriteit Defensie 2017 - 34775-X-98 Besluit: Reeds behandeld bij algemeen overleg Integrale aanpak veiligheid en integriteit op 25 april 17. Agendapunt: Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over een stand va Volgens Van Dijk ontbreekt het bij het kabinet aan iedere vorm van urgentie om de problemen bij Defensie aan te pakken: 'Het kabinet veroordeelt de belangenverstrengeling niet. Dat is heel kwalijk. Deze zaak heeft 15 jaar kunnen spelen zonder dat er opgetreden is. De integriteit van de Defensie-organisatie had al de nodige deuken opgelopen

Het Register van Overheidsorganisaties bevat de namen, adressen en andere contactgegevens van de Nederlandse overheidsorganisaties. Ook de persoonsgegevens van (voornamelijk) leidinggevende personen binnen de Nederlandse overheid zijn opgenomen We willen graag Susanne Hafkamp, Compliance Lead, Pfizer en Rinske Fieten, Directeur Centrale Organisatie Integriteit, Ministerie van de Defensie bedanken voor hun presentaties. Ook willen we graag alle deelnemers bedanken voor hun aanwezigheid. Er zijn veel interessante thema's aanbod gekomen wat zorgden voor boeiende discussies rond.

Terwijl wij Defensie zo hard nodig hebben, in tijden van conflict én in tijden van onvoorziene crisis. Als het afgelopen jaar ons iets geleerd heeft, is dat het essentieel is om sectoren die bestaan om een crisis of noodtoestand het hoofd te bieden te onderhouden. Sectoren zoals de zorg en Defensie Defensie is niet zomaar een werkgever. Met een baan bij het ministerie van Defensie investeer je in je toekomst. Direct of indirect werk je aan vrede en veiligheid in Nederland en daarbuiten. De grotere krijgsmachtonderdelen Koninklijke Marine, -Landmacht, -Luchtmacht en de Marechaussee, treden overal ter wereld op. Maar je kunt ook als militair of als burger aan de slag bij één van de. Integriteit bij de opleiding en vorming van adelborsten en cadetten aan de NLDA Managementsamenvatting Op verzoek van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) is gedurende het academiejaar 2012-2013 een 'risicoanalyse integriteit' uitgevoerd op het proces van de militaire opleiding en vorming. Voor u ligt de eindrapportage

Drsbethany-legg-14229 – Transparency International Nederland

De paradox tussen loyaliteit en integriteit bij Defensie

De God van Defensie, zo noemden schrijft een directeur. En zijn direct leidinggevende merkte op dat de integriteit van H. gezien zijn positie bijzondere aandacht. Gezocht! Geen integriteitsonderzoeken, maar onderzoeken over integriteit Toegepaste wetenschappelijke onderzoeken interessant voor onze Defensie organisatie wel te verstaan. Bent u de.. Transparency International Nederland (TI-NL) is de Nederlandse afdeling van een internationale NGO die als taak heeft wereldwijd corruptie te bestrijden

Onderwerpen Integriteit Defensie

Daarmee hebben we het niet opgelost maar Defensie is op dit gebied veel verder dan bijvoorbeeld de accountancy. Binnen die bedrijfstak is integriteit de belangrijkste kernwaarde maar daar wordt in de praktijk toch echt anders invulling aan gegeven. Het is net zoals je zegt, het begint met opleiding en vorming vanaf het begin Het Nederlandse ministerie van Defensie (MinDef) is verantwoordelijk voor de bescherming van Nederland en de overzeese gebiedsdelen en voor hiertoe beschikbare personele, financiële en materiële middelen. Het ministerie wordt politiek geleid door de minister van Defensie. Ambtelijk staat het ministerie onder leiding van de secretaris-generaal

Defensie heeft in 2017 meer meldingen ontvangen van integriteitsschendingen dan een jaar eerder. Militairen trokken 502 keer aan de bel, tegenover 369 keer in 2016 Integriteit en integer handelen staan hoog op de agenda van de Douane. Van werkvloer tot directiekamer komt het thema nadrukkelijk aan de orde. Zo wordt er veel gesproken over moreel vakmanschap en ethisch leiderschap, is er volop aandacht voor risicovolle functies en zijn er steeds meer mogelijkheden voor het melden van signalen van (mogelijke) misstanden

Voorwoord algemeen directeur Net als in het privéleven geldt ook in het bedrijf: sommige dingen doe je wel, andere niet. Vaak weten we wel wat kan en wat niet kan. Maar soms helpt het als de onderwerpen opgeschreven staan. Dat komt de duidelijkheid ten goede. En bovendien staan er niet alleen maar 'regels' in het boekje, maar oo aandacht aan het concept integriteit, meet-instrumenten voor integriteit, de relatie tussen persoonlijkheid en integriteit, en recente ont-wikkelingen van opvattingen over integriteit. Daarnaast komt ook aan de orde waarom inte-griteitmeting van belang is en welke positie integriteitmeting in de psychologische selectie van Defensie inneemt

Medische dossiers van klokkenluiders worden vervalst, het medisch beroepsgeheim wordt geschonden en de verantwoordelijken krijgen promotie: er is veel mis binnen verschillende onderdelen van Defensie. De top van het ministerie toont weinig bereidheid om de problemen aan te pakken of zelfs maar serieus te nemen. Ook de voorlichting aan de Tweede Kamer schiet tekort Centrale Organisatie Integriteit Defensie. apr. 2016 - feb. 2017 11 maanden. Utrecht. Hoofd P&O advies plv. directeur Bedrijfsondersteuning Bestuursstaf bij Ministerie van Defensie Defensie kan officieel weer verder met de vernieuwing van de it-infrastructuur. Daarvoor heeft staatssecretaris Barbara Visser van het ministerie van Defensie vandaag een tienjarig contract getekend met IBM namens het marktconsortium Athena (IBM/Atos/Unica) Bij het ministerie Defensie zijn vorig jaar veel meer meldingen binnengekomen van mogelijke schendingen van de integriteit. Het ging om 502 meldingen tegenover 369 een jaar eerder

 • Tarwegraspoeder gebruik.
 • Boekhouder opleiding ROC.
 • Kindle app Windows 10.
 • Nieuwe Hoop Rotterdam.
 • Klapvoet ervaringen.
 • Cremation quirk.
 • VW Beetle Cabrio Club.
 • Koffie allergie tong.
 • Draw programm.
 • Western onderlegger.
 • Verstandskies trekken Engels.
 • Siena winkels.
 • Runen tekens.
 • Je skelet is de van je pezen en spieren.
 • Welkoop Sokken.
 • Nederlandse jazz zangeres citroen.
 • Vogelgriep symptomen vogel.
 • SecuBar Combi 4.
 • Wat is een databank.
 • Kamer huren Drenthe.
 • Ook honden gaan naar de hemel online kijken.
 • Decathlon handbagage.
 • Zelda: Breath of the Wild 2 release date.
 • Gevelrenovatie steenstrips.
 • Publieke sauna Kortrijk.
 • Sonic figuur.
 • Bahrain F1 2020.
 • Wolven in Duitsland 2020.
 • Microchip Technology.
 • Diep io hack script.
 • Snapseed Windows RAW.
 • Patisserie soorten.
 • Hernia na auto ongeluk.
 • Streptokokken B seksueel overdraagbaar.
 • Hunter email addresses.
 • Roomba 966 Coolblue.
 • Fimo klei oven.
 • Onderhoudsvriendelijke tuin planten.
 • PSV arrangement.
 • Hexagon shape.
 • Heren armband met foto.