Home

AQ vragenlijst

Scoring AQ (Vragenlijst naar gedrag en persoonlijkheid) De stellingen van de AQ kunnen worden beantwoord door middel van vier antwoordmogelijkheden, namelijk: 'geheel mee eens', 'enigszins mee eens', 'enigszins mee oneens' en 'geheel mee oneens'. De antwoorden op de items van de AQ worden met 1, 2, 3 of 4 punten gescoord AQ Volwassenen: Vragenlijst naar Gedrag en Persoonlijkheid © 2008, Hoekstra et al. De AQ is een vragenlijst over gedrag en persoonlijkheid en inventariseert of het gedrag overeenkomt met symptomen van het Autisme Spectrum. De vragenlijst Vragen De vragenlijst bestaat uit 50 uitspraken die betrekking hebben op het gedrag en/o

Voor wie is de vragenlijst bedoeld? Volwassenen . Wat meet de vragenlijst? De AQ is een instrument dat de mate van autismespectrumeigenschappen meet bij volwassenen. De AQ bestaat uit vijftig stellingen die betrekking hebben op de volgende vijf subschalen: sociale interactie en gedrag; aandacht wisselen/moeite met veranderingen; communicati Vragenlijst naar Gedrag en Persoonlijkheid. Dit is een vragenlijst over uzelf. Deze lijst is anoniem, alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld De AQ meet symptomen die indicatief zijn voor een autismespectrumstoornis in de domeinen sociale interactie, repetitiviteit, oog voor details, empathie en verbeeldingskracht. Antwoordtype De lijst bestaat uit 50 stellingen met 4 antwoordmogelijkheden, variërend van helemaal akkoord tot helemaal niet akkoord, waarbij sommige items gespiegeld zijn

De AQ-test, waarmee het autismespectrumquotiënt wordt vastgesteld, is een screeningsinstrument dat kan worden gebruikt voor kinderen vanaf vier jaar, maar ook voor volwassenen De AQ-NL (Hoekstra e.a., 2008) is de officiële Nederlandse vertaling van de AQ (Autism spectrum Quotient; Baron-Cohen e.a., 2001). De AQ is verkrijgbaar via de website van het Autism Research Centre in Cambridge en mag wereldwijd vrij gebruikt worden door professionals. Er bestaat een versie die de persoon met vermoedelijk ASS zelf kan invullen De interpretatie van de AQ score. 0-10 lage score 11-22 gemiddelde scores (de meeste vrouwen scoren rond de 15 en de meeste mannen rond de 17) 23-31 boven gemiddelde 32-50 hoog (meeste mensen met AS of HFA scoren rond de 35). AQ test. Naam Geboortedatum Datum invulle Op deze pagina staan testen en vragenlijsten die regelmatig worden gebruikt bij diagnostisch onderzoek naar ASS. Ook vind u hier een format voor een diagnostiekverslag. Format onderzoeksverslag DSM-5 interview AQ. Strange stories Faux-pas Eetproblemen vragenlijst Doe de online autisme test van Mentaal Beter om te achterhalen of je te maken hebt met een autismespectrumstoornis. De test kun je anoniem invullen

Vragenlijst ACQ (Asthma Control Questionnaire) 1. Hoe vaak bent u per nacht gemiddeld. wakker geworden door uw astmain de afgelopen week? 0 Nooit 1 Bijna nooit 2 Een paar keer 3 Verscheidene keren 4 Vaak 5 Heel vaak 6 Kon niet slapen vanwege astma 2 NIDA Tweede ongewijzigde druk van Nederlands Interview ten behoeve van Diagnostiek Autismespectrumstoornis bij volwassenen (NIDA) nu in PDF verkrijgbaar. De NIDA kunt u gebruiken bij psychodiagnostische activiteiten met volwassen cliënten bij wie onderzoek naar een autismespectrumstoornis is geïndiceerd Kwaliteiten vragenlijst Bij diagnostisch onderzoek wordt vaak alleen gekeken naar beperkingen, terwijl het juist ook van belang is om de positieve eigenschappen van mensen met ASS in kaart te brengen

AQ - E-Health van Therapielan

 1. De AQ meet symptomen die indicatief zijn voor een autismespectrumstoornis in de domeinen gedachten lezen, oog voor details, sociale vaardigheden en verbeeldingskracht. Antwoordtype De lijst bestaat uit 50 stellingen met 4 antwoordmogelijkheden, variërend van definitely agree tot definitely disagree, waarbij sommige items gespiegeld zijn
 2. De AQ-test, waarmee het autismespectrumquotiënt wordt vastgesteld, is een screeningsinstrument dat kan worden gebruikt voor kinderen vanaf vier jaar, maar ook voor volwassenen. In deze download vind je ook een aparte versie van deze vragenlijst voor kinderen
 3. Scoring AQ (Vragenlijst naar gedrag en persoonlijkheid) De stellingen van de AQ kunnen worden beantwoord door middel van vier antwoordmogelijkheden, namelijk: 'geheel mee eens', 'enigszins mee eens', 'enigszins mee oneens' en 'geheel mee oneens'. De antwoorden op de items van de AQ worden met 1, 2, 3 of 4 punten ges

Spek en de vragenlijst Autism Spectrum Quotient - Nederlandse versie (AQ-NL; Baron-Cohen e.a. 2001) beschikbaar. Van het DSM-IV-interview zijn de validiteit en de betrouwbaarheid niet bekend. Aan de AQ blijken in de praktijk nadelen te kleven: er komen soms extreem lage en extreem hoge scores voor en o Sociaal-Emotionele Vragenlijst (SEV) Theory of Mind test-R (ToM test-R) Wechsler Nonverbal Scale of Ability - Nederlandstalige versie (WNV-NL) Bovenstaande instrumenten zijn geselecteerd uit de databank Instrumenten. Leeftijd. De meeste van de hierboven genoemde meetinstrumenten kunnen al op jonge leeftijd worden ingezet In BergOp staan meer dan 1.000 vragenlijsten, waarvan er ruim 350 algemeen beschikbaar zijn. Als u een licentie voor het gebruik van BergOp heeft, kunt u deze vragenlijsten gebruiken.. Hieronder vindt u een overzicht. U kunt de lijst ook hier downloaden.Staat de vragenlijst die u zoekt er niet bij, of heeft u zelf een vragenlijst ontwikkeld Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts. Het autismespectrumquotiënt (AQ) is een test om na te gaan of iemand tot het autismespectrum zou kunnen behoren, voordat er overgegaan wordt tot het stellen van een officiële diagnose AQ - Vragenlijst naar Gedrag en Persoonlijkheid (Autismespectrum Quotiënt) De AQ meet symptomen die indicatief zijn voor een autismespectrumstoornis

AQ: Autismespectrumquotiënt Meet symptomen van autisme

De Autism Quotient-NL (AQ-NL) is de officiele Nederlandse vertaling van de AQ, die verkrijgbaar is via de website van het Autism Research Centre in Cambridge en wereldwijd vrij gebruikt mag worden door professionals. Er is ook een partnerversie van de AQ-NL, die ingevuld kan worden door een partner van de persoon die ten aanzien van autisme onderzocht wordt gerapporteerde autistische kenmerken op de Autisme spectrum Quotiënt (AQ) bij volwassenen met (n = 125) en zonder (n = 1761) ASS (Wheelwright et al., 2006). De Extreem Mannelijk Brein hypothese wordt verder vragenlijst beter te beschrijven dan een één-factorstructuur De vragenlijst Vragen De GKS-II bestaat uit 77 uitspraken. Gezinsleden geven aan of deze uitspraken al dan niet waar zijn voor hun gezin. De uitspraken kunnen met 'ja' en 'nee' beantwoord worden. Een voorbeelduitspraak is: We kunnen echt goed met elkaar opschieten. Afnameduur 20 minuten Informanten Gezinsleden vanaf 11 jaa

De huidige autismetesten, zoals de Autism Spectrum Quotient (AQ-test), gaan erg uit van mannen met autisme. Zo is een vraag bijvoorbeeld: Ik word gefascineerd door getallen. Terwijl vrouwen met autisme vaak meer gericht zijn op taal dan op cijfers. Henny Struik ontwikkelde dus een vragenlijst die ontwikkeld is vanuit vrouwen met autisme De lijst bestaat uit 40 empathie-stellingen en 20 opvulstellingen, gevolgd door 4 antwoord mogelijkheden variërend van helemaal mee eens tot helemaal mee oneens. De stelling zijn zo gesteld dat de helft van de stellingen een empatische response betreft en andere helft niet. De vragenlijst is beschikbaar in drie versies De AQ meet symptomen die indicatief zijn voor een autismespectrumstoornis in de domeinen sociale interactie, repetitiviteit, oog voor details, empathie en verbeeldingskracht. Antwoordtype De lijst bestaat uit 50 stellingen met 4 antwoordmogelijkheden, variërend van definitely agree tot definitely disagree, waarbij sommige items gespiegeld zijn SQ-48 vragenlijst ; SQ-48 codeboek ; SQ-48 factsheet ; SQ-48 English; SQ-48 handleiding; SQ-48 referen tiewaarde . SQ-48. Deel deze pagina. Patiëntenzorg; Research; Onderwijs en opleidingen; Over het LUMC; Contact; Route; Parkeren; Geef uw mening over deze website; LUMC App. Vind uw.

Sociaal-Emotionele Vragenlijst (SEV) Social Communication Questionnaire (SCQ) Social Responsiveness Scale voor kinderen (SRS-2) Teacher's Report Form (TRF) Vragenlijst voor Inventarisatie van Sociaal gedrag van Kinderen (VISK) Youth Self Report (YSR) Bovenstaande instrumenten zijn geselecteerd uit de databank Instrumenten Dit is het einde van deze vragenlijst. Controleer alstublieft uw antwoorden om zeker te zijn dat u het juiste antwoord heeft aangekruist. Bedankt voor uw medewerking! 21. Ik ben niet echt een liefhebber AQ_Nederlandse versie Rosa Hoekstra Author: Els Blijd Created Date Doelgroep: Volwassenen - Autisme: Doel: De Adult Autism Spectrum Quotient (AQ) meet symptomen die indicatief zijn voor een autismespectrumstoornis in de domeinen sociale interactie, repetitiviteit, oog voor details, empathie en verbeeldingskracht

worden door gesprek en het afnemen van één of meerdere vragenlijsten, ook wel case-finding genoemd (Sizoo 2015). De richtlijn (Kan e.a. 2013) beveelt voor volwassenen de Autism-Spectrum Quotient (AQ; Baron-Cohen e.a. 2001) aan. De AQ-NL (Hoekstra e.a. 2008) is de Nederlandse versie van de AQ. De AQ resulteert echter in een groot percentage val Vragenlijst Inventarisatie Sociaal Gedrag Volwassenen (VIS-V). (Dit betreft een volwassen versie van de VIS-K voor kinderen. (De psychometrische eigenschappen waren in mei 2012 nog niet gepubliceerd. Het Tijdschrift voor Psychiatrie is het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift voor de Nederlandse en Vlaamse psychiaters, arts-assistenten psychiatrie en andere geinteresseerde

Stap 1: Je neemt de test af op papier zoals je altijd doet. Stap 2: Je voert de ruwe scores in op de website van diaweb. Stap 3: Je krijgt een ingevuld uitwerkingsformulier Betekenissen van AQ in het Engels Zoals hierboven vermeld, AQ wordt gebruikt als een acroniem in tekstberichten te vertegenwoordigen Jaarlijkse vragenlijst. Deze pagina gaat over het acroniem van AQ en zijn betekenissen als Jaarlijkse vragenlijst. Houd er rekening mee dat Jaarlijkse vragenlijst niet de enige betekenis van AQ is

AQ Vragenlijst - Datec Psychologische Test

Autisme vragenlijsten Blijd-Hoogewy

 1. gevraagd om deze vragen over te slaan. Voor deze vragenlijsten zijn nog geen normscores bepaald, juist omdat deze vragen niet altijd overgeslagen worden als ze niet van toepassing zijn. Deze totaal score kan een indicatie geven dat er een oorzakelijk verband is met te hoge werk- of studiedruk. Items: Ik voelde stress op mijn werk of studie
 2. De GVL is een vragenlijst waarmee de kwaliteit van gezins- en opvoedingsomstandigheden bepaald kan worden bij gezinnen met kinderen van 4 t/m 18 jaar. De GVL kan gebruikt worden in de jeugdzorg, de Jeugd GGZ en in het (speciale) onderwijs
 3. PERGUS MENTAL HEALT
 4. AQ Assessment Questionnaire Cliënttevredenheid/ zorgevaluatie Volwassenen De Viersprong Gratis AQ Volwassenen Vragenlijst naar Gedrag en Persoonlijkheid Gedrag (Autisme) Persoonlijkheid Volwassenen Hoekstra et al. (2008) Gratis ARI-CP 2-5 Attachment Relationship Inventory - Caregiver.

De normen van de Autism-Spectrum Quotient (AQ) zijn beperkt, mede doordat er weinig aandacht is voor sekseverschillen in scores. In deze studie zijn geen sekseverschillen gevonden bij volwassenen met ASS, wel tussen volwassenen met en zonder ASS. De AQ is voldoende intern consistent en differentieerde in bijna alle gevallen juist tussen groepen De aq-vragenlijst-score van 32 duidde op een valide indicatie voor aanvullend diagnostisch onderzoek, mits er sprake was van lijdensdruk en problemen in het dagelijks functioneren (Nolen & Dingemans, 2004). Beschrijvende diagnose Het betreft een 54-jarige Nederlandse gehuwde vader van vier kinde

Autisme Spectrum Quotiënt (AQ) Hulpgid

Testen en vragenlijsten - Website Annelies Spe

De AQ-vragenlijst voor volwassenen, ontwikkeld door Baron-Cohen, Wheelwright, Skinner, Martin, en Clubley (2001), is een korte zelfrapportagevragenlijst bestaande uit 50 vragen die de mate meet waarin een normaal begaafd individu trekken vertoont van een ASS. De 50 vra Vragenlijst die ouderen stimuleert om na te denken over hun toekomstige wensen. Aan de hand van de vragenlijst kunnen zij aangeven wat voor hen belangrijk is, voor nu, zo en later. De vragenlijst is ontwikkeld is door Netwerk Utrecht Zorg Ouderen (NUZO) en biedt aanknopingspunten voor een gesprek over ouder worden Menselijk gedrag, in zowel zijn goede als minder goede uitingen, is het resultaat van onderliggende hersenprocessen. Deze mentale processen vormen verder ook onze persoonlijkheid, ons verleden, onze toekomst, onze emoties en motivaties etc. Het is een heel complexe puzzel die je niet op 1-2-3 legt, laat staan 'her-legt' als er ergens stukjes niet goed liggen

Online Autisme Test - Mentaal Bete

EQ5D AQ Euroqol EQ-5D-5L vragenlijst gezondheid Vrije tekst Toelichting: Deze bepaling betreft de score van de 5 dimensionele vragenlijst van Euroqol naar gezondheidsstatus, 5 niveaus per vraag. De totaalscore wordt gevormd door de antwoorden (getal van 1-5) van de vij ASV- Autisme Spectrum Vragenlijst. De ASV maakt onderscheid tussen kinderen met ASS-symptomen en andere problemen. Auteur. Scholte, E. & van der Ploeg J. (2014). Autisme Spectrum Vragenlijst (ASV) Handleiding. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Voor wie is de vragenlijst bedoeld? Kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar. Wat meet de vragenlijst De vragenlijst Vragen De ATL bestaat uit 77 beweringen die met 1= 'waar' of 0= 'onwaar' beantwoord kunnen worden. Bijvoorbeeld: 'Ik houd van werk dat je precies en geduldig moet doen'. Afnameduur Ca. 15 minuten Informanten Jongeren Schalen, scoring en normering De meeste vragen behoren tot één van de vijf schalen

NIDA - AutismeSpectrumNederlan

ADHD-vragenlijst (AVL) De AVL is een instrument voor het vaststellen van gedragssymptomen van ADHD bij kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar. Doel. Het doel van de AVL is om ADHD-gedragingen op te sporen (screening) en te diagnosticeren (diagnose) Een vragenlijst geeft inzicht en creëert bewustwording, zowel voor de medewerker als voor de organisatie. Aan de uitkomst van de vragenlijsten kunnen vervolgens een aanpak of een trainingsaanbod van Gezondeboel gekoppeld worden, zodat medewerkers gelijk aan de slag kunnen met het verbeteren van hun duurzame inzetbaarheid Antwoorden. Vragenlijst intakegesprek - Joost van Andel joostvanandel.nl. Een goede intake maakt het mogelijk om effectief te werken in een traject van personal coaching en therapeutische begeleiding. Het invullen van deze vragenlijst helpt daarbij. Je zult merken dat je je hulpvraag door het beantwoorden van de vragen beter kunt formuleren

De richtlijn Depressie bij jeugd adviseert een aantal (semigestructureerde) vragenlijsten. In het onderstaande overzicht worden de bronnen van deze lijsten beschreven. Overzicht vragenlijsten . Screening . 1. CBCL: Child Behavior CheckList (4-18 jaar) 2. YSR: Youth Self Report (11-18 jaar) 3. SDQ: Strenghts and Difficulties Questionnaire (4-16. De Adolescent/Adult Sensory Profile (AASP) bestaat uit een handleiding en een vragenlijst die door de cliënt zelf wordt ingevuld. Scoring gebeurt door de deskundige. De test meet het effect van sensorische prikkelverwerking op het dagelijks functioneren bij adolescenten en volwassenen WIJZER.NL Home | Inloggen Tests > AQ AQ Vragenlijst naar Gedrag en Persoonlijkheid Dit is een vragenlijst over uzelf. Deze lijst is anoniem, alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld Download de vragenlijst Download een beschrijving van de vragenlijst. Aggression Questionnaire-Short Form (AQ-SF; Bryant & Smith, 2001) Download the questionnaire Download a description of the questionnaire. Boosheidsdispositie subschaal van de Zelf-Analyse Vragenlijst (ZAV) Download de vragenlijst Download een beschrijving van de vragenlijst

Kwaliteiten vragenlijst - Website Annelies Spe

AQ. Sherer M (1998); Nederlandse versie: Geurtsen GJ (2005) Baecke Questionnaire / Baecke Vragenlijst over lichamelijke activiteit BQ. Baecke (1982) De Vragenlijst wordt gebruikt voor het inschatten van het fysieke activiteitniveau. De vragenlijst bestaat uit 16 vragen over werk,. Vragenlijsten worden veelal gebruikt om ervaringen van patiënten te meten: Patient-Reported Outcomes (PROs/PROMs) AQ Definitieve item banken: 28,29,29 items Ontwikkeling van 'short forms' (7 a 8 items per bank) PROMIS emotional distress item bank . Ontwikkeling van item banken . Betrouwbaarheid PROMIS versus CES-D Q&a vragenlijst Leuke vragen voor een Q&A video Vriendendingen . Hopelijk hebben jullie wat gehad aan deze leuke vragen voor een Q&A. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gehad. Hebben jullie zelf nog leuke vragen voor een Q&A, laat dat dan even achter. Wil je naast vragen voor een Q&A ook nog opdrachten klik dan hier

Vriendenboekje Vragenlijst Voorbeeld QQM74 - AGBC

Deze website geeft een overzicht van meer dan 400 vragenlijsten (PROMs), observatie- en performancetesten voor gebruik in de zorg. Zoeken in 445 meetinstrumenten. Onze communitypartners. Meetinstrumenten in de zorg is een samenwerking tussen verschillende hogescholen, universiteiten, organisaties en sponsoren Autisme online zelftest. Ontdek of uw klachten samenhangen met autisme De kandidaat moet de figuur van Rey-Osterrieth natekenen. Daarmee worden de visueel-ruimtelijke vaardigheden en het visueel-ruimtelijk geheugen gemeten.De RCFT heeft een gestandaardiseerde procedure voor het afnemen en scoren. De kandidaat tekent het fig AQ Nederlands vragenlijst autisme. Ritalin-evaluatielijst ——————- Enkele psychiaters maken gebruik van diagnostische instrumenten vanuit Telepsy. Dit platform, waar een extra abonnement voor moet worden afgesloten, biedt vele vragenlijsten, die ook voor de Routine Outcome Metingen (ROM) kan worden gebruikt. Vraag uw psychiater er.

AQ-Child: Children Autism Spectrum Quotient Vragenlijst

Overzicht klinische interviews/vragenlijsten angststoornis In dit artikel worden een aantal instrumenten kort besproken die met name op het gebied van diagnostiek en inventarisatie van angststoornissen relevant kunnen zijn. Dit artikel beperkt zich tot die instrumenten die in het Nederlandse taalgebied beschikbaar zijn Een korte screeningstest voor de diagnose posttraumatische stress-stoornis waakzaam zijn. De verschillen tussen de PTSS-ZS en het GI-PTSS wa- ren statistisch significant (paired t-test, p < .05). Vervolgens bleek uit de resultaten dat 82% van de respondenten me Vragenlijst Opbouw De drie delen voor patiënt, familielid/significante en behandelaar bevatten elk zeventien vergelijkbare items. Het deel van de behandelaar bevat daarnaast nog één algemeen item over de mate waarin het zelfbewustzijn is aangedaan. Binnen de zeventien items worden drie subschalen voor functioneren onderscheiden Dit is het einde van deze vragenlijst. Controleer alstu. blieft uw antwoorden om zeker te zijn dat u het juiste antwoord heeft aangekruist. Bedankt voor uw medewerking! Title: 1 Author: DaniellC Last modified by: Bonebakker Created Date: 8/13/2010 10:44:00 AM Company: PC

- 38 jaar, geboren en getogen Perenaar - vader van 2 zonen (10 en 11 jaar) - getrouwd sinds 2005, vrouw heeft kapperszaak - sport: jeugdspeler KRC Genk (lang geleden) - huidige sport: fietsen en.. Vergelijkbare zoekopdrachten voor autisme vragenlijst. vragenlijst autisme; aq autisme vragenlijst; autisme spectrum vragenlijst; autisme spectrum vragenlijst aq nl; autisme; depressie vragenlijst; vragenlijst autisme volwassenen; vragenlijst autisme kind; rimland autisme vragenlijst; vragenlijst; vragenlijst gezondheid; squash vragenlijst; Info over autisme vragenlijst.Resultaten van 8. Dit is de sectie met vragenlijsten en een formulier voor de 'Intake'. Doorgaans worden deze lijsten ingevuld voor de eerste consultatie, met als doel de diagnostiek en vervolgens de therapie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, zodanig dat u op de beste manier geholpen kan worden AQ-10 Autism Spectrum Quotient (AQ) 1 I often notice small sounds when others do not 2 I usually concentrate more on the whole picture, rather than the small details 3 I find it easy to do more than one thing at once 4 If there is an interruption, I can switch back to what I was.

Interactieve afbeelding : Survey Anyplaceadidas futurepacer sale Napier maandelijks samenwerkenPianisten en Autisme - Pianoles en Coaching Roger Brakelé

Vragenlijst Inventarisatie Sociaal gedrag Kinderen: SCQ: Vragenlijst Sociale Communicatie: ADOS: Autisme Diagnostisch Observatie Schema: AQ: Autisme-Spectrum-Quotient: SRS(-A) Screeninglijst voor autismespectrumstoornissen: ADHD: Protocol ADHD: AVL: ADHD VragenLijst: SRZ(-i) Sociale RedzaamheidsSchalen: SRZ-Plus: Sociale RedzaamheidsSchaal Plus. Vragenlijst Autisme AQ toets Oma registratieformulier. Athécare Friezenlaan 2 7312 HZ Apeldoorn Telefoon: 055-5060142 www.athecare.n

Allerlei - Joris Vangeneugden

vierdimensionale klachtenlijst (4dkl) acq aq belbin vragenlijst voor zelfrapportage (brief) cdoi-ors cdoi-srs gepps mhc-sf sims klachtenlijst (scl90) smi vragenlijst arbeids re-integratie (var) young schema questionnaire (ysq) gratis demonstratie account >> inloggen psycholoog >> 2006-2021 menswijzer.nl menswijzer inloggen tests tarieven. Antwoorden. Diagnostiek en gebruik meetinstrumenten ASS - Richtlijn richtlijnendatabase.nl. Twee vragenlijsten zijn zodanig onderzocht dat ze ook op verantwoorde wijze kunnen worden ingezet in de (Nederlandstalige) klinische praktijk, namelijk de Vragenlijst voor inventarisatie van sociaal gedrag bij kinderen (Luteijn, Minderaa & Jaekson, 2002) en de Vragenlijst sociale communicatie. Gratis, snel en anoniem je IQ testen? Met deze gratis online IQ test wordt al na 10 vragen je IQ score berekend. Probeer het nu The Autism-Spectrum Quotient Test (abbreviated to AQ) is a diagnostic questionnaire designed to measure the expression of Autism-Spectrum traits in an individual, by his or her own subjective self-assessment.. It was first published in 2001 by Simon Barron-Cohen and his colleagues at the Cambridge Autism Research Centre as part of the the widely cited study entitled The Autism Spectrum. Het voorstel heeft ook hetzelfde toepassingsgebied en komt sterk overeen met FISHSTAT AQ, de vragenlijst over aquacultuur van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, die reeds door een aantal EU-lidstaten wordt ingevuld. eur-lex.europa.eu. eur-lex.europa.eu Vragenlijst met 567 items. De MMPI-2 screent onder andere op: persoonlijkheidsproblemen, verslavingsproblematiek, psychotische symptomen en suïcidaliteit. NVM (Nederlandse Verkorte MMPI ) Deze test is afgeleid van de MMPI en op de Universiteit Groningen ontwikkeld

 • Stijltang professioneel.
 • Het bijgevoegde document.
 • PRO Vibe Aero Superlight.
 • Olive baboons.
 • Verstuurd bericht Marktplaats verwijderen.
 • Hervormde Kerk Wiuwert.
 • Tectake muurbeugel.
 • Consolidatie bot.
 • Kort kerst gedichtje.
 • Anamnese afnemen.
 • NS Klantenservice chat.
 • Planten zout water.
 • Kniestoel bureau.
 • Preisoep Jamie Oliver.
 • Doel België.
 • Huisalarm.
 • Verspaget Eindhoven interieur.
 • Ankerplaats 4 letters.
 • Zwakbegaafd kind opvoeden.
 • Kraakbeen herstellen medicatie.
 • Jachthaven Tholen.
 • Paswoord zip File.
 • Lidmaatschap Vindicat kosten.
 • Bauer schaatsen.
 • Internet Explorer 11 verwijderen.
 • Thunnus vulgaris.
 • BSW bouten.
 • Insect met grote ogen.
 • AH pyjama heren.
 • SNIPES Jordan 1.
 • Turkse recepten met gehakt.
 • De Herberg Someren.
 • Voedingskleding grote maten.
 • Kuilgras bewaren.
 • Scooter begrenzen naar 25.
 • Groene toermalijn waarde.
 • Gemeente Amstelveen afvalpas aanvragen.
 • Photoshop tools weg.
 • Acer Predator Helios 300.
 • Io callisto ganymede europa.
 • ZZP onderwijsassistent.