Home

Oefeningen moleculen en atomen

stoffen, moleculen en atomen OPGAVE 1 01 De moleculen gaan los van elkaar en met grote snelheid door de ruimte bewegen. 02 De moleculen gaan kapot. Er worden dan nieuwe moleculen gevormd. 03 De moleculen verdelen zich geleidelijk gelijkmatig tussen de watermoleculen. OPGAVE 2 04 H2O Je weet het verschil tussen een atoom en een molecuul. Voor elke stof is het aantal atomen in een molecuul verschillend. Hoeveel atomen van welke soort in een molecuul zitten, zie je aan de molecuulformule. Oefening: Oefenen met de molecuulformule . Voortgang 0

OEFENOPGAVEN SCHEIKUNDE stoffen, moleculen en atomen

 1. Aantal atomen en moleculen. Aantal atomen en moleculen deel2. Aantal atomen in moleculen. Begrippen rond symbolen, coëfficiënten en indices. ENKELVOUDIGE STOFFEN . Metalen, niet-metalen, edelgassen. Naam van de niet-metalen. Uitzicht van enkelvoudige stoffen. Omschrijving van enkelvoudige stoffen. Eigenschappen van enkelvoudige stoffen.
 2. Thema over atomen en moleculen. Vakinhoudelijk deel van een thema over atomen en moleculen, omgezet in een Wikiwijs arrangement vanuit een prototype van een kennisbank scheikunde van het voormalige Ruud de Moor Centrum van de OU. Oorspronkelijke auteurs en samenstellers van de kennisbank: Jan de Dobbelaere, Ingrid Holtkamp en Jan Lutgerink
 3. en op www.mijnscheikunde.nl. VMBO (met dank aan S. Bosselaar) Berekeningen 1 Berekeningen 2 Berekeningen 3. Onderbouw (t/m klas 3) Algemeen, verbranding, veiligheid Stoffen, moleculen en atomen Zuivere stoffen, mengsels, scheidingsmethoden Reacties. HAVO Voor HAVO is de oefenstof onderverdeeld in 10 categorieën

Naam en formule halogeenalkanen. Formule halogeenalkanen. ALCOHOLEN . Formule alcoholen. Naamgeving en formules van alcoholen. Vertakte alcoholen. ETHERS . Naamgeving ethers: kruiswoordraadsel. Formules van ethers. ALDEHYDEN . Naamgeving en formules van aldehyden. Aantal H-atomen in aldehyden. KETONEN . Memoryspel formules en naamgeving. INTRODUCTIECURSUS BOUWCHEMIE HOOFDSTUK 1: INLEIDING MOLECULEN EN ATOMEN 1 OVERZICHT 1. Zuivere stof, moleculen en atomen 1. Moleculeformules 2. Elementen 3. Atoomtheorie 4. Atoommassa 5. Moleculemass In chemische verbindingen worden elektronen en atomen worden niet willekeurig rondgestrooid. In de ruimtelijke structuur van de moleculen van chemis 1 Elementen; atomen en moleculen In de natuur komen veel stoffen voor die we niet meer kunnen splitsen in andere stoffen. Ze zijn dus te beschouwen als de grondstoffen. Deze stoffen worden elementen genoemd. Alle stoffen die we in de natuur tegenkomen zijn óf elementen óf verbindingen, dat wil zeggen stoffen die zijn opgebouwd uit meerdere elementen Als een molecuul niet symmetrisch is worden de ladingen niet opgeheven en krijg je een polair molecuul. Dit molecuul is niet symmetrisch, er wordt niet overal even hard getrokken aan het Ge-atoom. Hierdoor kan er een verschil in lading ontstaan tussen de F-atomen en het Ge-atoom en is er spaken van polariteit

ZUIVERE STOF, MOLECULEN EN ATOMEN SOCRATIVE Waar of niet waar? 1. Een atoom kan uit meerdere moleculen bestaan. 2. Een zuivere stof kan enkel op chemische wijze gescheiden worden. 3. Destillatie is een manier om een onzuivere stof op fysische wijze te scheiden. 4. Een samengestelde stof bestaat steeds uit twee of meer atomen. 5 Oefening: atomen en moleculen Temperatuur . De temperatuur is een maat voor de hoeveelheid beweging van de deeltjes van een stof. Je kunt de deeltjes van een stof dus meer beweging geven door de stof warmer te maken. Dit betekent dat er dus een temperatuur bestaat waarbij alle deeltjes stilstaan. Lager dan die temperatuur kan het niet worden Moleculen en atomen (de basis) Alles bestaat uit moleculen. Moleculen zijn de bouwstenen van stoffen. In dit artikel wordt de basis van van de molecuul- en atoomtheorie uitgelegd. Moleculen Een molecuul is het kleinste deeltje dat nog de eigenschappen van een stof heeft. Zo bestaat puur water alleen maar uit watermoleculen Moleculen Bouwen. Hier komen een aantal oefeningen waarbij jij een aantal atomen krijgt en daarmee het genoemde molecuul moet bouwen al deze moleculen moet je kennen en bij deze oefening krijg je een idee hoe deze in elkaar kunnen zitte

MOLECULEN zijn de deeltjes waaruit een bepaalde stof of materiaal bestaat. Bijvoorbeeld watermoleculen (H2O). Moleculen bestaan uit kleinere deeltjes en als de een molecuul opsplitst is het niet meer dezelfde stof. ATOMEN zijn de bouwstenen van moleculen. H2O bestaat bv uit twee H-atomen en één O-atoom Moleculaire stof > molecuul > atomen > kern (met protonen en neutronen) + elektronen Eigenschappen: Stoffen hebben ene kook- en smeltpunt; Zouten Zouten zijn opgebouwd uit zogenaamde ionen. Een ion is een atoom waarin de lading NIET gelijk is aan 0. Daarom spreken we in zouten ook niet over atomen maar over ionen Atomen polyatomische Opgebouwd uit meer dan 1 atoom moleculen Uit dezelfde soort atomen Uit verschillende soort atomen zuurstofgas Waterstofperoxide of zuurstofwater 3. Oefeningen 1

Scheikunde-H3a - Lesmateriaal - Wikiwij

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Atomen zijn heel erg klein, tussen de 0,1 en 0,5 nanometer groot. Een haar is ongeveer 500.000 keer zo breed als één atoom. Je kunt atomen dus niet zien zonder speciale apparatuur. Atomen kunnen samen met andere atomen moleculen vormen. Als twee waterstofatomen bijvoorbeeld samengevoegd worden met een zuurstofatoom dan wordt dit watermolecuul De belangrijk verschil tussen molecuul en atoom is dat molecule is een combinatie van twee of meer atomen via chemische binding, terwijl atoom een individuele chemische soort is die met elkaar kan combineren om moleculen en ionen te vormen.. Alle materie in de wereld bestaat uit atomen en moleculen, daarom kunnen we ze beschouwen als de bouwstenen van alles op deze planeet, inclusief ons

Stikstof zit als gas in de lucht en het zit ook in kunstmest. In de molecuul Elk molecuul is opgebouwd uit atomen. Meestal zijn het verschillende atomen. Zij zitten aan elkaar vast in een molecuul. Sommige moleculen bestaan uit één soort atomen, bijvoorbeeld zuurstof. Het heeft lang geduurd voor men ontdekte wat er in een atoom zit Samenvatting over Stoffen, atomen, moleculen H2 voor het vak scheikunde. Dit verslag is op 27 juni 2007 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (3e klas vwo Een chemische binding is de aantrekkende kracht tussen twee of meer atomen, ionen of moleculen van een gegeven scheikundige stof.De aantrekkingskrachten binnen een atoom, tussen protonen, neutronen en elektronen, zijn geen chemische, maar fysische bindingen

Dit is hoofdstuk 3 Moleculen en atomen van het onderbouwvak scheikunde op vwo-niveau Nova - 2 5 moleculen en atomen - tabel 5 - 123 woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen Een molecuul is een stof die opgebouwd is uit maar dan 1 atoom (niet atoomsoort), maar dan heb je ook nog de zouten, dit zijn uitzonderingen. Zouten zijn geen moleculen, maar gewoon zouten. Een zout is een binding tussen een metaal en een niet metaalatoom, een molecuul is een binding tussen meer dan 1 niet metaalatomen Een molecuul of molecule is het kleinste deeltje van een moleculaire stof dat nog de chemische eigenschappen van die stof bezit. Wanneer een molecuul opgedeeld zou worden in nog kleinere deeltjes zouden de chemische eigenschappen veranderen. Een molecuul is opgebouwd uit atomen die in een vaste rangschikking van chemische bindingen met elkaar verbonden zijn

Chemie overal - 2 Stoffen, moleculen en atomen: elementen - 31789 woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen Leer hoe moleculen gebouwd zijn. Onze molecuulbouwdozen worden gebruikt op school,. universiteit en thuis. Bekijk het hele assortiment Toets Stoffen en moleculen, Proefwerk (versie A) voor vwo, www.roelhendriks.eu . 7 Opgave 14 In je mond ging het cocosvet smelten en daar was warmte voor nodig. Deze warmte werd door je mond geleverd. Opgave 15 Stoom gaat condenseren en daarbij komt heel veel warmte vrij. Ter informatie dit. Stoom van 10

H1 - Quiz — Chemieleerkrach

Oefening 1. 1. Atoombouw 1. Kies de juiste vulling voor de gaten. Materie is opgebouwd uit moleculen. Moleculen bestaan uit . Een atoom bestaat uit de . en elektronen. In de kern bevinden zich protonen en . De . bewegen in schillen rond de kern Atomen zijn omdat het aantal. vatten als een additiereactie, waarbij het C atoom en het O atoom van het ene molecuul zich hechten aan de C atomen van de C=C binding van het andere molecuul. Als de additie op deze manier plaatsvindt, kunnen twee dimeren ontstaan. Eén ervan is stof A. Het andere dimeer is een structuurisomeer van stof A Atomen en moleculen.   Waarover gaat deze video ivm atomen en moleculen? In deze video spitst Natacha zich toe op het onderdeel chemie binnen het vak natuurwetenschappen. Ze heeft het over atomen en moleculen. Aan de hand van enkele modellen en voorbeelden, legt ze uit wat atomen en moleculen zijn.   Voor wie is deze video over atomen en moleculen bestemd?  Deze lesvideo is.

Elementen, atomen, moleculen, formules en andere scheikundige begrippen kun je gemakkelijker onthouden met deze ezelsbruggetjes De massa van een molecuul is de massa van de atomen die er inzitten samen. In sommige moleculen komt een atoom meerdere malen voor en dan moet die massa ook meerdere keren meegeteld worden. In NaCO 3 zitten 5 atomen. Natrium heeft een massa van 23u, koolstof: 12u en 3x zuurstof, 3x16 = 48u. Samen is dat 23 + 12 + 48 = 83u STOFFEN EN MOLECULEN § 1 De drie fasen van een stof § 2 Moleculen in de drie fasen § 3 Uitzetten en krimpen, Celsiusschaal § 4 Het absolute nulpunt § 5 Warmte-effecten bij faseveranderingen § 6 Cohesie en adhesie . Bijlage: Moleculen en atomen Oefeningen uit vorige examens.. 15 4. Oplossingen van oefeningen Deze regel is de neiging van atomen in moleculen om een edelgasconfiguratie te verkrijgen. (atomen omringd door 8 bindende of minste één binding zijn tussen het centrale atoom en de omringende atomen. 5) Verdeel de rest van de. Sommige moleculen met de formule C 3 H 6 F 2 hebben een dipool, andere niet. Teken de structuurformule van een molecuul met een dipool en een zonder een dipool. Welk omringingsgetal hebben de volgende moleculen? leg jouw antwoord uit. CF 4; NF 3; OF 2; H 2 O en SO 2 moleculen bestaan beide uit drie atomen

Sk-02 Atomen en moleculen - Lesmateriaal - Wikiwij

Moleculen en atomen In de figuren hieronder zie je de molecuultekeningen van alcohol en zuurstof. Ieder bolletje stelt een atoom voor. Wanneer je meerdere atomen aan elkaar hebt vastzitten, noem je dit een molecuul. Een alcoholmolecuul bestaat uit drie verschillende atoomsoorten: koolstof (zwart), waterstof (wit) en zuurstof (rood) 6 Structuur en smaak. 7 Eindopdracht. 8 Oefenopgaven. Lijst lesmateriaal. Concepten. Opgavenbank. Bronnen. Colofon. Sitemap. Docenten. Asymmetrische moleculen. Als de volgorde van de atomen of atoomgroepen in twee moleculen dezelfde is, maar de atomen of atoomgroepen zijn ruimtelijk ten opzichte van elkaar anders gerangschikt,. oefeningen organische chemie structuur van organische moleculen geef de hybridisatie van de aangeduide atomen en benoem de functionele groepen in elke structuu ik moet organische en anorganische stoffen kennen voor biologie, en het probleem is dus dat ik wel weet dat een organische een O H en C molecuul (a Tel het aantal protonen en neutronen op. Dit is de atoommassa van dat atoom. Omdat atomen buitengewoon klein zijn, werken wetenschappers meestal met atomen in grotere hoeveelheden genaamd molen.Een mol is de hoeveelheid van een stof met net zoveel atomen als er zouden zitten in 12 gram van het isotoop koolstof-12 Moleculen zijn stukjes materiaal die samen een stof vormen. Moleculen bestaan weer uit heel veel atomen. Door chemische verbindingen en atomen kan je een stof krijgen zoals water. De samenstelling van deze stof is H2O. Deze combinatie van letters en nummers noem je een molecuulformule

Reactievergelijkingen kloppend maken

Scheikunde » Oefenen - Digischoo

 1. Materie & Moleculen VWO 1 Drie fasen, 2 Van der Waalskracht, 3 Welke fase?, 4 Brownse Beweging, 5 Molecuultheorie, 6 Atomen en moleculen, 7 Plasma, 8 Massa, 9 Kristalrooster, 10 Temperatuur, 11 Treinrails, 12 Thermometer, 13 Druk, 14 Raam, 15 Flesje, 16 Duikboot, 17 Wet van Boyle, 18 Algemene gaswet, 19 Druk en temperatuur, 20 Plantenkas, 21.
 2. Stoffen bestaan uit moleculen en moleculen bestaan uit atomen, soms is er maar 1 atoom, soms enkele en soms een heleboel. Uit welke atomen de moleculen zijn opgebouwd wordt gegeven door de molecuulformule. Je kunt een molecuul tekenen door de atomen te tekenen met verbindingsstreepjes er tussen, elke atoom stel je dan voor door een eenvoudig.
 3. Samenvatting over H3 - Moleculaire stoffen voor het vak scheikunde en de methode Chemie overal. Dit verslag is op 25 maart 2017 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door S. (4e klas vwo
 4. Avogadro zelf heeft geen idee hoeveel atomen/moleculen er in een liter gas zitten, behalve dat het er heel veel moeten zijn. De officiële definitie van Na, het getal van Avogadro, is niet gebaseerd op het aantal deeltjes in een liter gas, maar hangt daar wel nauw mee samen (zie de volgende paragraaf)
 5. Op Stuvia vind je de beste samenvattingen, geschreven door je medestudenten. Voorkom herkansingen en haal hogere cijfers met samenvattingen specifiek voor jouw studie

H9 - Quiz — Chemieleerkrach

Wat ik dus wilde zeggen is dat de titel atomen in H2O niet kan worden bepaald zonder meer gegevens. Als je het over water zonder meer hebt kun je het aantal moleculen berekenen maar niet het aantal waterstof/zuurstof atomen want zelfs bij het proces van elektrolyse is het resultaat H2 en O2 en dat zijn dus strikt genomen waterstof en zuurstof moleculen Moleculen zijn namelijk heel klein. De grootte van moleculen wordt uitgedrukt in nanometer, één nanometer is gelijk aan één miljardste meter. Atomen Moleculen zijn op hun beurt weer onderverdeeld in kleinere deeltjes: atomen. Zo is een watermolecuul opgebouwd uit twee waterstofatomen en een zuurstof atoom. Er zijn ongeveer 100 soorten atomen

Atomen en moleculen 2. Auteur Guy De Witte Gepubliceerd op 24 augustus 2016 24 augustus 2016. Atomen vormen moleculen door middel van hun elektronen. Elektronen bewegen razendsnel doorheen de atomen waardoor het onmogelijk te bepalen is waar een elektron zich op een bepaald moment bevindt In de derde klas heb je geleerd dat atomen niet op willekeurige wijze bij elkaar zitten in moleculen. Je hebt nog niet geleerd hoe de atomen in moleculen bij elkaar zitten en welke verschijnselen daarbij horen. In deze paragraaf wordt dit uitgelegd. In de derde klas heb je misschien ook gewerkt met de molecuulbouwdoos 'Covalentie' wil zeggen het aantal atoombindingen dat een atoom kan maken. Door structuurformules te tekenen kun je de covalenties van diverse atomen goed zien

Een molecuul is het kleinste stukje van een materiaal dat nog alle eigenschappen heeft van dat materiaal.Water bestaat bijvoorbeeld uit watermoleculen. Moleculen bestaan weer uit atomen.Moleculen zijn heel klein. Die kun je met het blote oog niet zien. Als je moleculen naast elkaar zou leggen dan passen er ongeveer 1 miljoen moleculen naast elkaar in een millimeter De waterstofdeeltjes en de zuurstofdeeltjes leken immers ook niet op elkaar. Zo'n heel klein deeltje van een bepaald element heet nu een atoom. Nu weet je dus, dat een water molecuul bestaat uit twee waterstofatomen en één zuurstof atoom. Er zijn ruim honderd verschillende elementen bekend. Dus bestaan er ook ruim honderd verschillende atomen Atomen En Moleculen | Streaming Chelsea Bein Sport 1 - Atomen en moleculen Voor het opstellen van balansen van processen waarin chemische reacties verlopen en voor het begrijpen van atoomkernreacties is het nodig iets te weten van de moderne basis van de chemie: atoomstructuur, moleculen en ionen. De moderne chemie gaat ervan uit dat materie. Laten we zeggen die uit de tabel in paragraaf 3-2. Misschien helpt de volgende oefening? Het kleinste filmpje ooit gemaakt is van IBM. Daar hebben ze met een naaldmicroscoop atomen en moleculen zichtbaar gemaakt. Door de moleculen één voor één te verplaatsen is er een poppetje van gemaakt

Chemie overal - 2 Stoffen, moleculen en atomen: elementen - 31789 woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen Atomen Of het nu een molecuul is (dat opgebouwd is uit atomen die in een vaste rangschikking van chemische verbindingen met elkaar verbonden zijn), of een volledig levend organisme: uiteindelijk wordt alles bepaald door de manier waarop atomen zich binden en de manier waarop bindingen breken. Dit is echter ontzettend lastig te doorgronden

Introductiecursus Bouwchemie Hoofdstuk 1: Inleiding

Elk molecuul bestaat zo uit zijn eigen atoomsoort of atoomsoorten. Als bekend is hoe een molecuul is opgebouwd, kunnen we dit noteren in een formule. Ook de fase waarin de stof zich bevindt is in formule-taal weer te geven. Wanneer een stof ten slotte deelneemt aan een chemische reactie, gaan de moleculen stuk en vormen de atomen nieuwe moleculen een elektron van een ander atoom en maakt daardoor een hele sterke binding. Die binding is moeilijk te verbreken en dat zorgt er voor dat een medicijn met een fluorbinding niet zo snel zal worden afgebroken en zich makkelijker een weg kan ban en door vetrijke celmembranen. bron: Kennislink 5 september 2013, auteur: Elles Lalie Bewering I: Het molecuul H2 kan ontleed worden. Bewering II: De covalentie van een atoom is gelijk aan het maximum aantal elektronen dat een atoom kan opnemen of afstoten. Beide beweringen zijn goed De afgelopen decennia hebben wetenschappers veel geleerd over het bouwwerk van het leven. We weten steeds beter hoe atomen, moleculen, cellen, weefsels en organen in elkaar grijpen en samenwerken in complete organismen, zoals de mens. De kennis over al die bouwstenen en hun wisselwerkingen groeit nog volop. Tal van eencellige organismen wachten nog op ontdekking Samenvatting over H5 Rekenen met atomen (Chemie) voor het vak scheikunde. Dit verslag is op 6 april 2003 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (4e klas vwo

Simpel gezegd: structuurisomeren zijn moleculen die dezelfde molecuulformule hebben (precies zelfde aantal C, H etc) maar een andere structuurfomule (de atomen zitten in een andere volgode aan elkaar vast) EN hebben dus ook andere eigenschappen Als student secundair onderwijs ontdek je in het lestraject 'Atoommodel, -bouw en het Periodiek Systeem der Elementen (PSE)' alles wat je maar moet weten over dit thema, gebracht op een toffe en duidelijke manier! Bekijk ook zeker onze andere lestrajecten uit de rubriek Chemie Tussen atomen en moleculen kunnen allerlei krachten van toepassing zijn. Er zijn veel verschillende soorten bindingen. De ene verbinding is sterker dan de andere. Enkele voorbeeldjes zijn de ionbinding, de molecuulbinding en de covalente binding. In dit artikel worden de verschillende bindingen besproken bij polaire moleculen heeft atoom met hoogste EN een partieel negatieve lading, die met laagste EN een partieel positieve lading Apolaire molecule een molecule waarmee positieve en negatieve zwaartepunten van verbindingen samenvallen waardoor netto lading volledig 0 is en geladen deeltje niet zal worden aangetrokken of afgestote

moleculen, atomen en elektronen - GeoGebr

Oefeningen uit vorige examens.. 10 4. Oplossingen oefeningen altijd de elementen C en H atomen bevatten en vaak ook elementen als O, complexe molecule opgesplitst in twee eenvoudigere moleculen. Atomen of atomengroepen worden aan het belangrijkste deeltje dat deelneemt aan de reactie,. Een molecuul hypochlorigzuur is opgebouwd uit één zuurstofatoom, één waterstofatoom en één chlooratoom. 09 Geef In deze structuurformule zijn de C-atomen en de daaraan gebonden H-atomen inclusief bindingsstreepjes weggelaten 34 Geef de naam van dit tussenproduct Moleculen met minder dan 8 ve- rond centrale atoom. en niet Moleculen met meer dan 8 ve- rond centrale atoom Moleculen met oneven aantal elektronen. Geef de Lewisstructuur van : a) Se 2 b) N 2 c) Water d) Ammoniak e) Azijnzuur f) ureum ((NH 2 ) 2 CO) g) COBr 2 h) Waterstofnitriet i) het hypobromietion (BrO-) j) het amide-ion (NH 2 - links naar website met meer oefeningen; Hoofdstuk 3 'Atomen en moleculen' oefeningen; videolessen; Applet bouw een atoom; Hoofdstuk 4 'Meten aan reacties' oefeningen; practicum; videolessen; Hoofdstuk 5 'Brandstoffen en kunststoffen' practicum; Comments. Sign in.

Elementen; atomen en moleculen - PDF Gratis downloa

Vaste stof Moleculen raken elkaar en staan op 1 plaats. Ze trillen. Moleculen trekken elkaar aan dmv vanderwaalskrachten Vloeistof Moleculen raken elkaar en bewegen langs elkaar heen. Gas Moleculen die op grote afstand van elkaar door elkaar heen bewegen. Tussen deze moleculen is niets (ook geen lucht). Atomen Atomen • Moleculen zijn. Een atoom i het kleinte deeltje van een element dat al dan niet onafhankelijk betaat; het bevat dezelfde chemiche eigenchappen al van het element. Aan de andere kant betaat het molecuul uit nog twee atomen die bij elkaar worden gehouden door de chemiche binding. De moleculen kunnen in de Vrijtaat betaan en kunnen verder worden onderverdeeld in de atomen waaruit ze betaan

Polaire en apolaire moleculen - Mr

 1. Bij scheikunde leer je dat alles om je heen uit moleculen bestaat. En moleculen bestaan op hun beurt weer uit nog kleinere deeltjes: atomen. Zo bestaat één watermolecuul bijvoorbeeld uit één zuurstofatoom en twee waterstofatomen
 2. Moleculen zijn al heel erg klein, maar ze bestaan uit nog kleinere deeltjes: Atomen. Water bestaat uit 3 atomen: twee waterstofatomen en één zuurstofatoom. Alle moleculen hebben een formule, dit noem je molecuulformule. Dit is zijn letter. Waterstofatoom heeft de hoofdletter H. Zuurstof heeft de hoofdletter O. Water heeft als molecuulformule H2
 3. Het aantal atomen in een molecuul is heel belangrijk. Een molecuul met een ander aantal atomen is ook een andere stof. De begrippen index en Coëfficiënt komen aan de orde bij de uitleg. De index is het aantal moleculen. Dit getal staat voor de molecuulformule. De coëfficiënt is het aantal atomen in een molecuul
 4. ozuur tryptofaan in zijn S configuratie en geef prioriteiten weer
 5. Oefeningen hoofdstuk 0 & 1: 1. Welke van onderstaande stellingen over het element koolstof is onjuist? A) Koolstof kan polaire covalente bindingen vormen. B) Koolstof kan enkele, dubbele of driedubbele bindingen vormen met andere koolstof atomen. C) Koolstof vormt altijd vier bindingen
Science achtergrond met moleculen en atomen — Stockfoto

chemie iv hoofdstuk 11: oefeningen bachelor integrale veiligheid academiejaar 2018-2019 2iv -semester auteurs meyers froidmont lector inge froidmont inge De atoom heeft een kern en daaromheen een wolk van elementaire deeltjes. De kern van de atoom is opgebouwd uit elementaire deeltjes met de naam proton en neutron. De wolk om de kern bestaat uit elektronen. In een atoom zitten altijd evenveel protonen als elektronen. Het aantal neutronen verschilt. Daardoor krijg je dus allerlei variaties van de. Dit betekent dus dat de som van de massa van neutronen en protonen niet leidt tot de massa van het atoom!! Wil je dus gaan rekenen met de massa van atomen dan kan je dus niet zomaar de massa van protonen en neutronen bij elkaar optellen en daarmee rekenen. Je dient dus (bijvoorbeeld in Binas) de massa van het atoom op te zoeken en daarmee te.

Spoedcursus: Wat zijn moleculen? | Achtergrond

Afdeling:Natuurkunde/Inleiding in de natuurkunde

Atomen en moleculen §1 Chemische reacties. In dit hoofdstuk maken we een begin aan de scheikunde. We beginnen met het beschrijven van chemische reacties. Scheikunde gaat over de eigenschappen van stoffen en wat er gebeurt als we deze stoffen mengen. In sommige omstandigheden kunnen stoffen veranderen in compleet andere stoffen Tussen atomen en moleculen kunnen allerlei krachten van toepassing zijn. Er zijn veel verschillende soorten bindingen. De ene verbinding is sterker dan de andere. Enkele voorbeeldjes zijn de ionbinding, de molecuulbinding en de covalente binding. In dit artikel worden de verschillende bindingen besproken 4.1 Moleculen en ionen Duid aan of volgende beweringen goed of fout zijn: 1) De kleinste eenheid waaruit stoffen zijn opgebouwd, noemt men moleculen. 2) Een ionverbinding is een stof die opgebouwd is uit ionen en dus geen covalente bindingen bevat. 3) Moleculen zijn entiteiten die opgebouwd zijn uit covalent aan elkaar gebonden atomen

De basisstructuur die uit meerdere atomen bestaat, wordt een molecuul genoemd. Een ion is een derivaat van een bepaald atoom. Het belangrijkste verschil tussen een atoom en een ion is dat atomen hebben geen netto elektrische lading terwijl ionen een netto elektrische lading hebben. Key Areas Covered. 1. Wat is een Ato Wanneer atomen elektronen delen of uitwisselen om gelukkig te zijn, blijven ze bij elkaar. Gelukkige atomen vormen moleculen! Met deze revolutionaire benadering van het lesgeven in scheikunde, kun je je eigen gelukkige atomen maken! Met dit fysieke en digitale systeem ontdek je de wereld van moleculen op een intuïtieve, praktische manier Drempel 3 - Atomen en moleculen 3.1. De elementen Elementen bestaan uit één type atoom: bijvoorbeeld diamant bestaat uit alleen koolstofatomen. Democritus, een van de Griekse natuurfilosofen, geloofde al dat alles uiteindelijk opgebouwd zou zijn uit kleine deeltjes die zelf ondeelbaar zouden.. Er zijn nu 118 soorten atomen ontdekt en met deze atomen kun je miljoenen verschillende moleculen en dus stoffen maken. Zo bestaat water (H 2 O) uit twee H (waterstof) atomen en een (O) zuurstof atoom. Glucose (soort suiker C 6 H 12 O 6) bestaat uit veel meer atomen. Sommige moleculen zoals je DNA bestaan uit miljoenen (niet verschillende) atomen Stel je voor: een standaard scheikundeles over moleculen en atomen. Iedereen neemt zijn boek voor zich, de leerkracht geeft aan waar het boek opengeslagen moet worden. De stof wordt gezamenlijk doorgenomen waarin al het materiaal wordt besproken. Hierna is er de kans tot vragen stellen. Als het hoofdstuk na meerdere lessen is afgerond, wordt er een MI les! Moleculen en atomen Lees verder 6.1 Atomen, moleculen en vloeistoffen Molecule met dubbele bindingen 6 Moleculaire Dynamica 4. Programma-Algebra, een Inleiding tot de Programmatuur Inge Bethke en Alban Ponse 6.2 Instructies en acties MPP (molecular programming primitives): 4 mutaties, 2 toekenningen en 2 tests

 • Stadhouderspark Vught.
 • PowerBoxer BMW.
 • Winnie the Pooh Kerstfilm.
 • Forest app PC.
 • Standard Luik Livestream.
 • Nederlands dier beroemd in Japan.
 • Polycarbonaat glazen bedrukken.
 • Belasting Aangifte 2015 app.
 • Wahl tondeuse vergelijken.
 • Aqua O Matic Compact 2.
 • Koude nek in bed.
 • Manometer digitaal.
 • Inwoners Amsterdam 2020.
 • Verbouwkosten dak vervangen.
 • SecuBar Combi 4.
 • MMPI test.
 • Grand Canyon Lodge South Rim.
 • Azc Utrecht Overvecht.
 • Wimperextensions Pijnacker.
 • Verbruik Toyota CHR.
 • 5SOS Tour.
 • Anamnese afnemen.
 • Generieke maatregelen betekenis.
 • Borlottibonen AH.
 • Eerste keer rijbewijs ingevorderd snelheid.
 • Marina Abramović moma sitting.
 • Anderlecht Online.
 • Posttarieven Nederland.
 • Openingstijden Joe Cool ijmuiden.
 • Mispels invriezen.
 • Wat is Capsicum.
 • Hoe heet de Tempel van Zeus.
 • Mustang schoenen review.
 • Dometic seitz heki 2.
 • Jaga radiator.
 • Patella luxatie hond operatie kosten België.
 • Maag hitte TCM.
 • Chocolade druppels Dirk.
 • Apneu en seksualiteit.
 • Zure hypochloriet.
 • Roy Andersson youtube.