Home

Ziekte van Aujeszky varkens

De ziekte van Aujeszky of pseudorabiës is een ziekte die wordt veroorzaakt door een suid herpesvirus. De hoofdgastheer is het varken. De grootte van het virus bedraagt 180 nm. Het virus is weinig resistent en gevoelig voor detergentia en de meeste desinfectantia. Van het virus bestaat één serotype en één biotype. De ziekte is genoemd naar de Hongaarse dierenarts A. A. Aujeszky, die de ziekte als eerste beschreef in 1902 De ziekte van Aujeszky is een zeer besmettelijke virusziekte die grote economische schade kan veroorzaken in de varkenshouderij. Het wordt veroorzaakt door een herpesvirus, meer specifiek het suid herpesvirus 1 De ziekte van Aujeszky komt in grote delen van de wereld bij varkens voor. In Europa is de ziekte in veel landen bij gedomesticeerde varkens uitgeroeid. Nederland verkreeg op 1 januari 2009 de officiële status Vrij van Aujeszky binnen de EU. In veel landen waar gedomesticeerde varkens vrij zijn van de ziekte komt het virus echter nog wel voor bij wilde zwijnen De ziekte van Aujeszky is een aangifteplichtige dierziekte. Tot medio 2006 gold er een inentingsplicht tegen Aujeszky. Deze verplichting is in Nederland omgezet in een vaccinatieverbod. Dit geldt alleen voor commercieel gehouden varkens. Het inentingsverbod voor de ziekte Aujeszky is niet van toepassing op houders van maximaal vier hobbyvarkens

De ziekte van Aujeszky is een zeer besmettelijke virusziekte die wordt veroorzaakt door het varkensherspesvirus type 1 (Pseudorabies virus, suid herpes virus type 1) en die vooral (als huisdier gehouden en in het wild levende) varkensachtigen treft De ziekte van Aujeszky is een virus dat voornamelijk bij honden wordt overgedragen door besmet varkensvlees. Het is een virusziekte die zeer besmettelijk is voor alle varkensachtigen, waaronder hangbuikzwijnen. Andere diersoorten Bij andere diersoorten, waaronder honden en katten, loopt deze ziekte altijd fataal af De ziekte van Aujeszky bij varkens Het Aujezky-viru behoort tot de groep van herpeviruen die in de natuur veel voorkomen. De eigenaardigheid van deze groep i dat al ze eenmaal in een levend organime doordringen, ze daar voor altijd bl

Ziekte van Aujeszky - Wikipedi

 1. Omdat Nederland net als de omringende landen al 5 jaar Aujeszky vrij is. Maar de Ziekte van Aujeszky is niet alleen besmettelijk voor varkens, het is ook besmettelijk voor runderen, schapen, honden en katten. Een besmetting met dit virus leidt bij deze dieren tot een zeer heftig ziektebeeld en uiteindelijk onherroepelijk tot de dood
 2. Ziekte van Aujeszky ; MKZ; Streptococcus ; PRRS ; Influenza ; Coli; Salmonellose; Leptospirose; Varkenspest Algemeen Varkenspest is een dodelijk virus dat voorkomt bij varkens. We kunnen de ziekte onderverdelen in twee soorten: de Afrikaanse varkenspest en de klassieke varkenspest. Het verschil tussen de ziektes is het virus waardoor het veroorzaakt wordt
 3. De ziekte van Aujeszky is een wettelijk bestreden ziekte. Ze wordt veroorzaakt door een zeer besmettelijk herpesvirus en treft voornamelijk varkensachtigen. Als varkens besmet zijn, kunnen ze levenslang drager blijven van het virus en dit ook weer gaan uitscheiden en verspreiden. Ook andere diersoorten (herkauwers, honden, katten, nertsen, ratten,.
 4. Bij runderen en schapen is de ziekte meestal dodelijk en wel binnen enkele dagen. Het meest kenmerkende verschijnsel is een zeer heftige jeuk. Deze kan lokaal optreden, met heftig likken, bijten en/of schuren als gevolg. Uitgebreide beschadigingen van de huid zijn daarbij niet zeldzaam
 5. Ernstige ziekte van Aujeszky bij varkens eindigt vaak in de dood van dieren. Het is vooral gevaarlijk voor pasgeboren biggen. Verraderlijkheid van infectie is dat katten, knaagdieren, vogels, dat wil zeggen frequente gasten op boerderijen, een uitbraak kunnen veroorzaken
 6. Naar zoeken Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2006 [Regeling vervallen per 31-08-2008.] Geldend van 09-12-2007 t/m 30-08-200

De ziekte van Aujeszky of pseudorabiës wordt veroorzaakt door een herpesvirus en is gastheerspecifiek. Het is een belangrijke ziekte bij varkens met ernstige economische verliezen. Wanneer de populatie besmet is, blijft deze besmet en verstoort de infectie de vruchtbaarheid. Soms kan de ziekte worden overgedragen van varkens naar koeien. Wanneer binnen de 48 uur na bloedafname, uitgevoerd in het kader van de monitoring voor de ziekte van Aujeszky, één of meerdere varkens sterven, dan kan het Fonds een vergoeding toekennen aan de eigenaar. De voorwaarden daarvoor zijn terug te vinden in artikel 26 van het KB: Geval 1 - Er is slechts één varken gestorven na de bloedafnam

Ziekte van Aujeszky - WU

Op twee Franse varkensbedrijven Ziekte van Aujeszky vastgesteld. Geen categorie 26 april 2019. De Wereldorganisatie voor Dierengezondheid Het OIE geeft aan dat het mogelijk is dat de varkens van het eerste bedrijf uit Saint Martin les Eaux met de ziekte besmet zijn geraakt door contact tussen de varkens en wilde zwijnen TELEFOON FAX VOEDERGEWASSEN ir. Dirk COOMANS dirk.coomans@lv.vlaanderen.be (09)272 23 04 (09)272 23 01 Burg. Van Gansberghelaan 115 A - 9820 MERELBEKE FRUIT ir. Hilde MORREN hilde.morren@lv.vlaanderen.be (011)74 26 81 (011)74 26 99 VAC - Koningin Astridlaan 50, bus 6, 2e verdieping - 3500 HASSELT Francis FLUSU francis.flusu@lv.vlaanderen.be (011)74 26 92 (011)74 26 9 De ziekte van Aujeszky bij biggen . Varkens worden ofwel besmet door ratten (het grootste percentage) of door katten met honden als ze contact met ze hebben. Vaak zijn de bronnen van infectie dieren met een latente vorm van de ziekte of ziek zijn. Varkens na het verdwijnen van klinische symptomen blijven nog 140 dagen virusdragers De ziekte van Aujeszky is een besmettelijke virusziekte die grote economische schade kan veroorzaken in de varkenshouderij. Hierdoor is het belangrijk dat gecontroleerd wordt op de ziekte. Nederland is in 1980 begonnen met uitroeien van de ziekte. Op 1 januari 2009 heeft Nederland de officiële status 'Vrij van Aujeszky' binnen de EU gekregen De ziekte van Aujezsky is lastig te herkennen bij dieren die tegen de ziekte zijn ingeënt, omdat de dieren nauwelijks ziekteverschijnselen hebben. Varkens die niet zijn gevaccineerd, kunnen van verschillende symptomen last hebben. Koorts, hoesten en problemen met de longen (kortom: verschijnselen van griep) komen het meeste voor

1 Nadat onderzoek, zoals bedoeld in de artikelen 3 en 4 van de Verordening heeft aangetoond dat er sprake is van de Ziekte van Aujeszky of nadat op grond van het door het bestuur vastgestelde bestrijdingsplan, zoals bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Verordening, is vastgesteld dat er sprake is van een uitbraak van de Ziekte van Aujeszky bij varkens, is de voorzitter bevoegd tot het aan. De ziekte van Aujeszky of pseudorabiës is een ziekte die wordt veroorzaakt door een suid herpesvirus. De hoofdgastheer is het varken. De grootte van het virus bedraagt 180 nm. Het virus is weinig resistent en gevoelig voor detergentia en de meeste desinfectantia. Van het virus bestaat één serotype en één biotype Aujeszky is een dodelijke ziekte voor zowel de hond als kat. De ziekte van Aujeszky wordt overgebracht door besmet rauw varkensvlees. De ziekte is niet gevaarlijk voor de mens. Geïnfecteerde honden en katten krijgen neurologische klachten die meestal beginnen als ernstige jeuk De ziekte van Aujeszky of pseudorabiës is een ziekte die wordt veroorzaakt door een herpesvirus. De Europese Unie is overgegaan tot uitroeiing van deze ziekte op haar grondgebied. Hiertoe worden per land alle varkens verplicht gevaccineerd tegen de ziekte. Landen die vrij zijn van de ziekte kunnen stoppen met vaccineren DE ZIEKTE VAN AUJESZKY Verschijnselen De ziekte van Aujeszky kan verschillende verschijningsvormen hebben, afhankelijk van o.a. de hoeveelheid opgenomen virus, de kwaadaardigheid van het virus en de leeftijd van het varken. De verschijnselen kunnen variëren van niet waarneembaar tot zeer ernstig. Enkele verschijnselen kunnen zijn

Ziekte van Aujeszky Varkensherpesvirus type 1 . MORBIDITEIT 100% . MORTALITEIT Altijd dodelijk bij andere soorten dan het varken, hoge sterfte bij biggen, weinig sterfte bij vleesvarkens, geen sterfte bij fokvarkens GEVOELIGHEID / BESMETTELIJKHEID. Dit is een daling van 39%. Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Varkenshouders moeten iedere 4 maanden van ten minste 3 varkens bloedmonsters nemen. Status 'Vrij van Aujeszky' De ziekte van Aujeszky is een besmettelijke virusziekte die grote economische schade kan veroorzaken in de varkenshouderij ZIEKTE VAN AUJESZKY De ziekte van Aujeszky is een virus dat het zenuwstelsel aantast. Sinds 1 januari 2009 heeft Nederland de artikel 10 status. Dit betekent dat Nederland momenteel vrij is van de ziekte van Aujeszky en niet meer vaccineert tegen deze ziekte. Dit maakt export van varkens veel makkelijker naar landen met dezelfde status Ziekte van Aujeszky wordt alle vervoer van varkens stilgelegd. Dat betekent niet dat het gebied zelf op slot gaat, maar de bedrijven die in dit ge-bied liggen. We trekken geen lintjes en we gaan geen wegen afsluiten. De bedrijven in het gebied krijgen maatregelen opgelegd. Eén daarvan is geen aan- en afvoer van varkens. Andere diersoorten.

Jagersvereniging Ziekte van Aujeszky (pseudorabies) - De

 1. Rond 1990 heeft de varkenshouderijsector besloten om de Ziekte van Aujeszky te gaan bestrijden. Er is toen een route afgesproken waar de gehele sector achter stond. In 1993 is de varkenssector, na ruime ervaring vanuit de zogenoemde 'Proef Diessen', begonnen met het Nationale bestrijdingsplan 'Uitroeiing Ziekte van Aujeszky' (ZvA)
 2. dere mate koeien kunnen besmet zijn met het virus. Bij de vleeskeuring wordt niet gelet op de symptomen van deze ziekte. Het virus is niet besmettelijk voor de mens
 3. Titel Werkvoorschrift certificering van levende varkens Code K-LV-VRKIU-01b1 Versie 1 Ingangsdatum 13-09-2018 pag. 1 van 2 Bron: NVWA, Directie Keuren, Divisie O&O, Team Levend Vee Bijlage 1 - Certificeringseisen m.b.t. Ziekte van Aujeszky Nederland heeft op 1 januari 2009 de artikel 10 status met betrekking tot de ziekte van
 4. Ziekte van Aujeszky. Katten zijn heel erg gevoelig voor een bepaald type virus dat varkens soms met zich meedragen. Het gaat om een herpesvirus dat bij katten de ziekte van Aujeszky veroorzaakt. Vooral rauw of slecht verhit vlees van besmette varkens is gevaarlijk voor katten
 5. ziekte van aujeszky / ziektepreventie / immunisatie / immunotherapie / ziekte van marek / varkens / preventie / preventieve geneeskunde / vaccinatie / vaccins / diergeneeskunde: Rubrieken: Diergeneeskunde (algemeen) Publicatie type: Artikel: Taal: Nederlands: Toelichting: Sinds 1 september 1993 is het verplicht om varkens te vaccineren tegen de.
 6. De ziekte van Aujeszky, die in het buitenland meestal pseudo rabiës wordt genoemd, komt het meest voor bij varkens. Varkens hebben dikwijls een goede weerstand tegen deze ziekte, waardoor vele varkens drager van het virus kunnen zijn, dus de besmettingsbron bij uitstek, zonder dat ze er zelf ziek van worden of aan sterven
 7. Op deze pagina vindt u Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2002 ,geldend tot en met 30 december 2006. U kunt de volledige tekst van Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2002, wetsgeschiedenis, nadere regelgeving en relevante jurisprudentie en kamerstukken hier inzie

Aujeszky Levende Hav

De ziekte van Aujeszky is een virus dat voornamelijk bij honden wordt overgedragen door besmet varkensvlees. Het is een virusziekte die zeer besmettelijk is voor alle varkensachtigen, waaronder hangbuikzwijnen.Andere diersoortenBij andere diersoorten, waaronder honden en katten, loopt deze ziekte altijd fataal af. De symptomen lijken sterk op rabies In elke periode van vier maanden moet een varkenshouder van tenminste drie varkens een bloedmonster laten nemen. Voor A-, C- en E-bedrijven geldt deze verplichting iedere maand en moeten er twaalf bloedmonsters worden genomen. Deze monsters worden dan onderzocht op de ziekte van Aujeszky en op de A-, C- en E- bedrijven ook op klassieke varkenspest De Ziekte van Aujeszky (ZvA) wordt veroorzaakt door het Aujeszky-virus (ADV), genoemd naar de Hongaarse dierenarts Aladár Aujeszky die in 1902 het agens aantoonde in onder andere een hond. Het varken is de natuurlijke gastheer van het virus en veruit de belangrijkste bron van verspreiding ervan Er is een aantal aangifteplichtige ziekten bij varkens, zoals Mond-en-klauwzeer (MKZ), Klassieke varkenspest (KVP), Afrikaanse varkenspest (AVP), de Ziekte van Aujeszky, blaasjesziekte en Brucellose. Voor deze infectieziekten geldt dat de overheid bij uitbraken een bestrijdingsplan heeft waar iedere varkenshouder verplicht aan moet deelnemen

Positief geteste hobbyvarkens hoeven niet te worden afgevoerd naar het slachthuis. De dieren dienen twee maal te worden gevaccineerd, aldus het Bestrijdingsdraaiboek Ziekte van Aujeszky. De bestrijding van Aujeszky is kortom hobbydier-vriendelijk. Wie dat wil, kan zijn varkens ook nog eens preventief laten vaccineren naar Ziekte van Aujeszky en Klassieke Varkenspest. voldoen aan de last onder dwangsom moet de artikel 29 overtreder één of meer geldsommen betalen. Sanctie Na een tweede overtreding na opleggen van een dwangsom is schorsing van een aanwijzing mogelijk. Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, artikel 17, lid De Ziekte van Aujeszky is een meldingsplichtige ziekte. Elke klinische verdenking moet worden gemeld bij het Centraal meldpunt Dierziekten van de NVWA. De meeste kans op besmetting vindt plaats door de aankoop van besmette varkens De ziekte van Glässer wordt veroorzaakt door Haemophilus parasuis.H.parasuis komt zonder besmetting vanuit of naar elders voor in de varkenspopulatie en wordt vaak geïsoleerd uit de neusholte van gezonde varkens. De insleep van H. parasuis in naïeve populaties (mengen van varkens van verschillende origines), kan leiden tot een hoge morbiditeit en mortaliteit

Het exacte beeld van de behandeling van de ziekte van Aujeszky bij varkens is nog niet samengesteld. Eerder gebruikt speciaal serum, evenals een speciaal type gamma-globuline. Vandaag de dag, in de praktijk, het gebruik van breed-spectrum antibiotica, evenals extra vitaminen en mineralen om het lichaam te behouden Dierziekten varkens. Overzicht van de meest voorkomende dierziekten in de agrarische sector. Filter: Alle. Rundvee. Varken. Pluimvee. Schaap/Geit. Paard. Zoönosen. Afrikaanse varkenspest. App. Blaasjesziekte (SVD) Dysenterie (Vibrio / Brachyspira) Geboortediarree (clostridium) Geboortediarree (E. coli Ziekte van Aujeszky (ZvA) De bloedmonitoring op de Ziekte van Aujeszky (ZvA) maakt onderdeel uit van de verplichtingen uit de Regeling preventie, Alle varkenshouders met 31 of meer varkens moeten deelnemen aan het monitoringsprogramma op ZvA van IKB Nederland Varkens

FAVV - Ziekte van Aujeszky

 1. De ziekte van Aujeszky wordt veroorzaakt door een zeer besmettelijk herpesvirus en treft voornamelijk varkensachtigen. Als varkens besmet zijn, kunnen ze levenslang drager blijven van het virus en dit ook weer gaan uitscheiden en verspreiden. De ziekte van Aujeszky is een wettelijk bestreden ziekte
 2. Dit werkvoorschrift bevat specifieke informatie voor de Officiële Dierenarts (OD) ten behoeve van de certificering van levende varkens vanuit Nederland naar EU-lidstaten en derde landen. Certificeringseisen met betrekking tot Ziekte van Aujeszky. Voorschrift | 13-09-2018. K-LV-VRKIU-01 Bijlage 2.
 3. Volwassen zwijnen en varkens overleven de ziekte vaak wel en scheiden het virus voor langere tijd uit. Bij zeugen zie je soms alleen luchtwegproblemen of verwerpen. Het kan dus zeker gebeuren dat de ziekte niet meteen herkend wordt. Gevaar voor andere dieren. Gelukkig zijn wij mensen niet gevoelig voor het Aujeszky-virus
 4. De ziekte van Aujeszky is een aangifteplichtige besmettelijke ziekte. Elk vermoeden van de ziekte moet onmiddellijk worden gemeld aan de provinciale controle-eenheid van het FAVV. Behandeling: een nationaal verbod op het vervoer van alle varkens behalve slachtvarkens, beperkt tot ten hoogste 72 uur
 5. handboek ziekte van Aujeszky - versie 1.4 - 15.10.2010 vii INLEIDING De ziekte van Aujeszky, ook wel pseudo-rabies genoemd, is een erg besmettelijke virusziekte, die ver-oorzaakt wordt door een herpesvirus. De ziekte is in de eerste plaats belangrijk bij het varken, waar z

Ziekte van Aujeszky - Dierbewus

De Ziekte Van Aujeszky Bij Varkens - Tuiniere

De Aujeszky-zaak betreft een civiele procedure, die de NVV voor een vijftal individuele varkenshouders en haar leden in 1999 aanspande tegen het toenmalige Landbouwschap. Het Landbouwschap stelde in de jaren negentig via een heffing een prijs vast voor de destijds verplichte vaccinatie van varkens tegen de Ziekte van Aujeszky De afgelopen maanden zijn in Beieren vaker wilde zwijnen gevonden die antistoffen in het bloed hadden tegen de ziekte van Aujeszky. De reguliere varkenshouderij in Duitsland is al jaren vrij van de ziekte van Aujeszky. Duitsland heeft net als Nederland de hoogste status (artikel 10) voor deze ziekte

 1. keywords = diergezondheid, ziekte van aujeszky, hygi{\e}ne, ziekte van marek, nederland, varkens, diergeneeskunde, animal health, aujeszky's disease, hygiene, marek.
 2. 93/24/EEG: Beschikking van de Commissie van 11 december 1992 betreffende aanvullende garanties ten aanzien van de ziekte van Aujeszky voor varkens die bestemd zijn voor ziektevrije Lid-Staten of regio's. Publicatieblad Nr. L 016 van 25/01/1993 blz. 0018 - 0021. Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 48 blz. 003
 3. Lees meer omtrent besluit ontheffingsmogelijkheden verordening bestrijding ziekte van aujeszky bij varkens (pvv) 2008 [tekst geldig vanaf 31-08-2008
 4. Minder overtredingen ziekte van Aujeszky Varkens Erik Colenbrander 12 jan 2019 om 10:10 uur Het aantal overtredingen bij de monitoring van de ziekte van Aujeszky via bloedonderzoek daalt
 5. Varkens van het vrouwelijk geslacht, bestemd voor de productie van biggen, vanaf de eerste dekking. Ziekte van Aujeszky Van de Ziekte van Aujeszky is sprake, indien er dusdanige aanwijzingen voor deze, door het Aujeszky virus veroorzaakte, varkensziekte gevonden zijn, dat tot de bestrijding ervan wordt overgegaan, hierna te noemen ZvA

Gezondheid van varkens: belangrijkste ziektes Dier en

 1. nl De aanvullende garanties ten aanzien van de ziekte van Aujeszky voor het intracommunautaire handelsverkeer in varkens en de lijsten van de gebieden in de lidstaten waar goedgekeurde programma's voor de uitroeiing van de ziekte van Aujeszky ten uitvoer worden gelegd en die vrij zijn van deze ziekte zijn vastgelegd in Beschikking #/#/EG van de Commissie van # juli # betreffende aanvullende.
 2. De ziekte kan je o.a. krijgen door het eten van besmet voedsel of tuinieren. De eitjes van de parasiet zitten voornamelijk in de poep van jonge katten. Als deze poep in de groentetuin terecht komt en de groente niet goed gewassen wordt, kunnen de eitjes de mens besmetten
 3. De ziekte van Aujeszky onder wilde zwijnen is niet aangifteplichtig, in tegenstelling tot bij gehouden varkens. Toch wordt Aujeszky onder wilde zwijnen als potentiële bedreiging voor de varkensstapel gezien. Daarom roept het veterinair bureau Heidekreis varkenshouders op om zich strikt aan de bekende bioveiligheidsmaatregelen te houden
 4. Er zijn binnen IKB Varken een aantal bloedtap- of monitoringsverplichtingen opgenomen in de voorschriften voor varkenshouders. Hiermee wordt de status van de betreffende dierziektes, Ziekte van Aujeszky (ZvA), Klassieke Varkenspest (KVP) en Salmonella, op het varkenshouderijbedrijf gemonitord
 5. Goed, laten we het over de ziekte van Aujeszky hebben. Begin negentiende eeuw werd deze ziekte in de Verenigde Staten al beschreven. Mad itch, zeiden de boeren daar, gekke jeuk
 6. g kosten bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2011 ,geldend tot en met 31 december 2014. U kunt de volledige tekst van Verordening tegemoetko

Monitoring ziekte van Aujeszky minder intensief 22 aug 2013 3 jan 2014 Franky 617 Views Aujeszky Op 30 juli 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad het nieuwe ministerieel besluit van 23 juli 2013 houdende uitvoering van het KB van 12 oktober 2010 betreffende de bestrijding van de ziekte van Aujeszky

Eén van kwaliteiten van varkens is dat ze alles wat over is uit de voedingsmiddelen industrie én nog eetbaar, prima kan verwerken en omzetten. Een tweede verdienste is dat vrijwel niets van het dier onbenut hoeft te blijven. Haren worden verwerkt tot borstels, van de botten worden producten gemaakt, zoals gelatine en porselein Vertalingen in context van de ziekte van aujeszky in Nederlands-Frans van Reverso Context: van de ziekte van aujeszky MINISTERIEEL BESLUIT VAN 23 JULI 2013 : BESTRIJDING VAN DE ZIEKTE VAN AUJESZKY. Enkel op bedrijven die fokvarkens afvoeren naar andere varkensbedrijven of waar de varkens toegang hebben tot buitenbeloop moet nog om de 4 maanden een bloedname gebeuren Hij was het niet eens met de tarieven die betaald moesten worden voor inentingen tegen de Aujeszky-ziekte bij varkens. Na ruim twintig jaar krijgt Willie van Gemert uit Helvoirt genoegdoening

Ziekte van Aujeszky DG

22 23 Ziekte van Aujeszky Ziekte van Aujeszky Artikel-10-status voordelig voor totale varkenssector Alert blijven op ziekte van Aujeszky Henk Bosch, redacteur Sinds 1 januari 2009 heeft Nederland officieel de artikel-10-status voor de ziekte van Aujeszky Aujeszky, ziekte van - (ook: pseudorabies), een virusziekte, genoemd naar de Hongaar Aujeszky. Hij beschreef in 1906 de ziekte, die voorkomt in Europa en Noord-Amerika, vooral bij varkens, maar die ook gevaarlijk kan zijn voor andere landbouwhuisdieren, alsook bij honden en katten. Het virus tast het zenuwstelsel aan, waardoor verlammingen, krampaanvallen en fietsbewegingen optreden Aujeszky, ziekte van - (ook: pseudorabies), een virusziekte, genoemd naar de Hongaar Aujeszky. Hij beschreef in 1906 de ziekte, die voorkomt in Europa en Noord-Amerika, vooral bij varkens, maar die ook gevaarlijk kan zijn voor andere landbouwhuisdieren, alsook bij honden en katten Bloedmonsters varkens. Heeft u varkens? Dan moet u regelmatig bloedmonsters van uw dieren (laten) afnemen en controleren op Klassieke varkenspest en Ziekte van Aujeszky. Een erkend laboratorium moet het onderzoek doen. Afhankelijk van de uitslag worden er maatregelen genomen. De uitslag van het onderzoek bewaart u 2 jaar in uw.

Ziekteverschijnselen ziekte van Aujeszky - WU

De ziekte van Aujeszky is een herpes-achtig virus dat zich voordoet bij varkens. Varkens kunnen op diverse manieren andere varkens en andere dieren infecteren. Varkens brengen die ziekte op elkaar over door direct contact. Veel biggen sterven aan deze ziekte, maar de volwassen varkens blijven in leven Omtrent de bloedmonitoring van Salmonella, Ziekte van Aujeszky (ZvA) en Swine Vesiculair Disease (SVD) gelden er bepaalde productievoorwaarden waaraan IKB Nederland Varkens (IKB NV) deelnemers met meer dan 30 (vlees)varkens dienen te voldoen. Zij dienen onder andere een x-aantal bloedmonsters van hun varkens te laten onderzoeken in drie periodes per jaar en dit dient geregistreerd en. De Nederlandse Vakbond Varkenshouders kan nog eens ruim elf miljoen euro uitkeren aan varkensboeren die jarenlang verplicht hun varkens moesten inenten tegen de ziekte van Aujeszky. De Sociaal Economische Raad gaat niet in cassatie tegen de uitspraak van het gerechtshof, dat in maart bepaalde dat de SER het bedrag moest terugbetalen aan de NVV

Je hebt geen notificaties. Instellingen Welkom, Bing [Bot Ziekte van Aujeszky Ook wel pseudorabiës genoemd. Virusziekte bij o.a. varkens die lijkt op hondsdolheid als ze op herkauwers wordt overgebracht. Geeft heftige jeuk. In 2005 werden de varkens hiervoor nog ingeënt. Ziekte van Doyle Besmettelijke varkensziekte die gepaard gaat met diarree Wijzigingen in administratieve controle dierziektepreventie bij varkens. Omdat het nu overheidsregelgeving betreft is vanaf 1 januari 2015 voor de handhaving van de bloedtapverplichtingen voor de Ziekte van Aujeszky en de Klassieke Varkenspest het bestuursrecht van toepassing in plaats van het tuchtrecht

Video: Ziekte Van Aujeszky Bij Varkens, Vaccin Tegen

Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens

De ernst van de klinische verschijnselen is afhankelijk van de virulentie van de betreffende PRRS-virusstam, de erfelijke gevoeligheid van de biggen, de bestaande immuniteit door verwante veld- of vaccinstammen en de aanwezigheid van andere endemische infecties PRRSV infecties hebben vaak een subklinisch karakter.Ze zijn echter indirect verantwoordelijk voor grote economische verliezen in de. Suvaxyn Aujeszky 783 + O/W - immunologische - varkens - Actieve immunisatie van varkens vanaf de leeftijd van 10 weken om de mortaliteit en klinische tekenen van de ziekte van Aujeszky te voorkomen en de uitscheiding van het veldvirus van Aujeszky te verminderen. Passi De ziekte van Aujeszky staat de laatste tijd weer in de belangstelling. Het Centraal Diergeneeskundig Instituut heeft een test ontwikkeld, waarmee men bij gevaccineerde varkens aan kan tonen of ze wel of geen infectie met Aujeszky hebben doorgemaakt

De ziekte van Aujeszky' - ResPi

Een heel erge ziekte voor varkens is de Mond-en-klauwzeer. Die bijna nooit in Nederland voorkomt. De laatste keer dat de ziekte in Nederland was, was in 2001. De ziekte van Aujeszky oftewel Pseudoradiës is een besmettelijke ziekte. En er is geen bestrijdingsmiddel voor. Dus moeten de varkens worden gedood De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) start een nieuwe bodemprocedure tegen de Sociaal Economische Raad (SER) in de zaak over de Ziekte van Aujeszky. De inzet 11 miljoen euro aan rente waar de NVV recht op zegt te hebben Kennelhoest, ziekte van Weil zijn hier voorbeelden van en via varkens de ziekte van Aujeszky; als de teef goed beschermd is en veel antilichamen in het bloed heeft, dan verschijnen die antilichamen ook in de melk zodat de pups, die de melk drinken, met de melk die antilichamen opnemen (zie figuur 2) Nederland is namelijk sinds 2009 officieel vrij van de ziekte van Aujeszky. Het kan altijd weer terugkomen in ons land natuurlijk. Juist omdat nu bij varkens niet meer gevaccineerd wordt. Als de ziekte ooit weer in Nederland wordt aangetroffen moet dat worden gemeld, maar het is de vraag of hondenliefhebbers daar dan van op de hoogte zijn

FAVV - Ziekte van Aujeszky: Vergoeding varkens

Beschikking 2008/185/EG van de Commissie van 21 februari 2008 betreffende aanvullende garanties ten aanzien van de ziekte van Aujeszky voor het intracommunautaire handelsverkeer van varkens, en betreffende criteria voor de over deze ziekte te verstrekken gegeven Kies uw abonnement Bloedonderzoek voor de ziekte van Aujeszky en Met deze hoeveelheid monsters is ook aan te tonen dat zeer waarschijnlijk minder dan 10 procent van de varkens besmet is.

ZIEKTE VAN AUJESZKY BIJ VARKENS, VACCIN TEGENVakbond varkenshouders wint zaak van SER – WelZiekten Varken by Michelle Bos on PreziWageningen Bioveterinary Research door de jaren heen - WUR

Lees meer omtrent regeling aanwijzing panel 'ge-aujeszky' standaardsera en onderzoek aujeszky-entstoffen [tekst geldig vanaf 01-01-2017 a) de gezondheidsstatus ten aanzien van de ziekte van Aujeszky aangeven van het bedrijf en van de lidstaat of de regio van oorsprong van de betrokken varkens; EurLex-2 EurLex-2 Členské státy nebo jejich oblasti prosté Aujeszkyho choroby , ve kterých je zakázáno očkován Overwegende de beschikking 2008/185/EG van de Commissie van 21 februari 2008 betreffende aanvullende garanties ten aanzien van de ziekte van Aujeszky voor het intracommunautaire handelsverkeer van varkens en betreffende criteria voor de over deze ziekte te verstrekken gegevens, Besluiten : HOOFDSTUK 1. - Definities. Artikel 1 Aujeszky. In december 2012 behaalde de NVV een belangrijk succes door de zogenoemde Aujeszky-procedure te winnen. Na 15 jaar procederen over de Retributie Verordening ziekte van Aujeszky, die tussen 1993 en 1998 van kracht was, werd de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) door de Sociaal Economische Raad in het gelijk gesteld. De leden van de NVV hebben hierdoor recht op in totaal 16. Bij varkens moet je uitgaan dat ze 0,5 tot 2% van hun eigen lichaamsgewicht mogen eten, dit is dus veel minder dan je zou denken. Thema, ziekte: De ziekte van Aujeszky is een herpesvirus die bij varkens voor komt. De ziekte wordt overgedragen door direct contact of door luchtwegen. Ook kunnen ze besmet worden via melk en sperma

 • Funda Nijverdal Verkocht.
 • JBL Xtreme 2 watt.
 • Artikel 2.17a van de algemene plaatselijke verordening van amsterdam 2008.
 • Keuken bovenkast 70 cm hoog.
 • Gezonde Marokkaanse koekjes.
 • Live muziek Amersfoort.
 • Klankwoorden groep 7.
 • Uit agenda Westland.
 • Winderigheid fitness.
 • Kerk in Actie opzeggen.
 • Klik PVC vloerverwarming.
 • Pedal steel Guitar occasion.
 • Ariana Grande info.
 • DVD kast.
 • Drugstest België.
 • Quickstage KTA MoBi.
 • Betekenis overtollig.
 • Witte rammenas soep.
 • Epileptische aanval Engels.
 • Diwali wensen.
 • Jeugdjournaal duitsland logo.
 • Skipov vacatures.
 • Bartiméus Zeist medewerkers.
 • Backup imap Thunderbird.
 • Zwembad Voorburg.
 • Sigvard Vikings.
 • Oefeningen weeën opwekken.
 • Nestkast specht ophangen.
 • Immoborden plaatsen.
 • Olive baboons.
 • Squameus papilloom.
 • Tahiyatu.
 • Corneille Afbeeldingen.
 • Accurate betekenis.
 • Kruisboog legaal.
 • Aardbeienboom snoeien.
 • Amira Willighagen Gerrit Willighagen.
 • Tesla sportauto.
 • Portugees oorlogsschip aanval.
 • Nabuurs Oosterhout.
 • Koptelefoon Samsung S8.