Home

Epileptische aanval Engels

epileptische aanval - Vertaling naar Engels - voorbeelden

epileptische aanval - Vertaling Nederlands-Engels

 1. Controleer 'epileptische aanval' vertalingen naar het Engels. Kijk door voorbeelden van epileptische aanval vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica
 2. Translation for 'epileptische aanval' in the free Dutch-English dictionary and many other English translations
 3. Dit is in de eerste plaats toe te schrijven aan niet de helderheid (intensiteit) van het licht, maar veeleer de frequentie van het flitslicht die, indien ze dicht bij de frequentie van de elektrische hersenactiviteit bij epileptische aanvallen Elektromagnetische straling 4 ligt, dergelijke aanvallen teweeg kan brengen, met andere woorden dit verschijnsel is primair een frequentiespecifiek.
 4. NL: Ik lijd aan epilepsie. EN: I am an epileptic. NL: antepileptica/middelen tegen epilepsie EN: anti-epileptica NL: Het juiste antwoord is epilepsie
 5. 1. geneeskunde. epilepsy {znw.} Dit zijn enkele van de cellen die overactief kunnen zijn bij aandoeningen zoals epilepsie. expand_more And these are some of the cells that might be overactive in disorders such as epilepsy. Denk bijvoorbeeld aan een aandoening zoals epilepsie, waar de hersenen overactief zijn
 6. Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten aanval - Nederlands-Engels woordenboek en zoekmachine voor een miljard Nederlandse vertalingen. Opzoeken in Linguee; Als vertaling van aanval voorstellen De patiënt werd behandeld voor epileptische aanvallen

een epileptische aanval - Vertaling naar Engels

Vertalingen in context van epileptische aanvallen in Nederlands-Engels van Reverso Context: Aan alle patiënten in de klinische onderzoeken met intraveneuze busulfan is als profylaxe voor epileptische aanvallen fenytoïne of benzodiazepinen gegeven Honden die lijden aan epileptische aanvallen krijgt anti-epilepsie medicijnen om de aanvallen te stoppen. Dogs suffering from seizures will be given anti-seizure medication to stop the seizures . Als een van uw familieleden ooit last heeft gehad van aanvallen of epilepsie , raadpleeg dan eerst een arts Epileptische aanvallen duren bijna altijd maar kort en veroorzaken dan meestal geen schade aan de hersencellen. In de hersenen zit een mechanisme ingebouwd dat ervoor zorgt dat een aanval vrijwel altijd vanzelf stopt. Als de aanvallen langer duren dan 5 minuten gelden speciale richtlijnen Epileptische aanvallen kunnen er heel verschillend uitzien. Hierna vindt u beschrijvingen van een aantal epileptische aanvallen. Aanvalsbeschrijvingen. Eerste hulp. Bij de meeste epileptische aanvallen is eerste hulp niet nodig, omdat de aanval vanzelf stopt binnen enkele minuten

Epileptische aanvallen kunnen er heel verschillend uitzien. De één is bewusteloos, valt en gaat schokken met armen en benen. De ander voelt vreemde tintelingen of hoort vreemde geluiden. Het bewustzijn kan verlaagd zijn. Of iemand staart een korte periode voor zich uit en reageert niet op aanspreken epileptische aanval. volume_up. epileptic seizure {znw.} Voorbeeldzinnen. Voorbeeldzinnen voor epileptisch in het Engels. Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Dutch Hij is epileptisch, gaat naar huis. more_vert. de aanval op een stad door de vijand - enemy attack on the city: in de aanval gaan - - De aanval is de beste verdediging. - 2) korte en Let op; `stroke` wordt wel in UK-Engels gebruikt maar niet of zelden in US-Engels. In UK-Engels gebruikt men `stroke` In US-Engels gebruikt men `pet Vertalingen van 'aanval' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen

Vertalingen in context van aanvallen in Nederlands-Engels van Reverso Context: deze aanvallen, terroristische aanvallen, aanvallen tegen, epileptische aanvallen, gaan aanvalle Soorten epileptische aanvallen. Epileptische aanvallen zijn grofweg onder te verdelen in drie typen, namelijk focale, gegeneraliseerde aanvallen en aanvallen met een (vooralsnog) onbekend begin. Focale aanvallen ontstaan vanuit een plek in één hersenhelft (en kunnen daarna ook spreiden naar de andere hersenhelft) Vertalingen van 'aanval' in het gratis Engels-Nederlands woordenboek en vele andere Nederlandse vertalingen Epilepsie of vallende ziekte is een aandoening waarbij bepaalde herhaaldelijke aanvallen plaatsvinden ten gevolge van chronische afwijkingen in de hersenschors, die leiden tot abnormale en/of gesynchroniseerde activiteit van neuronen.Niet iedereen die een aanval krijgt heeft epilepsie en niet iedereen met epilepsie heeft last van aanvallen

epileptische aanval in Engels - Nederlands-Engels

epilepsie; aanval. Engels (Engels>Tagalog) ita daki mas (Japans>Engels) clearlooks (Engels>Maleis) my fecbook (Hindi>Engels) tawa ako (Tagalog>Engels) fuocherello (Italiaans>Frans) hasire usiru sentence making in kannada (Engels>Kannada) where did you spend your honeymoon (Engels>Italiaans) thanks to all for your wishes (Engels>Telugu). Controleer 'epileptisch' vertalingen naar het Engels. Kijk door voorbeelden van epileptisch vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica

EPILEPTISCHE AANVAL - Translation in English - bab

Vertaling API; Over MyMemory; Inloggen. niet-epileptische aanvallen, of in het Engels Psychogenic non-epileptic seizures afgekort naar PNES. Een vaak gebruikte definitie bij clinici voor deze aan - doening is: PNEA zijn paroxysmale (= zeer plots en aanvalsgewijze optredend) veranderingen in gedrag, beweging en gewaarwording, die klinisch lijken o Nee. Het hebben van epilepsie of epileptische aanvallen verhoogt het risico niet op het besmet raken met het coronavirus. Mensen met een verstandelijke beperking of syndroom kunnen een hoger risico lopen om complicaties te krijgen als ze ziek worden van het coronavirus

Of een aanval epileptisch is of niet, kan een neuroloog zien aan de verschijnselen tijdens de aanval. De neuroloog werkt hiervoor met een video-monitor in combinatie met een EEG. Behandeling van PNEA. PNEA zijn zeker geen aanstellerij. De aanvallen zijn een serieus signaal dat iemand te veel spanningen heeft ofwel Psychogene Niet-Epileptische Aanval. De neuroloog beoordeelt de aard van de aanvallen. Dit gebeurt door middel van een goede beschrijving van de aanvallen, aanvalsobservatie en EEG-onderzoek (bij voorkeur in combinatie met videomonitoring). Aan de hand van deze bevindingen, stelt de neuroloog de diagnose epilepsie of niet-epilepsie

epileptische - Engelse vertaling - Linguee woordenboe

Voor wie ook wel eens in het Engels puzzelt : `Attack` (Engelstalig, via `crosswordclues.com`) Welkom Aanval (28) Aanval (med.) (1) Aanval der ruiterij (1) Aanval door de ruiterij (1) Aanval in schijn (1) Aanval met een steekwapen (1) Aanval met stormladders (1) Aanval van de mobiele eenheid (1) Aanval van de politie (1) Aanval van de. (Engels: Insult) epileptische aanval, toeval. Bron: ziekenhuis.nl: 6: 5 5. insult. Een insult, ook wel kortweg toeval of aanval genoemd, is een abnormale (gesynchroniseerde) ontlading van zenuwcellen (neuronen) in de hersenen ten gevolge van een epileptische of niet-epileptische oor [..] Bron: nl.wikipedia.org: 7: 3 3

Naar het Engels heet dit een seizure alert hond. Zo'n hond wordt erop getraind om de patiënt te beschermen voor nog grotere ongelukken. Zo wordt de doorgang geblokkeerd als de patiënt naar een trap loopt of op straat wil oversteken. Elke epilepsiehond is erop getraind om tijdens een epileptisch aanval hulp te verlenen Vertalingen van 'aanvallen' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen Ook Teflon, oververhitting van de bekende pannen (nooit gourmetten in de kamer waar uw vogel is), kan epileptische aanvallengeven, en na luchtwegproblemen, de dood tot gevolg hebben. Insecten bestrijdingsmiddelen, antiparasieten middelen etc. horen uit de buurt van de vogels gehouden te worden Aanvallen komen niet altijd door epilepsie. Psychische spanningen kunnen ook aanvallen veroorzaken die op epilepsie lijken. Deze aanvallen heten Psychogene Niet-Epileptische Aanvallen (PNEA; in het Engels PNES). Psychogeen wil zeggen: door psychische factoren Overgang naar een andere aanval Een focale aanval met intacte gewaarwording kan overgaan in een focale aanval met verminderde gewaarwording en/of gegeneraliseerde aanval. Het bewustzijn raakt dan verstoord. Als de aanval overgaat in een tonisch-clonische aanval (grote aanval) spreekt men over een focaal naar bilateraal tonisch-clonische aanval

epilepsie - Vertaling Nederlands-Engels

Epilepsie is hersenaandoening met epileptische aanvallen. Epilepsie is een ziekte van de hersenen. Kenmerkend zijn de spontane (niet geprovoceerde) epileptische aanvallen, die op onvoorspelbare momenten optreden. Epileptische aanvallen bestaan uit symptomen ten gevolge van abnormale, plotselinge, excessieve elektrische activiteit van de hersenen Duurt de aanval langer dan 10 minuten, dan spreken we van status epilepticus en dient u altijd een dierenarts te bellen! Een epileptische aanval is niet te stoppen. Het is belangrijk te beseffen dat uw hond tijdens een aanval buiten bewustzijn is. Hij of zij kan zich later van de aanval niets herinneren. Blijf rustig; Raak uw hond of kat niet aan Veelgestelde vraag Wat kan een epileptische aanval uitlokken?. Waarom en waardoor een epileptische aanval ontstaat is lang niet altijd duidelijk. We weten wel dat bepaalde factoren een epileptische aanval kunnen uitlokken, ze verlagen als het ware de drempel voor een epileptische aanval Typen aanvallen. Als beide hersenhelften betrokken zijn (gegeneraliseerde aanval) bij een epileptische aanval dan is het bewustzijn meestal aangedaan (soms nauwelijks merkbaar) en kan iemand gaan staren, benen en armen kunnen schokken (myo-clonische en clonische aanval) of spieren kunnen verkrampen verstijven. (tonische aanval) Nationaal Epilepsie Fond

Blog Archieven | Pagina 2 van 6 | EHBOcursus

EPILEPSIE - Engelse vertaling - bab

Een aanval is niet te classificeren als er onvoldoende informatie is of als het niet mogelijk is om het type aanval in andere categorieën te plaatsen. Samenvatting van regels om epileptische aanvallen te classificeren. 1. Begin van de aanval: besluit of de epileptische aanval focaal of gegeneraliseerd is Epilepsie is een verzamelnaam voor een aandoening waarbij regelmatig aanvallen optreden door veranderingen in de elektrische activiteit in de hersenen. Het woord `epilepsie` is afgeleid vanhet Griekse woord epileptein dat `overvallen` betekent. Wat gebeurt er bij een epileptische aanval Hersencellen ofwel neuronen communiceren met elkaar d.. De kans op epileptische aanvallen rond een operatieve ingreep is licht verhoogd: centraal werkende narcosemiddelen hebben weliswaar een anti-convulsieve werking, maar de kans op aanvallen kan verhoogd zijn als gevolg van onregelmatige inname van de medicatie en verstoringen in de metabole balans tijdens of na de ingreep en van de emotionele implicaties van een operatieve behandeling Bij een epileptische aanval (insult) doen zich plotseling optredende, abnormale, voorbijgaande verschijnselen voor, die worden veroorzaakt door een excessieve ontlading van een populatie neuronen. Een status epilepticus is ofwel een insult dat langer dan 5 minuten duurt, ofwel frequente insulten zonder compleet herstel tussendoor Epileptische aanval - of toch niet? - PPEA nader verklaard De Psychogene Pseudo-Epileptische Aanval (PPEA) lijkt op het eerste gezicht in niets te verschillen van een 'gewone' epileptische aanval. Het slachtoffer valt op de grond en zijn lichaam begint te schokken. Deze schokken kunnen er behoorlijk heftig uitzien en soms urenlang aanhouden

Inleiding Dag beste klasgenootjes en juf. Ik doe mijn spreekbeurt over epilepsie omdat mijn zusje ook epilepsie heeft. 40.000 Vlamingen hebben epilepsie. Toch weten veel mensen weinig of niets over deze aandoening. Misschien hebben ze wel eens meegemaakt dat iemand een grote aanval kreeg, maar dat is maar één manier waarop epilepsie zich kan manifesteren. Wat iedereen over epilepsie zou. Neem kennis van de definitie van 'epileptische aanval'. Controleer de uitspraak, synoniemen en grammatica. Bekijk de voorbeelden van gebruik 'epileptische aanval' in het grote Nederlands corpus

Epileptische aanvallen of insulten komen niet alleen in het kader van de ziekte epilepsie. Ook afwijkingen in de hersenen, zoals een hersenbloeding, hersenkneuzing of een tumor kan een aanval uitlokken. Daarnaast kunnen ook medicijnen en bepaalde vergiftigingen,. Een epileptische aanval (insult) wordt veroorzaakt door een plotselinge, tijdelijke verstoring van de elektrische prikkeloverdracht in de hersenen. Aanvallen verschillen van persoon tot persoon, omdat er verschillende oorzaken zijn voor een epileptische aanval. Uw neuroloog bespreekt deze oorzaken met u. Na één epileptische aanval Als je getuige bent (Spaanse link) van iemand die een epileptische aanval krijgt, dan moet je het volgende doen om de persoon veilig door de epileptische aanval heen te helpen: Leg de persoon voorzichtig op de grond of in een gebied waar geen harde of scherpe voorwerpen in de buurt zijn. Je moet het hoofd dan steunen op iets dat glad en plat is De epileptische aanval. Het moeilijke aan epilepsie is dat het er een grote variatie aan duur en ernst van de aanvallen is. De klassieke epileptische aanval verloopt in drie fasen die goed te onderkennen zijn. Aura of inleidende fase Deze periode kan enkele seconden duren maar ook uren of zelfs dagen. De verschijnselen zijn afwijkend gedrag

De behandeling van slaapstoornissen bij epilepsie bestaat meestal uit behandeling van de betreffende slaapstoornis (zoals apneu, klokstoornis, slapeloosheid, rusteloze benen) veelal gecombineerd met cognitieve gedragstherapie.Bij herstel van de slaap-waakstoornissen kunnen de epileptische aanvallen verminderen een weekje terug heb ik op weg naar werk (nachtdienst) in een rijdende auto (jaja) een Epilepsie aanval gehad. Wonder boven wonder heb ik hier nauwelijks iets aan overgehouden. Mijn laatste aanval was 9 jaar geleden en ik was inmiddels gestopt met medicijnen. Hier inmiddels weer mee begonnen. Ik weet dat ik even niet mag autorijden en zal dit ook zeker niet doen maar ik vroeg me af of ik dit. In het laatste geval spreken we van PNEA: Psychogene Niet-Epileptische Aanvallen (een vorm van een conversiestoornis). Om te beoordelen of de aanvallen epileptisch of niet epileptisch zijn, is een aan-valsbeschrijving nodig, vindt aanvalsobservatie plaats (zo mogelijk met filmbeel-den) en aanvullend EEG onderzoek

Botbreuken - YouTube

Afhankelijk van het type en de hoeveelheid aanvallen, kunnen mensen met epilepsie meer op anderen aangewezen zijn. Dit komt bijvoorbeeld doordat je als je nog epileptische aanvallen hebt, vanuit de wet niet mag autorijden. In het algemeen moet je bij meerdere epileptische aanvallen een jaar aanvalsvrij zijn voordat je weer mag autorijgen Epileptische aanvallen Hallo Ik heb een vraag mijn hond engelse bull 2 jaar oud (Dana) heeft 3 dagen geleden een aantal epileptische aanvallen gehad waarna ik met mijn vader om 4 uur snachts naar de dierenarts ben gegaan die hem een injectie gaf direct in de bloedbaan waarna Dana ging slapen Een epileptische aanval wordt ook wel insult, convulsie of toeval genoemd. De aanvallen zorgen voor een kortdurende functiestoornis in de hersenen, waarbij de overdracht van signalen ontregeld raakt en er een overmatige elektrische ontlading optreedt Controleer 'epileptische aanval' vertalingen naar het Hongaars. Kijk door voorbeelden van epileptische aanval vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica

Controleer 'aanvallen' vertalingen naar het Engels. Kijk door voorbeelden van aanvallen vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica Uitvalsverschijnselen en epileptische aanvallen hangen vooral samen met de plaats van de tumor in de hersenen bevindt. Epilepsie wordt veroorzaakt door een lokalisatie van de tumor in of bij de hersenschors, waar het bepaalde delen van de hersenschors prikkelt. Een epileptische aanval, insult, is vaak het eerste teke Een epileptische aanval (insult) wordt veroorzaakt door een plotselinge, tijdelijke verstoring van de elektrische prikkeloverdracht in de hersenen. Aanvallen verschillen van persoon tot persoon, omdat er verschillende oorzaken zijn voor een epileptische aanval. Uw arts bespreekt deze oorzaken met u. Na één epileptische aanval hebt u niet. Hoewel epileptische aanvallen geen spoedgevallen zijn, zal er ten gevolge van een aanval veel paniek ontstaan. Het is een angstaanjagende gebeurtenis voor het baasje, maar minder voor het dier. Er is enkel spoed bij als een aanval langer dan 5 minuten duurt of als er meerdere korte aanvallen na elkaar optreden Ze had een soort epileptische aanval in daar, dat is zeker, maar niet vanwege geesten.: She had some kind of epileptic fit in there for sure, but not because of ghosts.: Naast dit kunstonderzoek zijn er ook meer maatschappelijke virtual reality toepassingen, zoals de simulatie van een epileptische aanval.: In addition to this art research, there are more social virtual reality applications.

aanval - Engelse vertaling - Linguee woordenboe

Eerste hulp bij een epileptische aanval – A-Typical

Epileptische aanvallen houden in de meeste gevallen vanzelf op. Als een tonisch-clonische aanval langer duurt dan vijf minuten moet deze echter afgebroken worden. Omstanders kunnen dan het beste 112 bellen. Als een aanval langer duurt dan vijf minuten,. Het gevolg hiervan is een epileptische aanval. Epilepsie kan het gevolg zijn van hersenletsel (aangeboren of verworven),een hersentumor, CVA, dementie of een infectie/ontsteking. Bij een kwart van de gevallen wordt er geen oorzaak gevonden (idiopathische aanvallen. Een epileptische aanval tijdens het rijden kan gevaarlijk zijn. Daarom zijn er in de wet regels vastgelegd die gelden voor rijden met epilepsie. Het is belangrijk dat u de epileptische aanvallen doorgeeft aan het CBR. Als u een Gezondheidsverklaring invult, geef dan ook aan dat u wel eens een epileptische aanval heeft gehad

epileptische aanvallen - Vertaling naar Engels

Uitlokkende factoren voor een epileptische aanval. Ook zijn er bepaalde factoren, ook wel 'triggers' genoemd, die een aanval kunnen uitlokken als iemand daar gevoelig voor is. Deze triggers zijn niet de oorzaak van epilepsie, ze verhogen alleen bij sommige mensen de kans op een aanval. Enkele uitlokkende factoren zijn Dan heeft iemand regelmatig epileptische aanvallen. Bij een epilepsieaanval is er een korte storing in de hersenen. Dat is een soort kortsluiting. De hersenen, of een deel ervan, zijn dan een tijdje extra actief. Ze noemen en epilepsieaanval ook wel een insult of toeval. Niet iedereen met een epileptische aanval heeft epilepsie

epileptische aanval: Nederlands → Nederlands. Woordvertalingen. Gratis 37-talig vertaalwoordenboek. Arabisch, Bulgaars, Chinees, Deens, Duits, Engels, Estisch, Fins. epileptische aanval: Nederlands → Arabisch. Woordvertalingen. Gratis 37-talig vertaalwoordenboek. Arabisch, Bulgaars, Chinees, Deens, Duits, Engels, Estisch, Fins.

Omdat epileptische aanvallen meer kans op ongevallen geven, krijgen patiënten 'leefregels' zoals niet meer zwemmen of (tijdelijk) niet meer autorijden. Bij de groep, waarbij de epilepsie geen duidelijk aanwijsbare oorzaak heeft, is de aandoening in het algemeen goed onder controle te krijgen met medicijnen (anti-epileptica genaamd) Ik had een epileptische aanval en hij filmde het, om het aan de arts te tonen, ik kreeg namelijk steeds vaker een aanval in mijn slaap. Dit is wat ik zag: Ik zie datzelfde meisje, ze is net een soort hondje, dat droomt over iets, met zo een open bekje, het tongetje er een beetje uit, een beetje gehijg, en van die geknikte pootjes die heen en weer gaan Epilepsie-aanvallen. Een veelvoorkomend symptoom van conversiestoornis is PNEA (Psychogene Niet-Epileptische Aanvallen)* of spanningsaanvallen. Dit betekent dat je aanvallen hebt die erg lijken op epilepsie, maar ze gaan niet samen met epileptiforme activiteit in de hersenen

 • Kozijnhout 67x114.
 • Bakker de Jager Leerdam openingstijden.
 • Overlevingskans tumor endeldarm.
 • Armsteun bank.
 • Wikimedia Commons usage rights.
 • Helderheid beeldscherm aanpassen werkt niet HP.
 • Enig kind boek.
 • Welke kruiden bij roerei.
 • Kosmische achtergrondstraling Natuurkunde.
 • Fort van Walem parking.
 • Wimperextensions Pijnacker.
 • Christina Applegate leeftijd.
 • Anderzorg 2020.
 • Populair in 2000.
 • Lowkey slang.
 • NFC Samsung A50.
 • Hoe lang kan een haai zonder eten.
 • Vergelijking wiskunde oplossen.
 • Dymo LabelWriter 450 etiketten maken.
 • Mac opstarten in veilige modus lukt niet.
 • Laudorshop.
 • Joodse gemeenschap Amsterdam.
 • Bronchovasculaire hilusfiguren betekenis.
 • Nieuws Duitsland ongeval.
 • Old golf course.
 • Skylar Astin wife.
 • Deelnemers Maestro 2012.
 • Chocolade druppels Dirk.
 • Guru viskleding.
 • Fidget Spinner.
 • Cadillac Seville onderdelen.
 • Geit valt aan.
 • Cessna Mustang range.
 • Autowax.
 • Ninyas spy balpen.
 • Ostend Hotel Corona.
 • MG Midget mk1.
 • CliniClowns namen.
 • The Godfather 2 Oscars.
 • Glazen balustrade trap.
 • Bossen Vlaams Brabant.